Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
UE trebuie să sprijine fiecare regiune, oraș și sat pentru un transport cu emisii zero până în 2050  

Acțiunea UE în favoarea combustibililor alternativi cu emisii scăzute de dioxid de carbon este vitală în cursa împotriva schimbărilor climatice, dar trebuie să fie o tranziție justă

Sprijinul liderilor locali și regionali din UE pentru Pactul verde european riscă să fie subminat dacă sectoarele-cheie ale economiei locale sunt lăsate în urmă de tranziția către un viitor mai durabil, a avertizat Comitetul European al Regiunilor (CoR) . În dezbaterea lor plenară privind viitorul transporturilor și în avizul pe tema „Standarde mai stricte în materie de emisii de CO 2 pentru autoturisme și camionete și instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în orașele și regiunile din UE”, membrii CoR au subliniat în special necesitatea de a aplica un tratament egal zonelor urbane și rurale.

În cursul dezbaterii în plen cu comisara UE pentru transporturi, Adina Vălean , liderii locali și regionali au subliniat necesitatea de a sprijini toate regiunile și orașele în realizarea unui transport mai durabil, un element-cheie pentru ca UE să atingă obiectivul de neutralitate climatică până în 2050, pentru care s-a angajat din punct de vedere juridic. Dezbaterea s-a axat pe modalitățile de creștere a durabilității transporturilor, având în vedere obiectivul Pactului verde al UE de reducere cu 90 % a emisiilor generate de transporturi până în 2050. Deși sprijină pe deplin reducerile efectuate de Comisie, regiunile și orașele au subliniat necesitatea unei abordări echitabile și egale, în special între zonele urbane și cele rurale, întrucât Comisia Europeană propune investiții semnificative în stațiile de reîncărcare și de realimentare pentru a încuraja trecerea la mobilitatea electrică sau durabilă.

Președintele Comitetului European al Regiunilor și guvernatorul regiunii Macedonia Centrală din Grecia, Apostolos Tzitzikostas , a declarat: „Decarbonizarea completă a modurilor noastre de transport este necesară și realizabilă, cu condiția să fie satisfăcute nevoile specifice fiecărei regiuni, fiecărui oraș și fiecărui sat. Toate nivelurile de guvernare trebuie să-și unească forțele și să investească împreună în cadrul planurilor naționale de redresare, cu cofinanțare specifică din partea UE acordată autorităților locale și regionale. Multe regiuni depind de industria autovehiculelor, astfel încât accelerarea tranziției verzi înseamnă investiții în recalificarea forței de muncă locale. Această transformare europeană în direcția mobilității verzi trebuie privită ca o oportunitate, nu ca o povară pentru guverne, industrie și cetățeni.”

Adina Vălean, comisara pentru transporturi, a declarat: „Ne așteptăm ca până în 2030 să vedem cel puțin 30 de milioane de automobile electrice pe drumurile din UE, în comparație cu aproximativ un milion de automobile în prezent. Însă infrastructura trebuie să răspundă cererii. Propunerea noastră de regulament privind infrastructura pentru combustibili alternativi adoptă o abordare bazată pe piață, asigurându-se că dispunem de stațiile de reîncărcare și de realimentare de care avem nevoie, atât pentru a satisface această cerere, cât și pentru a încuraja și mai multe persoane și întreprinderi să treacă la vehicule electrice sau cu pile de combustie cu hidrogen. Obiectivele noastre bazate pe distanță vor permite conducătorilor auto să călătorească în întreaga Uniune fără anxietate legată de autonomie, în timp ce obiectivele bazate pe parcul de vehicule vor garanta că dispunem de suficiente puncte de încărcare, lăsând la latitudinea statelor membre și regiunilor să aleagă locurile de amplasare.”

Avizul CoR pe tema „Standarde mai stricte în materie de emisii de CO 2 pentru autoturisme și camionete și instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi” solicită un mecanism european de cofinanțare care să permită fiecărei regiuni să își modernizeze infrastructura pentru a oferi combustibili mai ecologici și pentru a stimula cererea de vehicule mai durabile. Însă, CoR a subliniat că este necesară o abordare mai integrată a planificării, în special pentru a conecta mai eficient zonele urbane și rurale. Disponibilitatea combustibililor alternativi în întreaga UE este, de asemenea, o problemă semnificativă, în special în zonele rurale și mai îndepărtate, care nu dispun de infrastructura necesară. În 2020, 70 % din toate punctele de încărcare pentru automobile electrice erau situate în doar trei țări europene – Țările de Jos, Franța și Germania, iar acest lucru, împreună cu accesul relativ mai ușor la vehicule mai poluante în alte părți ale Europei, în special în partea centrală și estică a UE, creează inegalități.

Adrian Teban (RO-PPE), primarul orașului Cugir și raportorul acestui aviz, a subliniat: „ La nivel european este nevoie de un mecanism care să garanteze tranziția justă pentru regiunile care depind de industria autovehiculelor pentru a putea gestiona transformarea acestui sector, pentru a garanta că noul sistem de mobilitate durabilă bazat pe combustibili alternativi este accesibil – și din punctul de vedere al costurilor – tuturor cetățenilor și pentru a garanta că nicio regiune nu este neglijată.

Membrii CoR au subliniat necesitatea de a analiza impactul economic regional al tranziției către vehicule rutiere cu emisii zero, pentru a se asigura că UE sprijină tranziția justă în fiecare regiune. CoR creează în prezent o alianță a regiunilor pentru a asigura o tranziție justă și egală, în special în regiunile în care sectorul autovehiculelor reprezintă o parte importantă a economiei locale.

Context

Pentru a asigura o tranziție justă către neutralitatea climatică pentru toate orașele și regiunile europene, Comitetul European al Regiunilor a lansat campania „Pactul verde la nivel local” . Această inițiativă urmărește să plaseze regiunile și orașele în centrul Pactului verde european, pentru a le oferi liderilor locali și regionali mijloacele necesare de a lua măsuri în domeniul schimbărilor climatice și pentru a spori realizarea de proiecte durabile finanțate de UE în comunitățile locale din întreaga Uniune Europeană.

Persoană de contact:

Theresa Sostmann

Tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
Autoritățile locale și regionale solicită un fond pentru ecologizarea gestionării dăunătorilor
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023