​Europa are nevoie de regiunile și orașele sale în aceeași măsură în care au și ele nevoie de Europa. Liderii regiunilor și orașelor, se vor reuni la București, la 14 și 15 martie 2019, pentru a-și face auzită vocea, într-un moment crucial pentru viitorul Uniunii Europene și pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU. Cu câteva săptămâni înainte de alegerile europene și de luarea unor decizii importante cu privire la conducerea instituțiilor UE pentru anii următori, la acest summit al regiunilor și orașelor va fi adoptată o declarație menită să prezinte viziunea unei Uniuni Europene reînnoite. O Uniune Europeană care lucrează în favoarea cetățenilor săi. O Uniune Europeană care se bazează pe:

 • ​democrație, ai cărei actori-cheie sunt oamenii politici din guvernele regionale și locale;
 • solidaritate, element central, care să ofere garanția faptului că nicio persoană și nicio localitate nu este lăsată în urmă;
 • proximitate, în scopul elaborării unor politici ale UE care să țină seama mai bine de nevoile locale. 

Joi, 14 martie 2019
 
10:00-11:30 (UTC+2)
Eveniment dedicat tinerilor politicieni aleși

(​numai pe bază de invitație)

​​Moderatoare: Jennifer Baker, ​Bruxell​es, Belgia

Interpretare:
ES/DE/EN/FR/PL/RO(activă)
Sala: Nicolae Iorga
 
10:00-13:00 (UTC+2)
Reuniunea asociațiilor din România

​(numai pe ba​ză de invitație)

Sala: Nicolae Bălcescu
 
12:00-13:00 (UTC+2)
Ședința Biroului Comitetului European al Regiunilor
Interpretare:
BG/ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/PL/RO/FI(activă)
BG/ES/CS/DA/DE/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/FI/SV(pasivă)
Sala: Alexandru I. Cuza
 
13:00-14:30 (UTC+2)
Pauză de prânz
Sala: Reception Hall
 
13:30-14:15 (UTC+2)
Conferință de presă
Interpretare:
EN/RO(activă)
EN/FR/RO(pasivă)
Sala: Spiru Haret
Sesiunea de deschidere
 
14:30-16:00 (UTC+2)
Discursuri:

dna Gabriela Firea, primarul municipiului București, România
dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor
dna Vasilica Viorica Dăncilă
, prim-ministrul României
dna Olga Algayerova,
secretar executiv al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite

În continuare, dezbatere cu participanții.

Moderatoare: Florence Ranson, Bruxelles, Belgia
Interpretare:
BG/ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/PL/RO/FI(activă)
BG/ES/CS/DA/DE/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/FI/SV(pasivă)
Sala: Alexandru I. Cuza
 
16:00-16:30 (UTC+2)
Pauză de cafea
Dezbateri tematice | Să aducem o schimbare în viața oamenilor!
 
16:30-18:00 (UTC+2)

Sala: Nicolae Bălcescu(1) Coeziunea socială și integrare, în regiuni și orașe

Dintotdeauna, Uniunea Europeană a însemnat mai mult decât prosperitate împărtășită și principii comune: ea înseamnă progres social. Cu toate acestea, chiar și astăzi, un sfert dintre europeni sunt amenințați de sărăcie și excluziune socială. UE trebuie să investească mai mult în coeziunea socială, ca piatră de temelie a democrațiilor stabile, prin crearea unui sentiment al apartenenței comune și prin implicarea activă a cetățenilor în viața politică locală. În cursul acestei dezbateri, participanții vor prezenta exemple de practici prin care regiunile și orașele promovează coeziunea socială și integrarea, pentru a construi o Europă socială. Vor fi abordate următoarele subiecte:

 • Care sunt exemplele de reușită și lecțiile învățate din proiectele de integrare socială care se desfășoară în regiunile și orașele UE?
 • Cum sunt luate în considerare coeziunea și integrarea socială în alte domenii de politici?
 • Cum poate Pilonul european al drepturilor sociale să ajute regiunile și orașele să își realizeze obiectivele la fața locului, atât pe plan intern, cât și în afara granițelor? Ce se așteaptă în anii ce vor urma?

Vor lua cuvântul:
dna Annika Annerby Jansson, președinta Consiliului Regional Skåne, Suedia
dl Philippe Close, primarul orașului Bruxelles, Belgia
dl Adrian Florin Dobre, primarul municipiului Ploiești, România
dna Marcelle Hendrickx​, membru al Consiliului executiv Tilburg, Țările de Jos

Moderator:Sabina Iosub, București, România

Interpretare:
ES/DE/EN/FR/IT/RO(activă)
ES/DE/EN/FR/IT/RO(pasivă)
 

Sala: Nicolae Iorga(2) Regiunile și orașele UE pentru un viitor durabil

În conformitate cu angajamentele internaționale referitoare la mediu, inclusiv Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă ale ONU, UE este angajată în realizarea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Crearea unei Europe cu adevărat durabile depinde în mare măsură de orașele și regiunile sale, care sunt responsabile pentru domenii precum calitatea aerului, transportul, biodiversitatea, energia din surse regenerabile, eficiența energetică și gestionarea deșeurilor. Această sesiune va arăta cum asigură regiunile și orașele deblocarea investițiilor, stimulând inovarea și urmărind obiective ambițioase în materie de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. Vor fi analizate căile prin care ele pot dobândi un rol mai important în conceperea și realizarea politicilor UE din domeniul mediului, climei și energiei. 

Vor fi abordate următoarele subiecte:

 • Care sunt măsurile pe care le aplică regiunile și orașele pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice și pentru a se adapta și a deveni reziliente la acestea?
 • Este nivelul de ambiție al UE suficient de înalt în ceea ce privește schimbările climatice? Depune UE suficiente eforturi pentru a permite orașelor și regiunilor să facă tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon?
 • Ce așteaptă de la UE autoritățile locale și regionale în materie de politici de mediu, climă și energie, în următorii ani?
Vor lua cuvântul:
dl Markku Markkula, prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor
dl Magnus Berntsson
, președintele Adunării Regiunilor Europene și al R20 (Regiuni pentru politici climatice), ministru regional al mediului și vicepreședinte al Consiliului Regional Västra Götaland, Suedia
dl Vasco Alves Cordeiro
, președintele Conferinței regiunilor maritime periferice și al Guvernului Regional al Regiunii Autonome a Insulelor Azore, Portugalia
dna Astrid Fodor
, primarul municipiului Sibiu, România

Moderatoare: Katrina Sichel, Bruxelles, Belgia
Interpretare:
DE/EN/FR/RO/FI(activă)
DE/EN/FR/PT/RO/FI(pasivă)
 

Sala: Alexandru I. Cuza (3) Coeziune teritorială care să aducă cetățenii UE mai aproape unii de ceilalți

Asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale între regiunile și orașele din Uniunea Europeană și în cadrul lor este cel mai vizibil semn al solidarității pentru cetățenii noștri. Politica de coeziune a UE este o poveste de succes și a adus o contribuție majoră la depășirea disparităților dintre regiuni, la modernizarea infrastructurii locale și la sprijinirea cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă. Fiecare cetățean și fiecare localitate din Uniunea Europeană contează, iar strategiile de dezvoltare trebuie să se bazeze pe o solidă responsabilitate locală și pe bună guvernanță, la toate nivelurile. În plus, o mai mare sensibilizare cu privire la realizările politicii de coeziune ar putea să contribuie la întărirea sentimentului de legătură dintre cetățeni și ​ UE. 


 
 • ​Care sunt oportunitățile oferite regiunilor și orașelor de politica de coeziune reformată a UE, pentru perioada 2021-2027, și cum se pot pregăti acestea pentru punerea sa în aplicare?
 • Cum pot fi folosite în mod optim sinergiile dintre politica de coeziune a UE și alte politici locale, naționale și europene în viitor? 
 • Cum pot să se implice mai mult cetățenii în strategiile de dezvoltare locale și cum se pot îmbunătăți cooperarea și schimbul de bune practici între regiuni și orașe?
Vor lua cuvântul:

dna Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională
dna Rena Dourou, guvernatoarea regiunii Attica, Grecia
dl Juraj Droba, președintele Regiunii Autonome Bratislava, Slovacia

dl Pavel Branda, President of the Association of European Border Regions and  Vice-Mayor of Rádlo Municipality, Czech Republic

Moderator: David Herszenhorn, corespondent principal la Bruxelles, POLITICO
Interpretare:
BG/DE/EL/EN/FR/RO(activă)
BG/DE/EL/EN/FR/RO/SK(pasivă)
 
18:00-18:30 (UTC+2)
Conferință de presăInterpretare:
EN/RO(activă)
EN/FR/RO(pasivă)
Dezbatere cu liderii locali și regionali din UE
 
18:15-19:15 (UTC+2)
Construirea unui viitor comun: care sunt învățămintele de pe urma Brexitului?

Intervenția dlui Michel Barnier, negociatorul-șef al Grupului de lucru pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit, în temeiul articolul 50 din TUE
 
În contextul Brexitului și al declarației Summitului privind viitorul Europei, negociatorul-șef va ține un discurs cu privire la rolul regiunilor și orașelor în elaborarea politicilor UE în următorii ani pentru a construi o Europă mai puternică.
 
Moderatoare: Florence Ranson, Bruxelles, Belgia
Interpretare:
BG/ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/PL/RO/FI(activă)
BG/ES/CS/DA/DE/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/FI/SV(pasivă)
Sala: Alexandru I. Cuza
 
19:30-20:00 (UTC+2)
Conferință de presă
Interpretare:
EN/RO(activă)
EN/FR/RO(pasivă)
Sala: Spiru Haret
Recepție și eveniment cultural
 
20:00- 22:00 (UTC+2)
Cuvânt de bun venit adresat de

dna Gabriela Firea, primarul municipiului București, România

dl Robert Sorin Negoiță, președintele delegației române la CoR, președintele Asociației Municipiilor din România

Interpretare:
EN/RO(activă)
Sala: Romanian National Opera
Vineri, 15 martie 2019
Construirea UE de la temelie, împreună cu regiunile și orașele
 
09:00-10:00 (UTC+2)
Cuvânt de bun venit al
dl Vasile-Daniel Suciu, viceprim-ministru și ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

Lucrăm împreună pentru a consolida Europa
Discursuri programatice
Înregistrarea video a discursului dlui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene
dna Corina Crețu, comisarul pentru politica regională
În continuare, dezbatere cu participanții.
 
Moderatoare: Florence Ranson, Bruxelles, Belgia
Interpretare:
BG/ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/PL/RO/FI(activă)
BG/ES/CS/DA/DE/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/FI/SV(pasivă)
Sala: Alexandru I. Cuza
 
10:00-10:30 (UTC+2)
Pauză de cafea
Dezbateri tematice | Calea de urmat pentru revigorarea democratică a UE
 
10:30-12:00 (UTC+2)

Sala: Nicolae Iorga​(4) Subsidiaritatea activă: împreună modelăm Europa

Uniunea Europeană trebuie să își schimbe modul de funcționare și să adopte o abordare activă și favorabilă incluziunii în ceea ce privește procesele sale decizionale. Conferind mai multă greutate cuvântului ce le revine regiunilor și orașelor în procesul de elaborare a politicilor UE, se poate ajunge la rezultate mai bune și poate spori valoarea adăugată a acțiunilor UE. Acestea au fost concluziile Grupului operativ privind subsidiaritatea și proporționalitatea, la care Comitetul European al Regiunilor a contribuit în mod semnificativ în 2018. Acum depinde de autoritățile și parlamentele locale și regionale să transforme „subsidiaritatea activă” în realitate, prin implicarea lor în toate etapele ciclului de elaborare a politicilor, inclusiv prin participarea la evaluarea punerii în aplicare a politicilor UE, printr-o nouă rețea de centre regionale, inițiată de Comitetul European al Regiunilor în ianuarie 2019. Întrebările prezentate spre dezbatere în această sesiune sunt următoarele:

 • ​Ce este „subsidiaritatea activă” și ce avantaje le poate aduce cetățenilor europeni?
 • Ce pot face autoritățile și parlamentele locale și regionale pentru a se implica mai activ în elaborarea și revizuirea politicilor UE?
 • Cum va evalua noua rețea de „centre regionale” punerea în aplicare a politicilor UE și cum se va încadra în abordarea bazată pe subsidiaritatea activă?
Vor lua cuvântul:
Înregistrarea video a discursului dlui Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europenee
dl François Decoster
,  vicepreședinte al regiunii Hauts-de-France, Franța
dl Peter Kaiser
, guvernatorul landului Carintia, Austria
dl Victor Boștinaru, deputat în Parlamentul European
dna Donatella Porzi
, președinta Conferinței adunărilor legislative regionale europene și președinta Adunării Regionale din Umbria, Italia

Moderatoare: Katrina Sichel, Bruxelles, Belgia
Interpretare:
ES/DE/EN/FR/IT/RO(activă)
ES/DE/EN/FR/IT/RO(pasivă)
 

Sala: Nicolae Bălcescu(5) Consolidarea democrației europene: participarea cetățenilor prin intermediul autorităților locale și regionale

În ultimii ani, politicienii de la toate nivelurile au făcut eforturi pentru a-i implica pe cetățeni în afacerile UE. Guvernele naționale, autoritățile regionale și locale și instituțiile UE au organizat mii de dialoguri și consultări cu cetățenii cu privire la viitorul Europei. Membrii Comitetului European al Regiunilor au organizat aproximativ 200 de dialoguri cu cetățenii și învățămintele desprinse din acestea au luat forma unui aviz, adoptat în octombrie 2018. Comitetul consideră că este necesară o abordare mai coerentă, mai bine coordonată la toate nivelurile de guvernare, pentru a conferi o mai mare semnificație și un impact mai puternic „consultărilor cetățenești europene”. În cadrul următorului ciclu instituțional al UE ar trebui aplicate principii călăuzitoare comune și metode de lucru raționalizate. Această sesiune va aborda următoarele întrebări:

 • Care sunt învățămintele ce pot fi desprinse în urma dialogurilor și consultărilor cu cetățenii?
 • Cum poate fi îmbunătățită coordonarea dintre instituțiile UE, autoritățile naționale, regionale și locale și organizațiile societății civile?
 • Ar putea „consultările cetățenești europene” să devină un mijloc de a face „vocea poporului” mai influentă în procesul de luare a deciziilor la nivelul UE? 
Vor lua cuvântul:
dl Luca Jahier, președintele Comitetului Economic și Social European;
dna Elżbieta Anna Polak, mareșalul voievodatului Lubus, Polonia;

dl Heinz Lehmann, membru al Parlamentului regional Saxonia, Germania​;

dna Bettina Vollath, președinta Adunării Regionale din Stiria, Austria.
 
Moderatoare: Sabina Iosub, București, România
Interpretare:
DE/EN/FR/NL/PL/RO(activă)
DE/EN/FR/NL/PL/RO(pasivă)
 

Sala: Alexandru I. Cuza (6) Ce așteaptă tinerii lideri de la nivel local și regional din partea UE

Liderii tineri din regiuni și orașe (și tinerii în general) ar trebui să se implice mai mult în afacerile europene și trebuie depuse eforturi pentru ca UE să devină mai accesibilă. La Summit vor participa peste 100 de tineri lideri locali, care își vor putea face cunoscute punctele de vedere cu privire la realizarea acestor obiective în anii următori. 

 • ​​Cum să se îmbunătățească participarea tinerilor lideri politici la afacerile europene? 
 • Cum poate stabili Comitetul European al Regiunilor un schimb permanent de opinii cu liderii tineri de la nivel local și regional? 
 • Ce pot face regiunile, orașele, parlamentele și partidele politice din UE pentru a crește gradul de implicare al tinerilor în afacerile europene?
Vor lua cuvântul:

dna Aleksandra Dulkiewicz, primarul orașului Gdansk, Polonia
dl Cosmin Răzvan Butuza, Secretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului, România
dl Jiří Štěpán, guvernatorul regiunii Hradec Králové, Republica Cehă

dna Carina Autengruber​, Președintele​​ al Forumului European al Tineretului

Moderatoare: Jennifer Baker, Bruxelles, Belgia
Interpretare:
BG/CS/DE/EN/FR/PL/RO(activă)
BG/CS/DE/EN/FR/PL/RO(pasivă)
 
12:00-12:15 (UTC+2)
Lansarea Rețelei RegHub
Interpretare:
EN/FR/IT(activă)
DE/EN/FR/IT(pasivă)
Drumul către Sibiu și mai departe
 
12:30-12:55 (UTC+2)
Prezentarea declarației Summitului

dl Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor

Discursuri programatice pe tema „Guvernarea Uniunii Europene împreună cu regiunile și orașele sale”
dl Klaus Iohannis, președintele României
 
12:55-13:00 (UTC+2)
Cuvânt de încheiere al

dlui Markku Markkula, prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor
dlui Eugen Orlando Teodorovici
, ministrul finanțelor publice, România 

ModeratoareFlorence Ranson, ​Bruxell​es, Belgia

Interpretare:
BG/ES/CS/DE/EL/EN/FR/IT/LT/NL/PL/RO/FI(activă)
BG/ES/CS/DA/DE/EL/EN/FR/IT/LV/LT/HU/NL/PL/PT/RO/SK/FI/SV(pasivă)
Sala: Alexandru I. Cuza
 
13:00 - 14:30 (UTC+2)
Light lunch
Sala: Reception Hall
 
13:00-14:00 (UTC+2)
Conferință de presă