Evaluările impactului teritorial  

Prin evaluările impactului teritorial (EIT) se urmărește să se pună la dispoziția raportorilor Comitetului Regiunilor (CoR) o analiză a posibilului impact teritorial al propunerilor legislative ale UE.

Ca urmare a adoptării avizului pe tema „Evaluarea impactului teritorial” , în 2013, Comitetul intenționează să promoveze EIT ca un instrument pentru o mai bună elaborare a politicilor UE, astfel încât să se țină seama de posibilul impactul teritorial al propunerilor politice și legislative. Acest obiectiv a fost consolidat ulterior, prin adoptarea „ Strategiei reînnoite de evaluare a impactului teritorial ”, din 2015.

Activitățile CoR legate de EIT sunt gestionate de secretariatul Comisiei COTER, în strânsă colaborare cu celelalte secretariate ale comisiilor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: territorial.impact@cor.europa.eu.