Ulrika LANDERGREN

obecná poslankyňa, obec Kungsbacka

 Ulrika LANDERGREN

Politická skupina
Renew Europe
Komisie
  • SEDEC (komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru)
  • NAT (komisia pre prírodné zdroje)
Jazyky
švédčina, angličtina
Zastupovaná krajina
Švédsko
Člen(-ka) Európskeho výboru regiónov od
18.03.2013

Kontakt