Environmentálne vyhlásenie  

Európsky hospodársky a sociálny výbor a Európsky výbor regiónov (VR) sú poradné orgány Európskej únie. Oba výbory sa vo svojej poradnej činnosti už mnohé roky zasadzujú za udržateľný rozvoj a boj proti zmene klímy. Uplatňujeme však svoje vlastné odporúčania aj na svojich pracoviskách?

Výbory sa snažia pri svojej práci brať čo najväčší ohľad na životné prostredie, a preto od roku 2008 uplatňujú systém environmentálneho riadenia v súlade s požiadavkami schémy EMAS.

Share: