Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM)  

Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM) este Adunarea reprezentanților aleși la nivel local și regional din Uniunea Europeană și din țările sale partenere din zona Mediteranei.

Ea a fost înființată în 2010 de către Comitetul European al Regiunilor (CoR), împreună cu asociațiile teritoriale active în acest domeniu, permițându-le reprezentanților aleși de pe cele trei țărmuri ale Mării Mediterane

 • să se exprime în numele autorităților locale și regionale respective la nivel politic, inclusiv în relația cu UE și cu Uniunea pentru Mediterana (UpM);
 • să mențină dialogul politic;
 • să promoveze cooperarea interregională.

  Care sunt țările implicate?

Egipt, Turcia, Algeria, Maroc, Siria (în prezent calitatea sa de membru este suspendată), Tunisia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Israel, Iordania, Liban, Mauritania, Palestina, Monaco și Muntenegru. În plus, Libia participă în calitate de observator.

Care este obiectivul ARLEM?

ARLEM urmărește:

 • să ofere o dimensiune teritorială Uniunii pentru Mediterana;
 • să promoveze democrația locală, guvernanța pe mai multe niveluri și cooperarea descentralizată pe toate cele trei țărmuri ale Mării Mediterane;
 • să încurajeze dialogul nord-sud și sud-sud între autoritățile locale și regionale;
 • să promoveze schimbul de bune practici, de cunoștințe și de expertiză tehnică în domenii care țin de responsabilitatea autorităților locale și regionale;
 • să promoveze integrarea regională și coeziunea.

  

Cum funcționează ARLEM?

Din punct de vedere politic, ARLEM serveşte ca forum pentru dialog politic permanent și contribuie la activitățile consultative ale CoR prin rapoarte tematice. Totodată, ea reprezintă autoritățile locale și regionale în cadrul reuniunilor la nivel înalt ale Uniunii pentru Mediterana.

Prin activitatea sa, ARLEM creează sinergii cu partenerii săi, printre care Uniunea pentru Mediterana (Declarație de intenție semnată în 2013), asociații europene ale autorităților locale și regionale care sunt reprezentate în cadrul ARLEM, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (statut de observator), Adunarea Parlamentară a UpM (statut de observator), Fundația Europeană de Formare (Declarație de intenție semnată în 2013) și Comitetul Economic și Social European (statut de observator).

Adunarea reunește membrii ARLEM în cadrul sesiunii sale plenare anuale, cu ocazia căreia sunt adoptate rapoartele tematice, și în cadrul ședințelor Comisiilor și ale Biroului. În plus, poate organiza ateliere sau conferințe specifice și poate aprofunda prin studii anumite aspecte specifice.

  

Care este componența ARLEM?

ARLEM aduce laolaltă 80 de membri și 2 observatori din UE și din țările mediteraneene partenere. Membrii sunt reprezentanți ai regiunilor sau ai structurilor locale și dețin un mandat încredințat de o autoritate locală sau regională.

ARLEM este prezidată de doi copreședinți, care reprezintă în egală măsură partenerii mediteraneeni și UE. Copreședintele din partea grupului partenerilor mediteraneeni este confirmat de către acesta, prin consens, pentru o perioadă de doi ani și jumătate. Copreședintele din partea UE este președintele în funcție al CoR. Copreședinții actuali sunt Apostolos Tzitzikostas, președintele CoR, și Musa Hadid, primarul orașului Ramallah (Palestina).

Biroul ARLEM definește strategia Adunării și programul său de activitate.

În cadrul Comisiei pentru dezvoltare teritorială durabilă, raportorii ARLEM elaborează rapoarte tematice cu privire la subiecte din următoarele domenii:

 • descentralizare;
 • dezvoltare urbană și rurală;
 • cooperare culturală;
 • societatea informațională;
 • migrație și integrare;
 • întreprinderi mici și mijlocii;
 • comerț;
 • dezvoltare durabilă;
 • gospodărirea apelor;
 • gestionarea deșeurilor;
 • energie, în special energia solară;
 • transporturi;
 • agricultură și turism;
 • etc.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: