Comisia pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comisia SEDEC are competențe foarte largi, care acoperă o multitudine de domenii de politici, printre care:

politica privind ocuparea forței de muncă, politica socială și protecția socială

mobilitatea și egalitatea de șanse

educația și formarea

cercetarea și inovarea

Agenda digitală și societatea informațională din UE

rețelele TIC transeuropene

industria audiovizuală și tehnologiile media

tineretul și sportul

multilingvismul și promovarea limbilor minoritare, a culturii și a diversității culturale

De asemenea, Comisia SEDEC gestionează Platforma pentru schimb de cunoștințe (PSC) , care reprezintă o modalitate de cooperare între Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Direcția Generală Cercetare și inovare a Comisiei Europene (DG RTD). Platforma urmărește să prezinte noi soluții în domeniul cercetării și inovării, produse inovatoare și bune practici, prin organizarea de seminare la Bruxelles și manifestări inter pares în anumite regiuni sau prin găzduirea de evenimente care contribuie la îndeplinirea planului de acțiune anual al PSC.

Mai mult, în cursul acestui an, SEDEC va profita de Anul European al Patrimoniului Cultural (EYCH 2018) , pentru a sublinieze rolul fundamental al autorităților locale și regionale în gestionarea, promovarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural european.

EYCH reprezintă o ocazie unică de a implica cetățenii, în special copiii și tinerii, prin evenimente și proiecte care pun în valoare patrimoniul și valorile culturale ale Europei.

Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

  • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
  • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
  • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
  • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
  • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
  • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

  • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
  • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
  • ​Valeria Schirru​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm