Comisii 

Activitatea legislativă a Comitetului European al Regiunilor, acoperind o gamă largă de domenii care privesc autoritățile locale și regionale, este efectuată de șase comisii tematice.

În cadrul acestor comisii, membrii CoR elaborează avize privind propunerile și inițiativele legislative ale UE și discută alte aspecte relevante pentru activitatea celor peste un milion de politicieni locali din Europa.

 • civex banner

  CIVEX

  Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale, CIVEX, chestiuni constituționale, democrație, deconcentrare, subsidiaritate, justiție, viitorul Europei, migrație, integrare, drepturi fundamentale, extindere, vecinătate, cooperare pentru dezvoltare.

  Detalii
 • COTER logo

  COTER

  Pe lângă politica de coeziune, Comisia COTER urmărește îndeaproape cadrul financiar multianual și bugetul UE, precum și politica în domeniul transporturilor, dezvoltarea teritorială, cooperarea transfrontalieră, amenajarea teritoriului și chestiunile urbane.

  Detalii
 • ECON logo

  ECON

  Comisia pentru politica economică (ECON) coordonează contribuțiile membrilor Comisiei ECON cu privire la chestiuni legate de politica economică și industrială, cum ar fi politica în domeniul concurenței și al ajutoarelor de stat, achizițiile publice, politica privind IMM - urile și antreprenoriatul, guvernanța economică și semestrul european, obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), piața internă și piața unică digitală. Activitățile sale acoperă, de asemenea, politica economică și monetară, politica fiscală, comerțul și tarifele internaționale (inclusiv aspecte legate de OMC) și finanțele locale/regionale.

  Detalii
 • ENVE logo

  ENVE

  Comisia pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) este responsabilă de coordonarea lucrărilor Comitetului Regiunilor în domenii legate de Pactul verde european, inclusiv mediu, biodiversitate, economie circulară și reducerea la zero a poluării, schimbări climatice, energie și politici spațiale. Comisia este responsabilă, de asemenea, de Grupul de lucru „Pactul verde la nivel local” și de alte rețele și platforme, cum ar fi ambasadorii naționali ai Convenției primarilor, ambasadorii CoR ai Pactului climatic și Platforma părților interesate privind reducerea la zero a poluării. La nivel mondial, Comisia ENVE joacă un rol principal în participarea CoR la conferințele ONU privind schimbările climatice și biodiversitatea.

  Detalii
 • NAT logo

  NAT

  Comisia NAT reunește peste 100 de primari, consilieri și președinți regionali și acoperă o gamă largă de subiecte legate de dezvoltarea rurală, sănătate, agricultură, silvicultură, pescuit, protecția civilă, protecția consumatorilor și turism. Agenda rurală pentru Europa și sănătatea publică sunt principalele teme de politică din mandatul actual.

  Detalii
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Detalii
Partajează:
 
Back to top