Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM)  

Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM) este Adunarea reprezentanților aleși la nivel local și regional din Uniunea Europeană și din țările sale partenere din zona Mediteranei.

Ea a fost înființată în 2010 de către Comitetul European al Regiunilor (CoR), împreună cu asociațiile teritoriale active în acest domeniu, permițându-le reprezentanților aleși de pe cele trei țărmuri ale Mării Mediterane

 • să se exprime în numele autorităților locale și regionale respective la nivel politic, inclusiv în relația cu UE și cu Uniunea pentru Mediterana (UpM);
 • să mențină dialogul politic;
 • să promoveze cooperarea interregională.

  Care sunt țările implicate?

Egipt, Turcia, Algeria, Maroc, Siria (în prezent calitatea sa de membru este suspendată), Tunisia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Israel, Iordania, Liban, Mauritania, Palestina, Monaco și Muntenegru. În plus, Libia participă în calitate de observator.

Care este obiectivul ARLEM?

ARLEM urmărește:

 • să ofere o dimensiune teritorială Uniunii pentru Mediterana;
 • să promoveze democrația locală, guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea descentralizată pe toate cele trei țărmuri ale Mării Mediterane;
 • să încurajeze dialogul nord-sud și sud-sud între autoritățile locale și regionale;
 • să promoveze schimbul de bune practici, de cunoștințe și de expertiză tehnică în domenii care țin de responsabilitatea autorităților locale și regionale;
 • să promoveze integrarea regională și coeziunea.

  

Cum funcționează ARLEM?

Din punct de vedere politic, ARLEM serveşte ca forum pentru dialog politic permanent și contribuie la activitățile consultative ale CoR prin rapoarte tematice. Totodată, ea reprezintă autoritățile locale și regionale în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale Uniunii pentru Mediterana.

Prin activitatea sa, ARLEM creează sinergii cu partenerii săi, printre care Uniunea pentru Mediterana (Declarație de intenție semnată în 2013), asociații europene ale autorităților locale și regionale care sunt reprezentate în cadrul ARLEM, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (statut de observator), Adunarea Parlamentară a UpM (statut de observator), Fundația Europeană de Formare (Declarație de intenție semnată în 2013) și Comitetul Economic și Social European (statut de observator).

Adunarea reunește membrii ARLEM în cadrul sesiunii sale plenare anuale, cu ocazia căreia sunt adoptate rapoartele tematice, și în cadrul ședințelor Comisiilor și ale Biroului. În plus, poate organiza ateliere sau conferințe specifice și poate aprofunda prin studii anumite aspecte specifice.

  

Care este componența ARLEM?

ARLEM aduce laolaltă 80 de membri și 2 observatori din UE și din țările mediteraneene partenere. Membrii sunt reprezentanți ai regiunilor sau ai structurilor locale și dețin un mandat încredințat de o autoritate locală sau regională.

ARLEM este prezidată de doi copreședinți, care reprezintă în egală măsură partenerii mediteraneeni și UE. Copreședintele din partea grupului partenerilor mediteraneeni este confirmat de către acesta, prin consens, pentru o perioadă de doi ani și jumătate. Copreședintele din partea UE este președintele în funcție al CoR. Copreședinții actuali sunt Apostolos Tzitzikostas, președintele CoR, și Musa Hadid, primarul orașului Ramallah (Palestina).

Biroul ARLEM definește strategia Adunării și programul său de activitate.

În cadrul Comisiei pentru dezvoltare teritorială durabilă, raportorii ARLEM elaborează rapoarte tematice cu privire la subiecte din următoarele domenii:

 • descentralizare;
 • dezvoltare urbană și rurală;
 • cooperare culturală;
 • societatea informațională;
 • migrație și integrare;
 • întreprinderi mici și mijlocii;
 • comerț;
 • dezvoltare durabilă;
 • gospodărirea apelor;
 • gestionarea deșeurilor;
 • energie, în special energia solară;
 • transporturi;
 • agricultură și turism;
 • etc.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

 • Title / Preventing corruption at local and regional level in South Mediterranean countries

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Clara Volintiru, PhD (Bucharest Academy of Economic Studies - ASE) and Jose Javier Olivas Osuna, PhD (The London School of Economics and Political Science - LSE).

  CoR_Theme / Public administration;Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 869

  Modified / 2019-02-07 11:45:55

  Created / 2018-12-11 10:09:31

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-12-11 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-EN.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.04 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-TR.pdf">TR<small class='cor-card__title__link__info'>(1.13 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-EN.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.04 MB

  GeneratedLinks_TR_URL / /en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries/Study-Med-transparency-TR.pdf

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE / 1.13 MB

  GeneratedLinks_COUNT / 2

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 07 Feb 2019 10:45:55 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/FOLDER.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Preventing-corruption-south-mediterranean-countries

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / True

  __begingroup / False

 • Title / Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Robert Lanquar, Aleksandra Teliszewska, Katarzyna Sidło

  CoR_Theme / Tourism;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 982

  Modified / 2021-09-02 15:30:37

  Created / 2021-09-02 15:30:37

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-09-02 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.1 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector/CoR_Skills-tourism_study-N.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.1 MB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 02 Sep 2021 13:30:37 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Service sector re-orientation- transferring skills from the tourism sector

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Author / Arnaud Vervoir

  Editor / Arnaud Vervoir

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Katarzyna Sidło (CASE)

  CoR_Theme / Entrepreneurship;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);Covid-19;

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 985

  Modified / 2021-09-02 15:50:25

  Created / 2021-09-02 15:50:24

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-09-02 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis/Innovation ecosystems_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.37 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis/Innovation ecosystems_Med.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.37 MB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 02 Sep 2021 13:50:25 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Innovation ecosystems and start-ups in the Mediterranean as a means of recovering from the COVID-19 crisis

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Digitalisation of small and medium enterprises (SMEs) in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Matteo Minchio

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1016165

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Katarzyna W. Sidło, Kateryna Karunska, Claudio Salmeri, Stanislav Bieliei (CASE) and Roger Albinyana (IEMed)

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;Digital policy and connectivity;Entrepreneurship;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 918

  Modified / 2020-09-16 14:58:39

  Created / 2020-09-16 14:05:40

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-09-16 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(992.35 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Wed, 16 Sep 2020 12:58:39 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1016165

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/SMEs_digitalization_ARLEM.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Agriculture and food security in climate sensitive areas in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Matteo Minchio

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 789839

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Karolina Zubel (CASE) and Antoine Apprioual (IEMed)

  CoR_Theme / Agriculture;Water policy;Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Food_Security_ARLEM.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 919

  Modified / 2020-09-16 14:59:26

  Created / 2020-09-16 14:45:14

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-09-16 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(771.33 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Wed, 16 Sep 2020 12:59:26 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 789839

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Food_Security_ARLEM.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The contribution of local and regional authorities to regional integration in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 977091

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Aleksandra Chmielewska, Emmanuel Cohen-Hadria, Krzysztof Głowacki, Agnieszka Kulesa, Justine Renard and Katarzyna Sidło (CASE)

  CoR_Theme / Multi-level governance and devolution;Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 891

  Modified / 2019-10-18 08:08:54

  Created / 2019-10-10 14:53:01

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-10-10 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(954.19 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Fri, 18 Oct 2019 06:08:54 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 977091

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/CoR_Regional-Integration_Med.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Contribution of local and regional authorities to the development of the blue economy in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  Author / Matteo Minchio

  Editor / Matteo Minchio

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1236032

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Roger Albinyana, Krzysztof Głowacki, Maria Krell, Anna Malinowska, Daniel Ruiz-Giménez, Katarzyna Sidło, Karolina Zubel (CASE)

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;Fisheries and maritime affairs;Tourism;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 890

  Modified / 2019-10-17 14:20:57

  Created / 2019-10-09 11:39:50

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-10-09 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.18 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 17 Oct 2019 12:20:57 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1236032

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/CASE_CoR_Blue-Economy_Med.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Youth Entrepreneurship in Mediterranean Partner Countries

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1337040

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / LSE Enterprise Limited

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 873

  Modified / 2019-01-10 16:04:08

  Created / 2018-12-11 10:14:42

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-12-21 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.28 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 10 Jan 2019 15:04:08 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1337040

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/entrepreneurship-youth-mediterranean.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  Author / Flavia Diniz

  Editor / Flavia Diniz

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Dr Katarzyna Sidło and Karolina Zubel (Center for Social and Economic Research - CASE)

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 857

  Modified / 2018-10-17 14:51:57

  Created / 2018-10-17 14:51:57

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-10-11 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-AR-web-1.pdf">AR<small class='cor-card__title__link__info'>(1.82 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-EN-web-1.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.49 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-FR-web-1.pdf">FR<small class='cor-card__title__link__info'>(1.59 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-EN-web-1.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.49 MB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 3

  GeneratedLinks_AR_URL / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-AR-web-1.pdf

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE / 1.82 MB

  GeneratedLinks_FR_URL / /en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries/3782-CIVEX-CovA4-studies-FR-web-1.pdf

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE / 1.59 MB

  PubDate / Wed, 17 Oct 2018 12:51:57 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU financial assistance available to local and regional authorities in Mediterranean partner countries

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The Role of the Sub-National Authorities from the Mediterranean Region in Addressing Radicalisation and Violent Extremism of Young People

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  Author / admin_cor

  Editor / admin_cor

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 911612

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Prof. David A. Winter, Dr. Aitemad Muhanna-Matar, Dr. Mohammad Haj Salem, Dr Mohammed Musbah, Dr. Ahmed Tohamy (NAMA Strategic Intelligence Solutions and LSE Enteprise).

  CoR_Theme / Euro-Mediterranean Partnership;

  CoR_Keywords / CIVEX (Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External affairs);ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 798

  Modified / 2018-05-22 14:35:31

  Created / 2018-04-19 16:27:24

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2017-07-30 22:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(890.25 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 22 May 2018 12:35:31 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 911612

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Radicalisation-Violent-Extremism-Young People.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Sustainable tourism in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean

  Author / admin_cor

  Editor / admin_cor

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Aston Centre for Europe - Aston University

  CoR_Theme /

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / sustainable-tourism-mediterranean

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 157

  Modified / 2018-05-22 14:15:55

  Created / 2018-04-19 15:13:43

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2012-05-04 22:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean/sustainable-tourism-mediterranean.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(188.34 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean/sustainable-tourism-mediterranean.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 188.34 KB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 22 May 2018 12:15:55 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/sustainable-tourism-mediterranean

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Technical and vocational training in the Mediterranean

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/training-mediterranean

  Author / admin_cor

  Editor / admin_cor

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Aston Centre for Europe - Aston University

  CoR_Theme /

  CoR_Keywords / ARLEM (Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / training-mediterranean

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 162

  Modified / 2018-05-22 14:16:01

  Created / 2018-04-19 15:28:59

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2012-05-02 22:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/training-mediterranean

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/training-mediterranean/training-mediterranean.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(181.18 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/training-mediterranean/training-mediterranean.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 181.18 KB

  GeneratedLinks_TR_URL /

  GeneratedLinks_TR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_TR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_AR_URL /

  GeneratedLinks_AR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_AR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 22 May 2018 12:16:01 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/training-mediterranean

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

Share: