Una POWER

poslankyňa zastupiteľstva grófstva Dún Laoighaire Rathdown

 Una POWER

Politická skupina

The Greens

Komisie

 • ENVE (komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku)
 • NAT (komisia pre prírodné zdroje)

Jazyky

 • nemčina
 • angličtina

Zastupovaná krajina

Írsko

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

04.01.2021

Kontakt

Sociálne médiá

 
Obsah

Orgány

Predseda/Predsedníčka

 • Zelení

Spravodajca/Spravodajkyňa

 • 7. funkčné obdobie – komisia ENVE

Člen/Členka

 • Komisia ad hoc pre revíziu rokovacieho poriadku
 • Konferencia predsedov
 • Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo
 • Deň rozšírenia
 • Pracovná skupina pre zelenú dohodu
 • Írska delegácia
 • Pracovná skupina Turecko