Generálny tajomník: Petr Blížkovský

Petr Blížkovský

Generálny tajomník Európskeho výboru regiónov má celkovú zodpovednosť za prípravu konaní a vykonávanie rozhodnutí, ktoré prijali štatutárne orgány: plenárne zhromaždenie, predsedníctvo, konferencia predsedov a samotný predseda. Ako vedúci sekretariátu dohliada na podporu členov ako zástupcov viac ako milióna zvolených miestnych a regionálnych politikov v celej EÚ.

Generálny tajomník taktiež pomáha predsedovi pri plnení jeho úloh, ako je zastupovanie záujmov VR vo vzťahu k ostatným inštitúciám a orgánom EÚ a takisto riadenie každodennej administratívnej činnosti, služby poskytované členom a činnosti týkajúce sa politík, rozpočtu a komunikácie.

Curriculum vitae

Aktuálne správy
Prejavy
No results.
Môj tím

Kontakt na kabinet Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Christian Gsodam
Christian Gsodam 
Head of Cabinet 
  +32 2 282 2121
 
Klaus Boele
Klaus Boele 
Deputy Head of Cabinet 
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera 
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2421
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters  
Member of Cabinet 
  +32 2 282 2111
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann 
Personal assistant to the Secretary General 
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare  
Team assistant 
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune  
Team assistant  
  +32 2 282 2481
 
Prejavy
No results.
Novinky