Grupuri interregionale  

Grupurile interregionale, care au fost înființate începând din luna februarie 2007, sunt platforme destinate schimbului de opinii între autoritățile locale și regionale din statele membre și din afara acestora și generării de noi idei.

Grupurile trebuie să fie alcătuite din:

 • minimum zece membri t itulari ai CoR
 • cel puțin patru delegații naționale sau
 • un grup de regiuni, care reprezintă o cooperare transfrontalieră

Reînnoirea grupurilor interregionale ale CoR pentru noul mandat este în curs de desfășurare. În ​ultimul mandat al CoR, grupurile interregionale au fost următoarele:

Grupul interregional adriatico-ionic

 • Creat în ianuarie 2013
 • Principalele activități:
  • schimb de opinii între membrii CoR, Forumul orașelor din zona mărilor Adriatică și Ionică și autoritățile din cele opt state membre și din afara UE implicate în Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR)
  • contribuție în calitate de actori-cheie, în cadrul guvernanței pe mai multe niveluri, la modelarea, monitorizarea și punerea în aplicare a EUSAIR și a planului său de acțiune
  • abordarea eficientă a provocărilor comune și afirmarea identității și a întregului potențial al regiunii
  • crearea de sinergii cu strategiile existente pentru regiunea Mării Baltice și pentru regiunea Dunării
 • Preşedinte: Paolo Di Laura Frattura (IT-PSE)

Acest grup interregional este legat de o strategie macroregională. Aceste strategii oferă un cadru aprobat de Consiliul European pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale într-o zonă geografică specifică (de asemenea: macroregiuni).

 

Contact: 

Secretariatul grupului interregional

Francesco Cocco

https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

Macroregiunea Alpilor

 • Creat în iunie 2014
 • Obiective:
  • contribuția, în conformitate cu principiile guvernanței pe mai multe niveluri, la modelarea, monitorizarea și punerea în aplicare a strategiei macroregionale pentru regiunea Alpilor și a planului său de acțiune
  • îmbunătățirea competitivității, asigurarea conectivității zonei Alpilor și sporirea ecodurabilității și atractivității acestei regiuni
  • optimizarea sinergiilor și a schimbului de bune practici cu strategiile macroregionale existente
 • Preşedinte: Franco Iacop (IT-PSE)

Acest grup interregional este legat de o strategie macroregională. Aceste strategii oferă un cadru aprobat de Consiliul European pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale într-o zonă geografică specifică (de asemenea: macroregiuni).

 

Contact:

Secretariatul grupului interregional

Raffaella Viviani

raffaella.viviani@regione.fvg.it

 

Regiunea autonomă Friuli Venezia Giulia

Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

Tel.: +32 (0)2 500 88 40

http://www.alpine-region.eu/

Regiunile Mării Baltice

 • Creat în februarie 2008
 • Obiective:
  • reflectarea, în cadrul CoR, a cooperării dintre regiunile Mării Baltice și contribuția la dezvoltarea acestor regiuni în sensul cel mai larg
  • examinarea impactului diferitelor politici ale UE, în special în ceea ce privește aspectele economice și de mediu ale politicii maritime
  • contribuția la Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (adoptată în iunie 2009)
 • Președintă: Pauliina Haijanen (FI-PPE)
 • Acest grup interregional este legat de o strategie macroregională. Aceste strategii oferă un cadru aprobat de Consiliul European pentru consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale într-o zonă geografică specifică (de asemenea: macroregiuni).

   

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Åsa Bjering

  Secretar executiv al Comisiei pentru Marea Baltică a CRMP

  Tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

 • Creat în ianuarie 2018
 • Obiective:
  • schimb de opinii și informare cu privire la consecințele Brexitului după ieșirea Regatului Unit din UE
  • schimb de idei cu privire la soluțiile ce trebuie puse în aplicare pentru a sprijini autoritățile locale și regionale cel mai afectate, luând măsuri de adaptare a economiilor din regiunile respective
  • identificarea proiectelor comune care ar putea fi dezvoltate între autoritățile locale și regionale după Brexit
  • contribuție la dezbaterea desfășurată în cadrul Comitetului, pentru a avea o imagine globală a efectelor Brexitului asupra autorităților locale și regionale
 • Preşedinte: François Decoster (FR/ALDE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Jennifer Rousselle

  jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

  Ville de Saint Omer

  Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Carpați

 • Creat în februarie 2016
 • Obiective:
  • analizarea posibilității de a elabora o strategie macroregională pentru zona Carpaților
  • organizarea de dezbateri, inițierea de acțiuni și proiecte cu reprezentanți ai autorităților locale din cele două țări terțe din arcul carpatic (Serbia și Ucraina), cu scopul de a le include în viitoarea strategie macroregională pentru zona Carpaților
  • evidențierea rolului administrațiilor locale și regionale în vederea sprijinirii dezvoltării durabile
 • Preşedinte: Wladyslaw Ortyl (PL-CRE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Reprezentanţa voievodatului Carpații Inferiori la Bruxelles

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Cooperarea transfrontalieră

 • Creat în iulie 2015
 • Obiective:
  • influențarea legislației UE prin analizarea avizelor CoR și garantarea includerii unor soluții transfrontaliere
  • contribuție la dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune
  • identificarea acelor chestiuni transfrontaliere care trebuie abordate la nivelul UE
  • prezentarea de sugestii pentru evenimentele legate de Platforma GECT, Asociația regiunilor europene de graniță (AREG) și Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor
 • Preşedinte: Pavel Branda (CZ-CRE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu  

  Delegația orașului Praga la UE

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tel: +32 2 230 15 84

  Viitorul industriei auto în regiuni

 • Creat în 2009
 • Obiective:
  • apărarea intereselor regiunilor cu o importantă industrie auto și găsirea de soluții comune la provocările cu care se confruntă aceasta
  • încurajarea contactelor dintre asociațiile industriale din diferitele regiuni participante
 • Preşedinte: Barbara Eibinger-Miedl (AT-EPP)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Sănătate

 • Creat în noiembrie 2010
 • Obiective:
  • facilitarea unui dialog constructiv cu Comisia Europeană și Parlamentul European și, astfel, consolidarea, la nivelul administrației, a activității rețelelor locale și regionale din domeniul sănătății (de exemplu, EUREGHA, ENRICH)
  • discuții, printre altele, pe teme precum utilizarea fondurilor structurale, forța de muncă din domeniul sănătății, mobilitatea pacienților, alimentația și obezitatea, precum și indicatorii inegalităților în materie de sănătate
 • Președintă: Birgitta Sacrédeus (SE-PPE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul EUREGHA

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

  Regiuni insulare

  • Creat în aprilie 2015, suspendat în mai 2017 și reactivat în decembrie 2018
  • Obiective:
  • abordarea problemelor comune în vederea cooperării și a găsirii unor strategii de dezvoltare în sectorul turismului, al culturii, precum și în sectorul industriei, al agriculturii, al sănătății, al energiei și al educației;
  • sprijinirea punerii în aplicare a rezultatelor deliberărilor Comitetului European al Regiunilor și ale Parlamentului European cu privire la insule;
  • adoptarea unor măsuri proactive și cooperarea în domeniul migrației, care afectează mai mult ca niciodată regiunile insulare, unde oamenii care fug de război și sărăcie caută o șansă de supraviețuire și speranță.
 • Președinte: Gaetano Armao (IT/EPP)
 •  

  Contact:
  Secretariatul intergrupului
  Leonardo di Giovanna

  Tel: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

   

  Regiuni mai puțin dezvoltate

 • Creat în martie 2015
 • Obiective:
  • colaborarea la pregătirea documentelor de poziție, amendamentelor și rapoartelor cu privire la probleme de interes special
  • monitorizarea politicii UE de coeziune economică, socială și teritorială
  • colaborarea la dezvoltarea unor proiecte europene sau contribuția la atragerea de noi investiții în aceste regiuni
 • Președinte: Tadeusz Truskolaski (PL-AE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Michal Szczepura

  Biroul regional al voievodatului Podlachia la Bruxelles

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tel.: +32 2 738 02 22

  Fax +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Nord Stream 2

 • Creat în decembrie 2017
 • Obiective:
  • discuții privind impactul conductei asupra mediului
  • prezentarea dezvoltării regionale din perspectiva antreprenorilor locali și a comunităților locale
  • integrarea dimensiunii regionale a securității energetice
  • concentrarea în special pe politica europeană de vecinătate și alte relații externe
 • Președinte: Olgierd Geblewicz (PL-PPE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

  Biroul regional al voievodatului Pomerania de Vest la Bruxelles

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 24149604 

  Regiuni cu competențe legislative

 • Creat în iunie 2007
 • Obiective:
  • inițiative în domenii politice cum ar fi o mai bună reglementare și guvernanță
  • promovarea drepturilor nivelului subnațional în punerea în aplicare a principiului subsidiarității
  • punerea la dispoziția membrilor CoR a experienței și expertizei profesionale a regiunilor cu competențe legislative
  • concentrarea asupra guvernanței pe mai multe niveluri în Europa și punerea în aplicare a principiilor subsidiarității și proporționalității
  • schimbul de bune practici în domeniul mecanismelor de monitorizare a principiului subsidiarității
 • Preşedinte: Jean-François Istasse (BE-PSE)
 •  

  Contact:

  Secretariatul grupului interregional

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • Creat în iunie 2007
 • Obiective:
  • coordonarea intereselor și punctelor de vedere ale membrilor CoR din aceste regiuni în materie de politică europeană, pentru a le examina în comun în cadrul organelor competente ale CoR
  • dezvoltarea de inițiative proprii în materie de politică europeană cu privire la chestiuni specifice regiunii și promovarea punerii lor în aplicare
 • Președinte: Karl-Heinz Lambertz (BE-PSE)
 • Contact:

  Secretariatul grupului interregional 
   

  Informaţii pe această temă