Grupul de lucru privind Ucraina 

Grupul de lucru al CoR privind Ucraina a fost creat de Biroul CoR în aprilie 2020, sub auspiciile Conferinței autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic (CORLEAP), ca o continuare a fostului Grup operativ pentru Ucraina, înființat în 2015. Grupul de lucru urmărește să ofere sprijin politic și tehnic specific partenerilor ucraineni, ajutându-i să asigure o bună guvernanță la toate nivelurile, să consolideze democrația locală și să promoveze reforma în materie de descentralizare.

Având în vedere invazia militară rusă în Ucraina, grupul de lucru și-a asumat rolul politic de a formula un răspuns al CoR și de a-i sprijini pe partenerii noștri ucraineni în aceste vremuri extrem de dificile.

CoR este solidar cu Ucraina

Centrul de sprijin și de informare

Cuprins

Cooperarea inter pares

Activitatea Grupului operativ pentru Ucraina a evoluat de-a lungul anilor, de la oferta de consiliere generală în materie de politici, la proiecte mai concrete, axate pe dezvoltarea capacităților în sprijinul reformei administrației publice. În 2018, o inițiativă de cooperare inter pares a fost pusă în aplicare cu sprijinul programului U-LEAD. Cinci perechi de parteneri din UE și din Ucraina au lucrat la proiecte în domeniul dezvoltării economice locale, turismului, eficienței energetice, dezvoltării rurale și implicării cetățenilor. Cu ocazia evenimentului final care a avut loc la 13 februarie 2019, la Bruxelles, părțile interesate au concluzionat că au fost atinse scopurile fazei-pilot de cooperare inter pares.

Următoarea etapă a cooperării inter pares a avut loc în 2022, cu sprijinul Inițiativei anticorupție a Uniunii Europene (EUACI) și al conceptului său „Orașe ale integrității”. Orașele au făcut schimb de experiență în ce privește combaterea corupției și sporirea transparenței administrației publice locale.

Care este componența sa?​

Grupul de lucru este condus de Aleksandra Dulkiewicz (PPE-PL) și este format din 13 membri ai CoR. Aceștia se reunesc cel puțin de două ori pe an. A se vedea membrii grupului de lucru

Ultimele știri

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Alte materiale video

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Date de contact

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați secretariatul Grupului de lucru al CoR privind Ucraina la adresa:
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Partajează:
 
Back to top