Comisia pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER)  

Competențele Comisiei pentru politica de coeziune teritorială și bugetul UE (COTER) cuprind

coeziunea economică, socială și teritorială

fondurile structurale și amenajarea teritoriului

politicile urbane și locuințele

transporturile și rețelele transeuropene de transport

macroregiunile, cooperarea teritorială, statisticile și indicatorii regionali

bugetul anual al UE, cadrul financiar multianual și finanțele locale și regionale

Secretariatul COTER este responsabil și pentru registrul oficial al UE pentru GECT și gestionarea platformei GECT, reunind reprezentanți politici și din domeniul tehnic din toate GECT existente și în curs de constituire.

În plus, Comisia COTER se ocupă de evaluările impactului teritorial (EIT) ale CoR. EIT furnizează raportorilor CoR o analiză privind potențialul impact teritorial al propunerilor legislative ale UE.

Activitățile comune CoR-OCDE – în domenii precum calitatea investițiilor publice, descentralizarea, dezvoltarea regională, urbană și rurală – intră, la rândul lor, în sfera de competență a COTER. Obiectivul principal al cooperării constă în consolidarea dialogului politic dintre OCDE și administrațiile locale și regionale din UE, pentru a îmbunătăți politicile publice care promovează bunăstarea economică și socială.

Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Mr. Christof Kienel​

Assistant to the HoU: Ms. Yuliya Sotirova

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
  • Mr. Dimo Stoyanov​, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coor​​dination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopment, Urban Policy, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
  • Gordon Modro, Deputy Head of Unit, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing Links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Rui Cordeiro da Silva, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Caterina Buresti, in charge of the management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​
To contact the COTER team, please use the Contact fo​rm