Rețeaua de monitorizare a subsidiarității 

Rețeaua de monitorizare a subsidiarității (RMS) a fost înființată pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile locale și regionale și nivelul Uniunii, pe parcursul întregului ciclu de elaborare a politicilor, cu privire la diferite documente și propuneri legislative care, odată adoptate, vor avea un impact direct asupra autorităților respective și a politicilor care intră în sfera lor de responsabilitate.

Printre membrii săi se numără parlamente și guverne regionale cu competențe legislative, autorități locale și regionale fără competențe legislative, precum și asociații ale autorităților locale din Uniunea Europeană. La această rețea pot adera și delegațiile naționale din cadrul CoR și camere ale parlamentelor naționale.

Cuprins

Misiune

  • Asigurarea participării autorităților locale și regionale la monitorizarea punerii în aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității
  • Sprijinirea regiunilor cu competențe legislative prin intermediul REGPEX – o subrețea a rețelei de monitorizare a subsidiarității, deschisă parlamentelor și guvernelor regionale cu competențe legislative

Principalele activități

  • Sprijinirea parlamentelor și guvernelor din regiunile cu competențe legislative, prin intermediul platformei specifice REGPEX în perioada în care este activ sistemul de avertizare timpurie
  • Sensibilizarea cu privire la punerea în practică a principiului subsidiarității și facilitarea schimbului de bune practici
  • Informarea raportorilor și membrilor CoR despre contribuțiile privind subsidiaritatea și proporționalitatea ale unei rețele reprezentative a autorităţilor regionale și locale
  • Identificarea măsurilor necesare pentru o mai bună legiferare, reducerea birocrației și sporirea gradului de acceptare a politicilor europene de către cetățenii UE
  • Facilitarea dialogului interinstituțional privind subsidiaritatea prin organizarea unei conferințe bienale privind subsidiaritatea​​
Partajează:
 
Back to top