Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER)  

Competențele Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) cuprind

coeziunea economică, socială și teritorială

fondurile structurale și amenajarea teritoriului

politicile urbane și locuințele

transporturile și rețelele transeuropene de transport

macroregiunile, cooperarea teritorială, statisticile și indicatorii regionali

bugetul anual al UE, cadrul financiar multianual și finanțele locale și regionale

Secretariatul COTER este responsabil și pentru registrul oficial al UE pentru GECT și gestionarea platformei GECT , reunind reprezentanți politici și din domeniul tehnic din toate GECT existente și în curs de constituire.

În plus, Comisia COTER se ocupă de evaluările impactului teritorial (EIT) ale CoR. EIT furnizează raportorilor CoR o analiză privind potențialul impact teritorial al propunerilor legislative ale UE.

Activitățile comune CoR-OCDE – în domenii precum calitatea investițiilor publice, descentralizarea, dezvoltarea regională, urbană și rurală – intră, la rândul lor, în sfera de competență a COTER. Obiectivul principal al cooperării constă în consolidarea dialogului politic dintre OCDE și administrațiile locale și regionale din UE, pentru a îmbunătăți politicile publice care promovează bunăstarea economică și socială.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:-

 • Gordon Modro, in charge of Economic, Social and Territorial cohesion, Structural Funds, Spatial Planning, Urban Policy, Housing, Transport including TEN-T, Territorial cooperation 
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators
 • Marek Bobis, in charge of ESIF, Cross-border Cooperation - Multi-Annual Financial Framework, EFSI, Annual EU Budget
 • Slaven Klobucar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, Territorial Cooperation
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
 • Vacant, in charge of Macro Regions, Cross-border cooperation, Local and Regional finances, Aviation
 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways
 • Lucy Tober, in charge of ESIF, Multi-Annual Financial Framework, Territorial Cooperation, EFSI, membership of the Group of Communicators (GOC)


Assistants:-

 • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Georgia Evmorfopoulou, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Luciana Perez Catán Flores, in charge of management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities General Support to COTER Secretariat​
Related Information
Links