Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC)  

Comisia SEDEC are competențe foarte largi, care acoperă o multitudine de domenii de politici, printre care:

politica privind ocuparea forței de muncă, politica socială și protecția socială

mobilitatea și egalitatea de șanse

educația și formarea

cercetarea și inovarea

Agenda digitală și societatea informațională din UE

rețelele TIC transeuropene

industria audiovizuală și tehnologiile media

tineretul și sportul

multilingvismul și promovarea limbilor minoritare, a culturii și a diversității culturale

De asemenea, Comisia SEDEC gestionează Platforma pentru schimb de cunoștințe (PSC) , care reprezintă o modalitate de cooperare între Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Cercetare și inovare a Comisiei Europene (DG RTD). Platforma urmărește să prezinte noi soluții în domeniul cercetării și inovării, produse inovatoare și bune practici, prin organizarea de seminare la Bruxelles și manifestări inter pares în anumite regiuni sau prin găzduirea de evenimente care contribuie la îndeplinirea planului de acțiune anual al PSC.

Mai mult, în cursul acestui an, SEDEC va profita de Anul European al Patrimoniului Cultural (EYCH 2018) , pentru a sublinieze rolul fundamental al autorităților locale și regionale în gestionarea, promovarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural european.

EYCH reprezintă o ocazie unică de a implica cetățenii, în special copiii și tinerii, prin evenimente și proiecte care pun în valoare patrimoniul și valorile culturale ale Europei.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market and Smart Specialization Strategies
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Svetlozar Andreev, in charge of Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Pauliina Makarainen, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism - Audio-visual and Media Related Technologies
 • Valeria Satta (END), in charge of KEP, Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Esther Wirth, in charge of KEP, Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Education and Social policy


Assistants:


Related Information
Links