Comisia pentru politica economică (ECON)  

Competențele Comisiei pentru politica economică acoperă următoarele domenii:

 • Politica industrială
 • Politica privind IMM-urile
 • Politica economică și monetară
 • Guvernanța economică, semestrul european
 • Piața internă

   

 • Comerțul internațional și tarifele internaționale
 • Politica în domeniul achizițiilor publice, al concurenței și privind ajutoarele de stat

Sondajele, studiile și analizele organizate de Comisia ECON , precum și inițiativa Regiune europeană întreprinzătoare (REI) îi ajută pe membrii Comisiei ECON să monitorizeze tendințele și provocările actuale și să identifice bunele practici în materie de politici.

Platforma părților interesate la nivel înalt privind obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) sprijină și consiliază Comisia Europeană cu privire la punerea în aplicare a ODD. Acest lucru permite CoR să construiască un limbaj comun cu celelalte părți interesate și să propună recomandări pentru o UE durabilă. Contribuția CoR este coordonată de Comisia ECON.


Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Informaţii pe această temă
Links