Activitățile noastre Comitetul European al Regiunilor (CoR) intervine în mai multe etape ale procesului legislativ european. Comisiile CoR elaborează avize privind propunerile legislative ale UE, iar membrii se reunesc în sesiune plenară pentru a vota și adopta avizele respective.

De asemenea, CoR colaborează îndeaproape cu autoritățile naționale, regionale și locale, oferindu-le posibilitatea de a-și face auzită vocea și încurajând dezbaterile politice, nu numai la Bruxelles, ci și în regiunile și orașele UE, în afara Europei și pe internet.​

Cuprins

​​​​Declarație de misiune

Acţiunea noastră politică se întemeiază pe convingerea că, pentru a construi o Uniune din ce în ce mai strânsă şi mai solidară între popoarele Europei şi pentru a răspunde provocărilor globalizării, cooperarea între nivelurile european, naţional, regional şi local este indispensabilă.​​

Promovarea dialogului și a cooperării transfrontaliere

CoR organizează consultări pentru a colecta informații din partea autorităților locale și regionale, a experților și a altor părți interesate, care au astfel posibilitatea de a contribui la avizele propuse de membrii CoR spre adoptare, la nivelul UE.

Grupurile interregionale sunt grupuri speciale de interes, în care membrii se adună pentru a discuta pe teme relevante pentru nivelul local/regional sau, uneori, chiar pentru mai multe țări.

De asemenea, CoR coordonează o serie de rețele, care permit regiunilor și orașelor să facă schimb de cele mai bune practici, atât la nivel european, cât și dincolo de acesta. Parteneriatul estic (CORLEAP) și Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM), de exemplu, fac dovada eforturilor depuse de CoR în domeniul politicii europene de vecinătate.

Aprofundarea cooperării transfrontaliere presupune:

Monitorizarea, evaluarea și activitățile de cercetare

Un ultim aspect, dar nu cel mai puțin important, al activității CoR constă în:

  • garantarea implicării tuturor nivelurilor de guvernare și a punerii corespunzătoare în aplicare a legislației UE la nivel local și regional;
  • evaluarea impactului potențial al propunerilor legislative ale UE la fața locului;
  • încurajarea descentralizării și a parteneriatului consolidat, în vederea elaborării unor politici eficiente în UE;
  • încercarea de a anticipa, în completarea planificării strategice, viitoarele provocări și oportunități, contribuind astfel la procesul decizional în curs.
Partajează:
 
Back to top