Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Universitățile sprijină obiectivele de politică ale UE și reprezintă o piatră de temelie a dezvoltării locale  

Într-un aviz elaborat de Emil Boc (RO-PPE), primarul orașului Cluj-Napoca, Comitetul European al Regiunilor (CoR) subliniază importanța ancorării strategiei europene pentru universități la nivel local. Comitetul subliniază că universitățile au un rol esențial în abordarea provocărilor globale: prin generarea de noi cunoștințe în domeniul cercetării și prin promovarea de noi inovații, acestea sprijină tranziția verde și cea digitală, precum și celelalte obiective de politică esențiale ale UE. Universitățile pot oferi soluții și instrumente în abordarea unora dintre problemele majore cu care se confruntă UE, precum exodul creierelor și exodul rural.

„O civilizație care consolidează valorile democratice europene nu se poate susține fără investiții în capitalul uman. Universitățile au un rol esențial în societate și contribuie la dezvoltarea durabilă, rezilientă și incluzivă, bazată pe valori democratice a statelor membre, a comunităților locale și a regiunilor”, accentuează raportorul Emil Boc.

Avizul elaborat de dl Boc, adoptat joi în sesiunea plenară a CoR, subliniază importanța creșterii nivelului învățământului universitar european și al cercetării și a consolidării sprijinului local și regional pentru obiectivele strategiei. Comitetul solicită o strategie de investiții care să țină seama de finanțarea regională, națională și europeană și propune consolidarea cooperării între sectoarele public, privat și non-profit. În ceea ce le privește, orașele și regiunile pot promova crearea activă de rețele între ele, universități, întreprinderi și industrie și pot sprijini cooperarea transfrontalieră.

„Trebuie construite parteneriate strategice între autoritățile locale și regionale și universități, inclusiv în ceea ce privește conceperea strategiilor de dezvoltare locală și regională. Universitățile joacă un rol esențial în dezvoltarea ecosistemelor locale, pentru care strategiile regionale de specializare inteligentă au creat o bază solidă”, spune dl Boc.

„ALR trebuie să acționeze în aceste ecosisteme ca inițiatori și facilitatori care identifică oportunități de cooperare, alocă diferite resurse, inclusiv financiare, pentru funcționarea activităților de networking și cooperare și sprijină crearea unor structuri precum clusterele educaționale la nivel local și/sau regional”, explică raportorul.

Comitetul subliniază că prezența universităților oferă, în general, un avantaj competitiv semnificativ comunităților care le găzduiesc, atrăgând investiții și generând venituri la nivel local. În acest sens, autoritățile locale și regionale pot sprijini universitățile să localizeze unele dintre activitățile și structurile lor în orașele mai mici.

Avizul propune dezvoltarea, tot cu sprijinul autorităților locale și regionale, a campusurilor hibride care să fie cu adevărat accesibile tuturor tinerilor eligibili, să promoveze integrarea socială și să impulsioneze tranziția digitală. În parteneriat cu orașele și regiunile, universitățile pot, de asemenea, să dezvolte campusuri verzi și să se implice în reînnoirea urbană.

În cele din urmă, la evaluarea progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor Spațiului european al educației, avizul subliniază necesitatea unor indicatori care să măsoare succesul la nivel local și regional.

Avizul a fost deja adoptat în unanimitate în ședința Comisiei SEDEC din 1 aprilie și a fost transmis Președinției franceze înainte de adoptarea Concluziilor Consiliului la 4 și 5 aprilie. Concluziile Consiliului adoptate conțin mai multe trimiteri ferme la importanța autorităților locale și regionale, exact ceea ce se solicită în aviz.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNIVERSITIES-STRATEGY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNIVERSITIES-STRATEGY.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNIVERSITIES-STRATEGY.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNIVERSITIES-STRATEGY.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/UNIVERSITIES-STRATEGY.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022