Priorități politice 2020-2025  

hands

Autoritățile locale și regionale, reprezentate în UE de Comitetul European al Regiunilor, au constituit întotdeauna coloana vertebrală a democrației europene. În recenta pandemie de COVID - 19, liderii locali și regionali au arătat că sunt forța motrice a comunităților locale, luând măsuri pentru a răspunde situației de urgență și deschizând calea către redresarea UE. Prin urmare, apropierea Europei de cetățeni din perspectiva satelor, orașelor și regiunilor sale va constitui principala misiune a Comitetului nostru, pe care o va realiza stabilindu-și trei mari priorități.
Cuprins

Prio​rități politice

Toate deciziile treb​uie să fie luate cât mai aproape de cetățeni, în conformitate cu principiul subsidiarității. Aceasta implică scoaterea în evidență și consolidarea rolului autorităților locale și regionale în UE.

Conferința privind viitorul Europei este o ocazie de a îmbunătăți modul de funcționare a UE, prin împărtășirea și extinderea practicilor eficace de participare a societății civile, dezvoltate de membrii noștri în circumscripțiile lor, și prin reforma procesului decizional al UE. De asemenea, vom continua să ne asigurăm că noua legislație a UE reduce sarcina administrativă și costurile de punere în aplicare pentru regiunile noastre.

Toate deciziile europene ar trebui luate ținând seama de angajamentul nostru de a face față transformărilor majore de la nivelul societății cu care se confruntă satele, orașele și regiunile noastre. Printre acestea se numără pandemii mondiale, tranziția verde și cea digitală, provocările demografice și fluxurile de migrație. Ieșind din astfel de tranziții uniți și, mai puternici, vom demonstra capacitatea noastră de a influența viitorul nostru și de a consolida reziliența comunităților locale.

Vom încuraja coeziunea ca valoare fundamentală în toate politicile și programele UE.

Promovarea coeziunii în Europa implică un buget ambițios al UE pe termen lung, care să ofere suficiente fonduri structurale și de coeziune și investiții agricole pentru toate regiunile și orașele.

Dar coeziunea nu se limitează la bani: ea reprezintă o valoare care stimulează creșterea economică durabilă, creează oportunități de ocupare a forței de muncă pe termen lung pentru toți și duce la politici adaptate la realitățile teritoriale, care răspund nevoilor cetățenilor.

Prioritatea 1

Apropierea Europei de cetățeni: democrația și viitorul UE

Regândirea modului în care funcționează democrația în prezent și a modului în care aceasta trebuie modernizată în viitor, pentru ca Uniunea Europeană să răspundă mai eficient nevoilor cetățenilor

Principala noastră prioritate este de a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi și de a consolida democrația europeană la toate nivelurile de guvernare. Scopul său este de a îmbunătăți modul în care funcționează UE, asigurând faptul că politicile și programele sale răspund nevoilor reale ale cetățenilor.

Prioritatea 2

Gestionarea transformărilor fundamentale ale societății: construirea unor comunități locale și regionale reziliente

Oferirea unui răspuns la transformările majore cu care se confruntă în prezent regiunile, municipiile și orașele noastre printr-o abordare europeană coerentă, integrată și locală

Pandemiile mondiale, tranziția climatică, cea digitală și cea demografică, precum și fluxurile de migrație au un impact profund asupra fiecărei regiuni, a fiecărui municipiu, oraș și sat din Europa. Pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, vom identifica soluții cu scopul de a ne asigura că UE sprijină suficient autoritățile locale și regionale pentru a oferi un răspuns eventualelor situații de urgență viitoare și pentru a aborda transformările de la nivelul societății care au loc în comunitățile lor.

Prioritatea 3

Coeziunea, valoarea noastră fundamentală: politici ale UE adaptate la realitățile teritoriale

Plasarea Uniunii Europene în serviciul cetățenilor săi și al locurilor în care aceștia trăiesc

Coeziunea nu se limitează la bani, ci este valoarea noastră fundamentală, în UE.

Cea de-a treia prioritate a noastră va fi să ne asigurăm că coeziunea economică, socială și teritorială este încurajată și respectată în toate politicile UE care au un impact asupra cetățenilor și locurilor în care aceștia trăiesc (politici adaptate la realitățile teritoriale). Aceasta va scoate în evidență valoarea adăugată a coeziunii nu numai ca politică, ci și ca valoare fundamentală care trebuie să stea la baza tuturor politicilor UE.​


Documente

 • Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025

  Limbi disponibile (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Descărcare
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Descărcare
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Descărcare
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Descărcare
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Descărcare
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Descărcare
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Descărcare
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Descărcare
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Descărcare
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Descărcare
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Descărcare
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Descărcare
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Descărcare
   Bringing Europe closer to people
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.
Partajează:
 
Back to top