Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Valorificarea potențialului comunităților energetice locale  
Comitetul European al Regiunilor solicită eliminarea obstacolelor care stau în calea valorificării depline a comunităților energetice locale din Europa

Autoritățile locale și regionale se numără printre actorii-cheie care aduc Europa mai aproape de obiectivele sale în domeniul energetic și climatic. Producția de energie la nivel local joacă un rol esențial în promovarea producției de energie din surse regenerabile, în extinderea democrației energetice și reducerea sărăciei energetice. În prezent, circa 50 de milioane de gospodării din Europa întâmpină dificultăți în a-și asigura încălzire adecvată ( EPOV ). Este nevoie de investiții suplimentare de aproximativ 180 de miliarde EUR anual pentru a se realiza țintele UE 2030 adoptate la Paris , inclusiv reducerea cu 40% a emisiilor cu efect de seră (față de nivelurile din 1990).

Acum, când se conturează treptat diversele aspecte ale Pachetului privind energia curată al UE, și la două săptămâni de la adoptarea strategiei Comisiei Europene pentru a ajunge la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, Comitetul European al Regiunilor a adoptat un aviz care cuprinde recomandări privitoare la valorificarea deplină a comunităților energetice locale, inclusiv a cooperativelor energetice.

Membrii au adoptat avizul dnei raportoare Mariana Gâju (RO-PSE) pe tema „Modele de asumare a răspunderii la nivel local în domeniul energiei și rolul comunităților energetice locale în tranziția energetică din Europa”. Orașele și regiunile europene observă că comunitățile energetice se confruntă încă cu multe obstacole în dezvoltarea lor, de exemplu cadre juridice naționale constrângătoare, acces limitat la rețelele naționale de electricitate și la finanțare, sunt puse în fața unor mecanisme de sprijin contradictorii între statele membre și, le lipsește, în general, sprijinul de la nivel politic.

Primarul comunei Cumpăna din județul Constanța, România, dna Mariana Gâju (RO-PSE) a afirmat: „Noi credem că viitorul producției de energie se află în mâinile cetățenilor. Trebuie să ne asigurăm că comunitățile energetice locale își pot aduce deplina contribuție la descentralizarea și democratizarea sistemelor energetice și sprijini dezvoltarea economică și socială durabilă la nivel local. Producția, distribuția și consumul de energie la nivel local constituie elemente esențiale în combaterea sărăciei energetice”.

Orașele și regiunile solicită reguli și proceduri administrative simplificate pentru producătorii mici de energie din surse regenerabile și comunitățile energetice locale pentru a se asigura că nu se confruntă cu poveri administrative sau cheltuieli discriminatorii în comparație cu întreprinderile din sectorul energetic.

Membrii îndeamnă la o cooperare mai strânsă între politicile regionale și energetice ale UE și cele ale statelor membre. Simplificarea diverselor scheme de sprijin în domeniul energiilor regenerabile este esențială pentru atingerea obiectivelor uniunii energetice și a celor din Acordul de la Paris, precum și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU, amintesc membrii.

Adunarea UE a orașelor și regiunilor îndeamnă UE și statele membre să furnizeze o mai bună planificare și politici de investiții pe termen lung pentru proiectele de energie regenerabilă, cu mecanisme de sprijin financiar garantat, astfel încât asumarea răspunderii în domeniul energetic la nivel local să fie plasată într-un context de mai mare siguranță.

Prin urmare, CoR invită statele membre să creeze scheme de sprijin financiar dedicate comunităților energetice locale, în special în etapele de planificare și lansare a proiectelor. Orașele și regiunile din UE recomandă elaborarea de formule pentru transformarea subvențiilor în credite, garanții și oportunități de creditare cu costuri reduse, cu simplificarea accesului la informații tehnice și îndrumări privind lansarea, finanțarea și implementarea proiectelor comunitare și structurilor inovatoare de asumare a răspunderii.

Reprezentanții autorităților locale și regionale invită toate nivelurile de guvernanță să îmbunătățească informarea cetățenilor cu privire la potențialul comunităților energetice locale și oportunitățile de a face parte din ele. Membrii salută trimiterea la rolul comunităților energetice locale din legislația recentă a UE, solicită însă o mai mare claritate și reguli armonizate pentru a se valorifica la maximum potențialul acestor comunități.

Membrii CoR recomandă autorităților locale și regionale din întreaga Europă să identifice comunitățile energetice și să le sprijine în dezvoltarea lor, prin intermediul serviciilor de consultanță.

Informații generale

Comitetul European al Regiunilor a reacționat la diversele aspecte ale pachetului privind energia curată prin elaborarea următoarelor avize:  

Noi avantaje pentru consumatorii de energie , raportor: Michel Lebrun (BE-PPE), membru al Consiliului Local din Viroinval (aprilie 2016).

Guvernanța uniunii energetice și energia curată , raportor: Bruno Hranić (HR-PPE), primarul localității Vidovec (iulie 2017).

Eficiența energetică și clădirile , raportor: Michiel Rijsberman (NL-ALDE), membru al Consiliului provinciei Flevoland (iulie 2017).

Energia din surse regenerabile și piața internă a energiei electrice , raportoare: Daiva Matonienė (LT-CRE), membră a Consiliului Local Šiauliai.

Observatorul european al sărăciei energetice (EPOV) este un proiect de 40 de luni care a fost lansat în decembrie 2016. Principala sa misiune este de a transforma cunoștințele privind amploarea sărăciei energetice în Europa și politicile și practicile inovatoare care să ajute la combaterea ei.

Comisia Europeană (martie 2018). Este nevoie de investiții suplimentare de aproximativ 180 de miliarde EUR anual pentru a se realiza țintele UE 2030 adoptate la Paris, inclusiv reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Fotografiile de la sesiunea plenară sunt disponibile aici.

Contact: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
Zero pollution - EU local and regional governments urge to tighten emissions at source
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-COLLECTIVE-RESPONSIBILITY-OVER-THE-TRAJECTORY-TOWARDS-2050-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
Cities and regions call for collective responsibility over the trajectory towards 2050 climate neutrality
02.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SUPPORT-AN-AMBITIOUS-EU-HYDROGEN-STRATEGY-TO-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
Cities and regions support an ambitious EU hydrogen strategy to reach climate-neutrality
01.07.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-WEEK-FOR-WASTE-REDUCTION-REWARDS-ITS-BEST-ACTIONS-IMPLEMENTED-IN-2019.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
The European Week for Waste Reduction rewards its best actions implemented in 2019
25.06.2020

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/-EUROPEAN-WEEK-OF-WASTE-REDUCTION-AWARDS-CEREMONY-COMING-UP-25-JUNE-2020--.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNLOCKING-THE-POTENTIAL-OF-LOCAL-ENERGY-COMMUNITIES-.ASPX

Ceremonia de decernare a premiilor Săptămânii europene pentru reducerea deșeurilor va avea loc la 25 iunie 2020
Ceremonia de decernare a premiilor Săptămânii europene pentru reducerea deșeurilor va avea loc la 25 iunie 2020
18.06.2020