Țări implicate în procesul de aderare  

Comisia CIVEX a CoR este cea care se ocupă în principal de poziția instituției în ceea ce priveşte politica de extindere a UE. În vederea promovării dialogului și a cooperării între autoritățile locale și regionale din UE și țările implicate în procesul de aderare, dar și pentru a le însoţi pe acestea din urmă pe drumul către Uniunea Europeană, au fost create două tipuri de platforme instituționale:

 • comitete consultative mixte (CCM)
 • grupuri de lucru (GL)

Comitetele consultative mixte (CCM)

Declarație de misiune

Un comitet consultativ mixt reprezintă o formă de cooperare coerentă și stabilă cu autoritățile locale și regionale dintr-o țară care dorește să adere la UE. Printre altele, activitățile CCM contribuie la:

 • pregătirea reprezentanților locali și regionali pentru aderarea la UE
 • evaluarea impactului politicilor UE din perspectivă locală și regională
 • asigurarea unui canal bidirecțional de informare directă cu privire la evoluțiile politice din țările respective și din UE
 • monitorizarea negocierilor, cu accent pe domeniile care prezintă o relevanță deosebită pentru autoritățile locale și regionale

Cum este instituit un CCM?

 • la cererea guvernului țării în cauză
 • în virtutea acordului de stabilizare și de asociere (ASA)
 • pe baza unei declarații oficiale a Consiliului de stabilizare și asociere constituit între Consiliul Uniunii Europene și țara candidată
 Cine face parte din CCM? 
 • jumătate din membri sunt reprezentanți locali sau regionali din țara respectivă
 • ceilalţi sunt membri ai Comitetului Regiunilor
 • doi copreședinți, unul pentru fiecare categorie menționată mai sus
Cum lucrează CCM?
 • deciziile sunt luate în comun
 • fiecare CCM îşi adoptă propriul regulament de procedură
 • CCM se reunesc de două ori pe an, o dată la Bruxelles, în cadrul evenimentului „Ziua extinderii", și o dată în țara parteneră

CCM UE-Muntenegru

 • Temei juridic: decizia Consiliului de stabilizare și de asociere UE – Muntenegru, 21 iunie 2011

Copreşedinţi

 
 

Membri

 
 

CCM UE-Macedonia de Nord

 • Temei juridic: decizia Consiliului de stabilizare și de asociere UE – fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 24 iulie 2007

Copreşedinţi

 
 

Membri

 
 

CCM UE-Serbia

 • Temei juridic: acordul de stabilizare și de asociere cu Serbia, 2014.

Copreşedinţi

 
 

Membri

 
 

CCM UE-Islanda

 • Activitatea CCM cu Islanda a fost suspendată, la scurt timp după crearea acestuia, în mai 2013, în urma unei solicitări din partea Islandei.

Grupurile de lucru (GL)

Printre altele, activitățile grupurilor de lucru contribuie la:

 • promovarea cooperării cu autoritățile locale și regionale din țara sau țările vizate
 • evaluarea impactului politicilor UE din perspectivă locală și regională
 • asigurarea unui canal bidirecțional de informare directă cu privire la evoluțiile politice din țările respective și din UE
 • schimbul de bune practici în domenii specifice de cooperare
Cum este instituit un grup de lucru?
 • Printr-o decizie a Biroului CoR, în conformitate cu Regulamentul de procedură al CoR.
Cine face parte dintr-un grup de lucru?
 • membrii CoR
 • reprezentanți ai autorităţilor locale și regionale din țările partenere, în funcție de subiectele abordate și de locul de desfășurare a ședinței

Grupurile de lucru se reunesc de două ori pe an, o dată la Bruxelles, în cadrul evenimentului „Ziua extinderii”, și o dată în țara parteneră

GL UE-Turcia

 • Creat în 2006

Copreşedinţi

 
 

Membri

 
 

GL UE-Balcanii de Vest

 • Creat în 2006
 • Activitatea acestuia acoperă în prezent Albania, Bosnia și Herțegovina şi Kosovo (conform Rezoluției 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite)

Copreşedinţi

 
 

Membri

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Linkuri