Avize  

Comisia Europeană consultă Comitetul European al Regiunilor (CoR) într-un stadiu cât mai timpuriu al procesului legislativ european în domeniile de politică care afectează direct autoritățile locale și regionale. CoR poate adopta, de asemenea, în mod proactiv, o poziţie asupra unei chestiuni specifice, prin intermediul unui aviz din proprie iniţiativă.

O călătorie democratică în trei etape: dezbatere, elaborare și votare

  • Președintele CoR atribuie un dosar comisiei interne relevante. 
  • Un membru CoR este numit raportor. Raportorul elaborează un aviz și îl prezintă spre dezbatere, modificare și adoptare membrilor comisiei relevante.
  • Proiectul de aviz este prezentat și dezbătut în următoarea sesiune plenară.
  • După ce este adoptat în sesiunea plenară de către membrii CoR, avizul este transmis tuturor instituţiilor UE.

Căutare avize

Cuprins

Impactul activității CoR asupra legislației UE

Activitatea politică a CoR are ca scop creșterea influenței autorităților regionale și locale în Europa.

Impactul multor avize poate fi măsurat abia în anii de după adoptarea lor, odată ce procesul legislativ a avansat suficient.

În acest răstimp, se elaborează rapoarte privind impactul, pe baza următoarelor resurse:

  • Rapoarte ale Comisiei Europene privind reacția sa la avizele CoR
  • Foi de evaluare a impactului elaborate de CoR, care sintetizează impactul politic al avizelor asupra documentelor Comisiei Europene, Parlamentului European și Consiliului
  • Monitorizarea impactului avizelor în mass-media de către Biroul de presă al CoR
  • În medie, CoR organizează anual 150 de evenimente în legătură cu avizele sale, contribuind astfel la sporirea impactului avizelor și rezoluțiilor Comitetului în procesul legislativ al UE.​

Documente

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Partajează:
 
Back to top