Comisia pentru cetățenie, guvernanță, afaceri externe și instituționale (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mandatul Comisiei CIVEX acoperă următoarele domenii:

Spațiul de libertate, securitate și justiție

Politica în domeniul imigrației, azilului și vizelor

Carta drepturilor fundamentale a UE

Cetățenia activă

Deconcentrarea

Afaceri constituționale

Guvernanța, o mai bună legiferare, subsidiaritatea și proporționalitatea

Relații externe, inclusiv cooperarea externă administrativă și consolidarea capacităților

Tratate și negocieri internaționale, terorism și controlul la frontiere

Politica de vecinătate (inclusiv Parteneriatul estic și cooperarea euromediteraneeană), cooperarea descentralizată pentru dezvoltare și aspectele legate de extinderea UE

Alegeți altă comisie a CoR: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme