Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Avem nevoie de o schimbare de paradigmă în gospodărirea apei  

În cadrul acestui interviu, dl Piotr Całbecki (PL-PPE), mareșalul voievodatului Cuyavia-Pomerania, răspunde la cinci întrebări legate de gospodărirea apei în contextul pandemiei de COVID-19 și al încălzirii globale persistente. Raportorul avizului CoR pe tema „Verificarea adecvării Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile” solicită o schimbare de paradigmă, în urma căreia circularitatea și sustenabilitatea să devină aspectele esențiale ale modului în care utilizăm resursele naturale și, în special, apa. Proiectul de aviz urmează să fie supus la vot în cadrul următoarei ședințe a Comisiei ENVE, care se va desfășura la 8 iunie . Adoptarea avizului este programată pentru sesiunea plenară din 1 și 2 iulie, în paralel cu o dezbatere la nivel înalt privind Pactul verde european.

În calitate de raportor al avizului cu privire la Directiva-cadru privind apa, ați putea să ne spuneți de ce este important acest subiect pentru UE și pentru regiunile și orașele sale? Cum apreciați punerea sa în aplicare la 20 de ani de la intrarea sa în vigoare și ce învățăminte putem desprinde?

Directiva - cadru privind apa a avut, până în prezent, efecte foarte pozitive. Ea a permis nu numai îmbunătățirea stării ecologice a ecosistemelor de ape dulci și de coastă din Europa, ci și sensibilizarea societății noastre cu privire la aspectele de mediu. Cu toate acestea, după 20 de ani de punere în aplicare, au apărut noi provocări și noi soluții. Printre noile provocări cu care ne confruntăm se numără semnele din ce în ce mai alarmante ale încălzirii globale și necesitatea urgentă de a pune în aplicare Pactul verde european și o nouă strategie menită să stimuleze economia circulară și bioeconomia. În primul rând, avem nevoie de soluții sistemice, care vor transforma amenințarea reprezentată de perioadele de secetă în oportunități, începând cu integrarea Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile. Apoi, trebuie să diseminăm soluții inovatoare și să valorificăm oportunitățile oferite de eco - hidrologie și soluțiile bazate pe natură. Acestea sunt instrumente eficace, în special pentru atenuarea efectelor intermediare, cum ar fi poluarea din surse difuze provenită din agricultură și din zonele urbanizate, care generează aproximativ 50 % din poluanți în anumite bazine hidrografice.

Sunteți mareșalul voievodatului Cuyavia-Pomerania. Deficitul de apă și perioadele de secetă reprezintă, de asemenea, o provocare din ce în ce mai mare în Polonia. Cât de important este ca autoritățile locale și regionale să fie implicate în gospodărirea apei?

Voievodatul Cuyavia-Pomerania este una dintre cele mai diversificate regiuni din Polonia în ceea ce privește resursele de apă. Cu toate acestea, și noi ne confruntăm cu probleme pe care trebuie să le rezolvăm de urgență. Nivelurile de apă din râul Vistula au scăzut dramatic ca urmare a perioadelor de secetă din ultimii ani. În partea de sud a regiunii noastre, terenurile unde se practică o agricultură intensivă s-au confruntat cu seceta, ceea ce a generat eroziunea solului, poluarea din surse difuze a lacurilor și râurilor, precum și o scădere pe termen lung a sustenabilității. În schimb, în partea de nord a regiunii, pădurile și lacurile naturale întinse reprezintă un paradis pentru biodiversitate. În calitate de mareșal al unui voievodat cu o diplomă universitară în reamenajarea lacurilor, sunt îndreptățit să afirm că autoritățile locale și regionale joacă un rol esențial în gospodărirea apei. Suntem cei mai îndreptățiți să identificăm provocările specifice cu care se confruntă fiecare teritoriu și comunitate, dar suntem și mai bine poziționați pentru a elabora politici adaptate care să țină seama de aceleași trăsături specifice.

Schimbările climatice și pandemia de COVID-19 au un impact puternic asupra resurselor de apă, serviciilor de alimentare cu apă și furnizării de apă în întreaga Europă și în întreaga lume. Ce ar trebui făcut pentru a garanta accesul tuturor la apă curată și de bună calitate?

Trebuie să ne schimbăm percepția în legătură cu modul de a interacționa cu natura. Trebuie să transformăm actuala abordare rigidă, prin care ne permitem să consumăm resurse naturale fără discernământ și fără control, nu în ultimul rând pentru că producem în permanență deșeuri și poluanți. Trebuie să evoluăm și să adoptăm o abordare ecosistemică, în care circularitatea devine aspectul central al modului în care utilizăm resursele naturale și, în special, apa. Gospodărirea durabilă a apei nu este posibilă fără un proces responsabil și favorabil incluziunii de luare a deciziilor, care să asigure accesul tuturor la apă curată.

Avizul dumneavoastră va contribui, de asemenea, la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului, pe care Comisia Europeană îl va prezenta anul viitor. Care ar fi mesajul dumneavoastră principal în acest context?

Mesajul meu principal este că trebuie să ne modificăm relația cu natura și, în consecință, să elaborăm politici care respectă mediul. În Antropocen, epoca pe care o traversăm, o perioadă în care activitatea umană reprezintă influența dominantă asupra climei și a mediului, trebuie să devenim cu toții factori responsabili de decizie. Vom continua să degradăm natura și să fim o amenințare directă la adresa civilizației umane sau vom învăța să gestionăm resursele într - un mod sustenabil? Avem ocazia extraordinară de a avansa către o economie circulară care să respecte mediul, consumând apă și alte resurse vitale în mod sustenabil. Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului reprezintă un punct crucial în cadrul acestei transformări.

Avizul dumneavoastră abordează provocările legate de inundații, poluarea apei și consecințele activității umane asupra mediului. De ce instrumente au nevoie autoritățile locale și regionale pentru a răspunde mai bine acestor provocări?

Impactul activității umane asupra mediului și, mai ales, a resurselor de apă are un efect cumulativ, creând o spirală periculoasă. Avem nevoie de o nouă paradigmă, bazată pe dovezi științifice, care să ajute autoritățile locale și regionale să ia cele mai bune decizii politice. Pentru a realiza acest lucru, este important să se stabilească o cooperare permanentă între factorii de decizie de la nivel local și regional și oamenii de știință. De exemplu, suntem mândri de cooperarea noastră cu profesorul Maciej Zalewski, directorul Centrului regional european pentru eco - hidrologie, institutul internațional din cadrul Academiei Poloneze de Științe care își consacră activitatea studiului interacțiunilor dintre sistemele de apă și cele ecologice.

Într - o a doua etapă, avem nevoie de instrumente suplimentare pentru a consolida educația cu privire la durabilitate, sensibilizându-ne comunitățile și dezvoltând cunoștințe și valori care să conducă la modele de viață mai durabile. Lumea digitală oferă cetățenilor oportunități uriașe de a fi direct implicați în acest efort. O aplicație mobilă dezvoltată recent prin proiectul AMBER (Adaptive Management of Barriers in European Rivers) – Gestionarea adaptativă a barierelor în râurile europene) constituie un bun exemplu în acest sens, deoarece include, de asemenea, un program de informare a cetățenilor menit să implice autoritățile, ONG-urile și publicul larg în colectarea și difuzarea de date. În prezent, Pactul verde european oferă noi oportunități, deoarece propune o viziune coerentă, bazată pe un cadru interdisciplinar solid. Acesta este motivul pentru care sunt optimist în ceea ce privește viitorul.

Note:

Proiectul de aviz pe tema „Verificarea adecvării Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile” , al raportorului Piotr Całbecki (PL-PPE), este disponibil în 23 de limbi ale UE și va fi supus la vot în cadrul următoarei ședințe a Comisiei ENVE, care va avea loc la 8 iunie. Documentele acestei ședințe pot fi descărcate aici.

O treime din teritoriul UE este afectată de stres hidric. Deficitul de apă reprezintă o problemă în numeroase state membre. Deși, din cauza schimbărilor climatice, condițiile meteorologice devin imprevizibile, trebuie să ne așteptăm la tot mai multe perioade de secetă și deficit de apă dulce, atât cantitativ, cât și calitativ. Comunicatul de presă al CoR din 11/12/2018 intitulat „Reutilizarea apei pentru agricultură și ecologizarea zonelor noastre urbane.”

Contact:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023