Emil BOC

primátor Klužu

 Emil BOC

Politická skupina

EĽS (Európska ľudová strana)

Komisie

  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)

Jazyky

  • rumunčina
  • angličtina

Zastupovaná krajina

Rumunsko

Zastúpený región

Nord-Vest

Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od

02.12.2019

Kontakt

Sociálne médiá