Evaluările impactului teritorial  

​Prin evaluările impactului teritorial (EIT) se urmărește să se pună la dispoziția raportorilor Comitetului Regiunilor (CoR) o analiză a posibilului impact teritorial al propunerilor legislative ale UE.

Ca urmare a adoptării avizului pe tema „Evaluarea impactului teritorial" , în 2013, Comitetul intenționează să promoveze EIT ca un instrument pentru o mai bună elaborare a politicilor UE, astfel încât să se țină seama de posibilul impactul teritorial al propunerilor politice și legislative. Acest obiectiv a fost consolidat ulterior, prin adoptarea „ Strategiei reînnoite de evaluare a impactului teritorial ", din 2015.

Activitățile CoR legate de EIT sunt gestionate de secretariatul Comisiei COTER , în strânsă colaborare cu celelalte secretariate ale comisiilor.​
Documente

Date de contact

Partajează:
 
Back to top