Conferința președinților 

Conferința președinților (CoP) este formată din președinte, prim - vicepreședinte și președinții tuturor grupurilor politice. Conferința președinților pregătește lucrările și facilitează obținerea unui consens politic cu privire la deciziile care urmează să fie luate de celelalte organe constitutive (Adunarea Plenară, Biroul și comisiile).

Conferința președinților se întrunește înainte de fiecare ședință a Biroului, de obicei în aceeași zi. De asemenea, se organizează ședințe extraordinare la Bruxelles sau în străinătate, respectiv, de două ori pe an, în țara UE care deține Președinția Consiliului UE.

Cuprins

Care este componența sa?

Conferința președinților (CoP) este formată din: 

  • președinte,
  • prim-vicepreședinte,
  • președinții grupurilor politice.

Președinții grupurilor politice pot fi reprezentați de un alt membru al grupului din care fac parte.

Care sunt sarcinile CoP?

Conferința președinților (CoP) dezbate chestiunile asupra cărora este sesizată de președinte, în vederea pregătirii și facilitării unui consens politic cu privire la deciziile care trebuie adoptate de celelalte organe ale Comitetului. În comunicarea sa adresată Biroului, președintele trebuie să prezinte dezbaterile care au avut loc cu ocazia ședinței Conferinței președinților.

Care este durata mandatului politic al CoP?

La fel ca președintele și Biroul, Conferința președinților are un mandat de doi ani și jumătate.

Documente

Partajează:
 
Back to top