Isabelle BOUDINEAU

členka regionálneho výkonného orgánu: zastupiteľstvo regiónu Nové Akvitánsko

 Isabelle BOUDINEAU

Politická skupina
SES (Strana európskych socialistov)
Komisie
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
  • COTER (komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ)
Jazyky
francúzština
Zastupovaná krajina
Francúzsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
05.04.2016

Kontakt