Sesiuni plenare  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) organizează maximum șase sesiuni plenare în fiecare an. La sesiunile plenare participă membri ai CoR (sau membri supleanți), provenind din regiuni și orașe din toate cele 27​ de țări ale UE.

În mod normal, sesiunile plenare sunt prezidate de către președintele CoR și au ca principale obiective:

  • votarea de avize, rapoarte și rezoluții;
  • adoptarea programului politic al CoR la începutul fiecărui mandat;
  • alegerea președintelui, a prim-vicepreședintelui și a celorlalți membri ai Biroului;
  • constituirea comisiilor pentru politici în cadrul instituției;
  • aprobarea proiectului CoR de estimare a veniturilor și cheltuielilor;
  • revizuirea și aprobarea Regulamentului de procedură al CoR.

Comisia CoR responsabilă îl desemnează pe unul din membrii săi – numit raportor – să elaboreze un aviz privind propunerea legislativă, care este apoi supus la vot într-o sesiune plenară a CoR. Dacă obține majoritate de voturi, avizul este adoptat și transmis celorlalte instituții ale UE.

De asemenea, CoR poate adopta, în mod proactiv, o poziţie asupra unei chestiuni specifice, prin intermediul unui aviz din proprie iniţiativă.

Ultima sesiune plenară

Următoarea sesiune plenară