Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)  

Competențele Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) acoperă următoarele domenii:

 • bugetul UE și cadrul financiar multianual;
 • coeziunea economică, socială și teritorială;
 • fondurile politicii de coeziune;
 • dezvoltarea teritorială, inclusiv agenda teritorială;
 • politica urbană;
 • amenajarea teritoriului și locuințele;
 • cooperarea teritorială, inclusiv cooperarea transfrontalieră și strategiile macroregionale;
 • politica în domeniul transporturilor, TEN-T și legăturile lipsă;
 • statisticile și indicatorii regionali.

Secretariatului Comisiei COTER răspunde și de registrul oficial al UE pentru GECT și de administrarea platformei GECT, care reunește reprezentanți politici și din domeniul tehnic din toate GECT existente și cele în curs de constituire.

În plus, Comisia COTER se ocupă de evaluările impactului teritorial (EIT) ale CoR. EIT furnizează raportorilor CoR o analiză privind potențialul impact teritorial al propunerilor legislative ale UE.

Activitățile comune CoR-OCDE – în domenii precum calitatea investițiilor publice, descentralizarea, dezvoltarea regională, urbană și rurală – intră, la rândul lor, în sfera de competență a COTER. Obiectivul principal al cooperării constă în consolidarea dialogului politic dintre OCDE și administrațiile locale și regionale din UE, pentru a îmbunătăți politicile publice care promovează bunăstarea economică și socială.​

Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopmen, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Vacant, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of the management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Informaţii pe această temă
Links