Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC)  

​​​​​​​​​

Comisia SEDEC are competențe foarte largi, care acoperă o multitudine de domenii de politici, printre care:

politica privind ocuparea forței de muncă, politica socială și protecția socială

mobilitatea și egalitatea de șanse

educația și formarea

cercetarea și inovarea

Agenda digitală și societatea informațională din UE

rețelele TIC transeuropene

industria audiovizuală și tehnologiile media

tineretul și sportul

multilingvismul și promovarea limbilor minoritare, a culturii și a diversității culturale

De asemenea, Comisia SEDEC gestionează Platforma pentru schimb de cunoștințe (PSC) , care reprezintă o modalitate de cooperare între Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Cercetare și inovare a Comisiei Europene (DG RTD). Platforma urmărește să prezinte noi soluții în domeniul cercetării și inovării, produse inovatoare și bune practici, prin organizarea de seminare la Bruxelles și manifestări inter pares în anumite regiuni sau prin găzduirea de evenimente care contribuie la îndeplinirea planului de acțiune anual al PSC.

Mai mult, în cursul acestui an, SEDEC va profita de Anul European al Patrimoniului Cultural (EYCH 2018) , pentru a sublinieze rolul fundamental al autorităților locale și regionale în gestionarea, promovarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural european.

EYCH reprezintă o ocazie unică de a implica cetățenii, în special copiii și tinerii, prin evenimente și proiecte care pun în valoare patrimoniul și valorile culturale ale Europei.

Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Informaţii pe această temă
Links