Starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană 

9 octombrie 2023 

banner
© stock.adobe.com

La 9 octombrie 2023, Comitetul Regiunilor va publica Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor. Acesta oferă o imagine de ansamblu a celor mai presante provocări cu care se confruntă regiunile și orașele din întreaga Uniune și a soluțiilor de pe teren menite să ghideze deciziile politice ale UE.

Raportul va oferi informații cu privire la modul în care regiunile și orașele abordează crizele, cum ar fi dezastrele climatice sau războiul Rusiei împotriva Ucrainei. El va arăta modul în care regiunile și orașele contribuie la transformarea pe termen lung a societăților noastre, prin tranziția verde și cea digitală, consolidând în același timp coeziunea. 

Cuprins

Înțelegerea Europei din perspectivă locală și regională

Pe baza studiilor inițiale comandate de Comitetul European al Regiunilor, precum și a unor cercetări științifice, a contribuțiilor din partea altor instituții europene și a documentației din surse deschise, acest raport le oferă fapte și date factorilor de decizie și părților interesate relevante. Principalele constatări și recomandări vor fi preluate în discursul anual privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, care va fi susținut de președintele Comitetului European al Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, la 9 octombrie 2023.

Raportul din acest an se axează pe cele mai presante provocări cu care se confruntă regiunile și orașele din UE. De la situații de urgență și crize, cum ar fi dezastrele climatice, războiul Rusiei împotriva Ucrainei sau penuria de energie, la transformarea pe termen lung prin tranziția verde și digitală, consolidând în același timp coeziunea, raportul va oferi soluții și idei de pe teren.

Raportul va fi orientat spre viitor, acționând ca ghid prospectiv în perspectiva alegerilor europene și a următoarei legislaturi a instituțiilor UE.

Raportul va include și „Barometrul regional și local”, care va prezenta punctele de vedere ale reprezentanților aleși din întreaga Europă care au participat la sondajul desfășurat în parteneriat cu IPSOS. 

Barometrul regional și local

În cele 27 de state membre ale Uniunii Europene există peste un milion de politicieni aleși la nivel regional și local. Acești politicieni locali și regionali reprezintă o gamă foarte variată de circumscripții la diverse niveluri de guvernare, printre care state federale, regiuni, provincii, județe, districte sau municipalități. Sondajul Eurobarometru Flash oferă o platformă importantă care le permite politicienilor de la nivel local și regional din UE să își împărtășească opiniile cu privire la provocările și prioritățile Europei.

Ediții anterioare

Partajează:
 
Back to top