Priorități politice 2020-2025  

Autoritățile locale și regionale, reprezentate în UE de Comitetul European al Regiunilor, au constituit întotdeauna coloana vertebrală a democrației europene. În recenta pandemie de COVID - 19, liderii locali și regionali au arătat că sunt forța motrice a comunităților locale, luând măsuri pentru a răspunde situației de urgență și deschizând calea către redresarea UE. Prin urmare, apropierea Europei de cetățeni din perspectiva satelor, orașelor și regiunilor sale va constitui principala misiune a Comitetului nostru, pe care o va realiza stabilindu-și trei mari priorități.

Toate deciziile trebuie să fie luate cât mai aproape de cetățeni, în conformitate cu principiul subsidiarității. Aceasta implică scoaterea în evidență și consolidarea rolului autorităților locale și regionale în UE.

Conferința privind viitorul Europei este o ocazie de a îmbunătăți modul de funcționare a UE, prin împărtășirea și extinderea practicilor eficace de participare a societății civile, dezvoltate de membrii noștri în circumscripțiile lor, și prin reforma procesului decizional al UE. De asemenea, vom continua să ne asigurăm că noua legislație a UE reduce sarcina administrativă și costurile de punere în aplicare pentru regiunile noastre.

Toate deciziile europene ar trebui luate ținând seama de angajamentul nostru de a face față transformărilor majore de la nivelul societății cu care se confruntă satele, orașele și regiunile noastre. Printre acestea se numără pandemii mondiale, tranziția verde și cea digitală, provocările demografice și fluxurile de migrație. Ieșind din astfel de tranziții uniți și, mai puternici, vom demonstra capacitatea noastră de a influența viitorul nostru și de a consolida reziliența comunităților locale.

Vom încuraja coeziunea ca valoare fundamentală în toate politicile și programele UE.

Promovarea coeziunii în Europa implică un buget ambițios al UE pe termen lung, care să ofere suficiente fonduri structurale și de coeziune și investiții agricole pentru toate regiunile și orașele.

Dar coeziunea nu se limitează la bani: ea reprezintă o valoare care stimulează creșterea economică durabilă, creează oportunități de ocupare a forței de muncă pe termen lung pentru toți și duce la politici adaptate la realitățile teritoriale, care răspund nevoilor cetățenilor.

Prioritatea 1

Apropierea Europei de cetățeni: democrația și viitorul UE

Regândirea modului în care funcționează democrația în prezent și a modului în care aceasta trebuie modernizată în viitor, pentru ca Uniunea Europeană să răspundă mai eficient nevoilor cetățenilor

Principala noastră prioritate este de a aduce Europa mai aproape de cetățenii săi și de a consolida democrația europeană la toate nivelurile de guvernare. Scopul său este de a îmbunătăți modul în care funcționează UE, asigurând faptul că politicile și programele sale răspund nevoilor reale ale cetățenilor.

Prioritatea 2

Gestionarea transformărilor fundamentale ale societății: construirea unor comunități locale și regionale reziliente

Oferirea unui răspuns la transformările majore cu care se confruntă în prezent regiunile, municipiile și orașele noastre printr-o abordare europeană coerentă, integrată și locală

Pandemiile mondiale, tranziția climatică, cea digitală și cea demografică, precum și fluxurile de migrație au un impact profund asupra fiecărei regiuni, a fiecărui municipiu, oraș și sat din Europa. Pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, vom identifica soluții cu scopul de a ne asigura că UE sprijină suficient autoritățile locale și regionale pentru a oferi un răspuns eventualelor situații de urgență viitoare și pentru a aborda transformările de la nivelul societății care au loc în comunitățile lor.

Prioritatea 3

Coeziunea, valoarea noastră fundamentală: politici ale UE adaptate la realitățile teritoriale

Plasarea Uniunii Europene în serviciul cetățenilor săi și al locurilor în care aceștia trăiesc

Coeziunea nu se limitează la bani, ci este valoarea noastră fundamentală, în UE.

Cea de-a treia prioritate a noastră va fi să ne asigurăm că coeziunea economică, socială și teritorială este încurajată și respectată în toate politicile UE care au un impact asupra cetățenilor și locurilor în care aceștia trăiesc (politici adaptate la realitățile teritoriale). Aceasta va scoate în evidență valoarea adăugată a coeziunii nu numai ca politică, ci și ca valoare fundamentală care trebuie să stea la baza tuturor politicilor UE.

Share: