Rețeaua de centre regionale  

Banner

Autoritățile locale și regionale se află în prima linie a punerii în aplicare a politicii UE. RegHub este o platformă care urmărește să implice principalii actori locali și regionali, prin consultări eficiente, pentru a colecta experiențele lor legate de punerea în aplicare a politicilor UE. Astfel, instituțiile UE vor beneficia de contribuția lor inestimabilă, elaborând politici mai eficiente și aducând, în ultimă instanță, Uniunea Europeană mai aproape de cetățenii săi.


Ce este rețeaua de centre regionale, cunoscută și sub numele de #RegHub?

Care sunt obiectivele noastre?

În mod concret, urmărim:

 • să punem un mai mare accent pe îmbunătățirea legislației existente a UE și a punerii sale în aplicare la nivel local și regional;
 • să oferim feedback tehnic cu privire la punerea în aplicare a legislației UE la nivel local și regional;
 • să asigurăm o mai bună implicare a actorilor de la nivel local și regional, încă dintr-un stadiu incipient al procesului legislativ european;
 • să promovăm simplificarea și învățarea interregională în materie de implementare și dezvoltare pe viitor a legislației UE.

Ce anume este un centru regional?

Asemănător unui nod aeroportuar din care operează multe servicii și se pot efectua călătorii de legătură, un centru regional acționează ca un punct de contact care poate contacta, implica, asocia și menține legături strânse cu diverse părți interesate implicate în punerea în aplicare a politicilor UE.

Situat în cadrul unei administrații subnaționale, punctul de contact va acționa ca intermediar între Comitetul European al Regiunilor (CoR) și autoritățile locale și regionale și va oferi feedback în timp util cu privire la eficiența legislativă a UE. Se preconizează că acesta va dezvolta treptat funcția de punct de informare pentru toate întrebările legate de agenda UE privind o mai bună legiferare.

Un centru regional poate fi înțeles în sens mai larg, și anume, ca orice autoritate teritorială situată sub nivelul statelor membre, care implementează politica UE. Acest termen poate, prin urmare, să se refere la comunități, departamente, landuri, provincii, județe, zone metropolitane, orașe mari sau aglomerări de orașe mai mici, autorități locale mari sau grupări ale unora de mai mici dimensiuni, teritorii transfrontaliere, cum ar fi GECT și euroregiunile.

Care sunt centrele?

Selecția centrelor s-a bazat pe trei criterii: echilibrul geografic, angajamentul politic și administrativ și experiența în materie de punere în aplicare a politicilor UE. Din cauza numărului impresionant de candidaturi de înaltă calitate, CoR a decis să extindă numărul de membri, astfel încât proiectul include în prezent 36 de centre regionale în etapa-pilot (2019-2020). Pe termen lung, scopul acestei acțiuni-pilot este de a pregăti terenul pentru o rețea mai largă, care va fi operațională începând din 2021, deschisă tuturor regiunilor UE care doresc să participe, și va acoperi toate domeniile de politică în care feedbackul de la nivel local și regional este relevant.

Membrii RegHub

Noua noastră hartă interactivă vă permite să vizualizați cu ușurință toate regiunile care fac parte din rețeaua de centre regionale (RegHub). Harta arată și datele de contact ale fiecărui centru regional: accesați secțiunea „Detalii și membrii din regiune” pentru a vedea lista membrilor CoR care reprezintă regiunile participante.

map
 

Cum funcționează în practică?

   O abordare în trei etape   

O abordare în trei etape

 1. CoR va invita centrele regionale la un atelier la Bruxelles, pentru a revizui cea mai recentă consultare și cel mai recent raport tehnic de punere în aplicare, pentru a monitoriza impactul interinstituțional al rețelei, pentru a face schimb de bune practici sau a discuta provocările și a aborda următorul domeniu de politică prevăzut să facă obiectul unor consultări.


 2. Pentru fiecare dintre domeniile de politică ale UE selectate, secretariatul rețelei va trimite centrelor regionale un chestionar cu întrebările esențiale la care instituțiile UE și CoR au nevoie de răspuns în cursul procesului. La rândul lor, centrele regionale vor furniza un răspuns cuprinzător la chestionar, după ce vor fi contactat și intervievat principalii actori și principalele agenții care s-au implicat în punerea în aplicare a politicii UE la nivel local/regional.

 3. Rezultatele chestionarului vor fi compilate de secretariatul rețelei într-un raport tehnic de punere în aplicare, care va fi transmis Comisiei CoR responsabile în domeniul de politică respectiv, precum și celorlalte instituții ale UE. De asemenea, raportul va fi publicat pe pagina web a CoR. În etapa-pilot, rețeaua va organiza aproximativ trei ateliere și consultări pe an, pentru a-și testa metoda de lucru și mecanismul de feedback.

Cum a luat naștere acest proiect?

 1. Prezidat de prim-vicepreședintele Comisiei Europene (CE), dl Frans Timmermans, Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient” s-a reunit o dată pe lună, în perioada ianuarie-iulie 2018, pentru a face recomandări privind „o mai bună aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității și identificarea domeniilor de politică în care activitatea ar putea fi redelegată sau redată definitiv țărilor UE”. Trei politicieni din partea CoR, dl Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE), dl Michael Schneider (DE-PPE) și dl François Decoster (FR-ALDE), au fost numiți membri ai Grupului operativ pentru a „găsi modalități de a implica mai bine autoritățile regionale și locale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE”.

 2. În urma publicării raportului elaborat de Grupul operativ, CoR a pus în aplicare o măsură de monitorizare concretă inclusă în recomandările Grupului operativ privind subsidiaritatea: rețeaua de centre regionale (RegHub).

  „Comitetul Regiunilor ar trebui să pună în aplicare o nouă rețea-pilot de centre regionale pentru a sprijini revizuirile proceselor de punere în aplicare a politicilor.”
       
 3. În cadrul CoR, RegHub va fi o platformă suplimentară a Rețelei de monitorizare a subsidiarității. Ea va consolida rolul CoR și al autorităților de la nivel subnațional în etapa de punere în aplicare și de evaluare a procesului de elaborare a politicilor UE.

 4. La 14 noiembrie 2018, președintele CoR, dl Karl-Heinz Lambertz, s-a întâlnit cu reprezentanțele regiunilor UE la Bruxelles, pentru a prezenta noua rețea de centre regionale (#RegHub) și pentru a discuta procedura de selecție a regiunilor participante în etapa-pilot (2019-2020). Cererea de candidaturi pentru etapa-pilot a fost deschisă în perioada 19 octombrie-30 noiembrie 2018. CoR constată cu satisfacție că au fost primite 53 de candidaturi pentru acest proiect, din partea a peste 88 de regiuni din UE, dovedind că autoritățile locale și regionale doresc să contribuie la procesul decizional al UE.

RegHub face parte acum din noua platformă „Pregătiți pentru viitor”

La 11 mai, Comisia Europeană a decis să confere Comitetului European al Regiunilor un rol mai important în cadrul noii sale platforme Pregătiți pentru viitor (care face parte din programul REFIT), RegHub devenind acum o componentă oficială a acesteia.

Platforma „Pregătiți pentru viitor” este un grup de experți la nivel înalt, care va ajuta Comisia să simplifice legislația UE în vigoare, să reducă sarcina administrativă pentru cetățeni și întreprinderi și să se asigure că legislația UE este adaptată exigențelor viitorului.

Este un pas important pentru RegHub și o recunoaștere instituțională importantă a realizărilor sale în etapa-pilot.

Această recunoaștere a relevanței RegHub nu ar fi fost posibilă fără angajamentul părților interesate care au participat la consultările noastre de până acum. Vă mulțumim și vă felicităm!

 
 

Persoană de contact:
DI Rainer Steffens
Comitetul European al Regiunilor
Tel: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Informaţii pe această temă
Linkuri