Starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană 

11 octombrie 2022 

La 11 octombrie 2022, Comitetul Regiunilor va publica Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor. Acesta oferă o imagine de ansamblu a celor mai presante provocări cu care se confruntă regiunile și orașele din întreaga Uniune și contribuie la fundamentarea deciziilor politice ale UE.

Cuprins
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, CoR President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Înțelegerea Europei din perspectivă locală și regională

Pe baza studiilor inițiale comandate de Comitetul European al Regiunilor, precum și a unor cercetări științifice, a contribuțiilor din partea altor instituții europene și a documentației din surse deschise, acest raport le oferă fapte și date factorilor de decizie și părților interesate relevante. Principalele constatări și recomandări vor fi preluate în discursul anual privind starea regiunilor și orașelor din Uniunea Europeană, care va fi susținut de președintele Comitetului European al Regiunilor, Vasco Alves Cordeiro, în cadrul sesiunii plenare din octombrie 2022.

Pornind de la concluziile Conferinței privind viitorul Europei, raportul din acest an se concentrează asupra celor mai presante provocări cu care se confruntă orașele și regiunile UE: consecințele economice și sociale ale războiului Rusiei împotriva Ucrainei, efectele de durată ale pandemiei de COVID-19 și redresarea necesară, urgența climatică și tranziția energetică, lupta împotriva inegalităților și viitorul democrației.

Raportul va include și „Barometrul regional și local”, care va prezenta punctele de vedere ale reprezentanților aleși din întreaga Europă care au participat la sondajul desfășurat în parteneriat cu IPSOS.

Barometrul regional și local al UE

 • În cele 27 de state membre ale Uniunii Europene există peste un milion de politicieni aleși la nivel subnațional. Acești politicieni locali reprezintă o gamă foarte variată de circumscripții la diverse niveluri de guvernare, printre care state federale, regiuni, provincii, județe, districte sau municipalități. Sondajul Eurobarometru flash oferă o platformă importantă care le permite politicienilor de la nivel local din UE să își împărtășească opiniile cu privire la provocările și prioritățile Europei.

  Din răspunsurile lor reies aspecte cărora politicienii locali le-ar acorda prioritate la nivelul UE, cunoștințele lor legate de inițiativele la nivelul UE și de oportunitățile de finanțare din partea UE, ce cred despre viitorul Europei și care sunt răspunsurile lor la situația de urgență creată de războiul din Ucraina. 

   Concluzii principale
 • Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022

  Limbi disponibile (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Descărcare
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Descărcare
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Descărcare
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Descărcare
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Descărcare
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  6. English(3.33 MB-PDF)Descărcare
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  7. español(3.34 MB-PDF)Descărcare
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  8. eesti(3.33 MB-PDF)Descărcare
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  9. suomi(3.49 MB-PDF)Descărcare
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  10. français(3.32 MB-PDF)Descărcare
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  11. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Descărcare
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  12. hrvatski(3.31 MB-PDF)Descărcare
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  13. magyar(3.33 MB-PDF)Descărcare
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  14. italiano(3.33 MB-PDF)Descărcare
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  15. lietuvių(3.32 MB-PDF)Descărcare
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  16. latviešu(3.74 MB-PDF)Descărcare
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  17. Malti(3.71 MB-PDF)Descărcare
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  18. Nederlands(3.59 MB-PDF)Descărcare
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  19. polski(3.49 MB-PDF)Descărcare
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  20. português(3.33 MB-PDF)Descărcare
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Descărcare
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Descărcare
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Descărcare
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Căutați o altă limbă care nu se află pe listă?  Aflați de ce.

Multimedia

Regions & Cities move forward the green transition

 

Alte materiale video

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Ediții anterioare

Partajează:
 
Back to top