Comisia pentru politica economică (ECON)  

Sfera de competență a Comisiei pentru politica economică acoperă următoarele domenii:

 • Achizițiile publice
 • Comerțul internațional și tarifele internaționale (inclusiv aspectele legate de OMC)
 • Finanțele și investițiile locale/regionale
 • Guvernanța economică și semestrul european
 • Guvernanța obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)
 • Investițiile publice
 • Piața internă și piața unică digitală
 • Politica economică și monetară
 • Politica fiscală
 • Politica industrială și industria 4.0
 • Politica în domeniul concurenței și privind ajutoarele de stat
 • Politica privind IMM-urile și antreprenoriatul
 • Serviciile publice

De asemenea, secretariatul Comisiei ECON este responsabil pentru acordarea premiului „Regiune europeană întreprinzătoare” (REI), care recompensează regiunile UE cu viziunea cea mai credibilă, cu perspectiva cea mai avansată și promițătoare și cu o strategie politică antreprenorială inovatoare.

Secretariatul ECON este responsabil de Rețeaua centrelor regionale pentru evaluarea punerii în aplicare a politicilor UE (RegHub)​. RegHub este o platformă prin intermediul căreia principalii actori locali și regionali sunt implicați în consultări în care să își partajeze experiențele legate de punerea în aplicare a politicilor UE.

Secretariatul ECON gestionează Platforma pentru comunicații în bandă largă, care este o inițiativă comună a Comitetului European al Regiunilor (CoR) și a Comisiei Europene, pentru a ajuta internetul în bandă largă de mare viteză să ajungă în toate regiunile europene.

Comisia ECON joacă, de asemenea, un rol de lider și de coordonator în relațiile dintre CoR și Grupul Băncii Europene pentru Investiții (BEI)​, care acoperă o gamă largă de acțiuni și domenii de politică.

În cele din urmă, prin intermediul anchetelor, al studiilor și al analizelor, Secretariatul ECON își ajută membrii să monitorizeze tendințele actuale din orașele și regiunile europene și să identifice bunele practici în materie de politici.​


Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Communication/​Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:


 • Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, Collaborative Economy, Economic Governance, Economic and Monetary Policy. Also in charge of relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki (SNE), in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser (SNE), in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Rafael Mondelaers, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Single Market, RegHub
 • Audrey Parizel​, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, ECON bulletins
 • Rainer Steffens (SNE), in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme, Internal Market

Assistants:

 • Teresa Geyer​, in charge of RegHub
 • Vacant, in charge of the general support to ECON Commission legislative work​

To contact the ECON team, please use the Contact form

Informaţii pe această temă