Grupul operativ pentru Ucraina  

Înființat în 2015 de Comitetul European al Regiunilor, Grupul operativ pentru Ucraina își propune să intensifice relațiile bilaterale și să ofere sprijin atât la nivel politic, cât și tehnic pentru ca partenerii ucraineni să se bucure de o bună guvernanță la toate nivelurile.

În martie 2018, a fost lansată o inițiativă de cooperare inter pares, cu sprijinul programului U-LEAD și al organismului său de punere în aplicare, Agenția germană de dezvoltare (GIZ).

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Cuprins

​Cum​ funcționează?

Grupul operativ CoR-Ucraina a fost înființat de Biroul CoR la 12 februarie 2015, în urma unei solicitări a părții ucrainene și a lansării unei reforme complexe în materie de descentralizare în Ucraina.

Grupul operativ s-a întrunit de patru ori, alternativ, la Bruxelles și în Ucraina. În cadrul reuniunilor, membrii au făcut schimburi de experiență în legătură cu procesul de descentralizare în general, cu reforma administrației publice, cu aspectele orizontale legate de funcționarea corespunzătoare a autorităților locale și regionale din Ucraina (elaborarea de politici, aspecte sociale și economice, statul de drept și buna guvernare) și cu dimensiunea regională și locală a procesului de implementare a Acordului de asociere UE-Ucraina.

Activitățile grupului operativ au contribuit, de asemenea, la lucrările Grupului de sprijin pentru Ucraina al CE, stabilindu-se totodată legături cu Delegația Parlamentului European la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina.

Grupul operativ urmărește:

  • să sprijine procesul de reformă, prin împărtășirea experiențelor și a bunelor practici în domeniul descentralizării, prin repartizarea competențelor și deconcentrare;
  • să stimuleze dezbaterea la nivel local cu organizațiile societății civile, cu omologii de la nivel guvernamental și cu alte părți interesate;
  • să coreleze nevoile autorităților locale și regionale ucrainene cu expertiza oferită de membrii CoR.

Activitatea grupului operativ a evoluat de-a lungul anilor, de la consilierea politică generală la proiecte mai concrete, axate pe dezvoltarea capacităților în sprijinul reformei administrației publice. Prin intermediul unui exercițiu de corelare organizat în 2017, cu sprijinul programului Comisiei Europene intitulat „U-LEAD with Europe", au fost stabilite primele cinci parteneriate locale UE-Ucraina. Manifestarea de lansare a inițiativei inter pares a avut loc la 8 martie 2018, la Bruxelles, reunind entitățile locale selectate pentru prima dată. Cu sprijinul programului U-LEAD, cele cinci perechi de parteneri au convenit planuri de acțiune care să fie implementate de-a lungul anului și au stabilit domeniile concrete de cooperare: dezvoltare economică locală, turism, eficiență energetică, dezvoltare rurală și participare civică. La următoarea reuniune a grupului operativ, care va avea loc la 25 septembrie 2018, la Kiev, părțile interesate vor discuta progresele intermediare înregistrate în cooperarea inter pares.​

Care este componența sa?

Grupul operativ este condus de președintele Comitetului European al Regiunilor. Membrii săi sunt președinții celor cinci grupuri politice ale CoR.​


Ultimele știri

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Alte materiale video

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Date de contact

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Partajează :
 
Back to top