Mark SPEICH

štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti

 Mark SPEICH

Politická skupina
EĽS (Európska ľudová strana)
Komisie
  • ECON (komisia pre hospodársku politiku)
  • CIVEX (komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti)
Jazyky
nemčina, angličtina, francúzština
Zastupovaná krajina
Nemecko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
19.03.2018

Kontakt