Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Spațiul European de Cercetare: este necesară recunoașterea deplină a centrelor regionale de inovare  

Orașele și regiunile doresc să se implice pe deplin în guvernanța și punerea în aplicare a politicilor europene de cercetare și inovare. În special, instituirea centrelor Spațiului european de cercetare (SEC) poate fi un instrument esențial de realizare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul tranziției ecologice, digitale, sociale și economice, subliniază Comitetul European al Regiunilor (CoR), într-un aviz elaborat de Christophe Clergeau (FR-PSE), membru al Consiliului Regional Ținuturile Loarei.

În septembrie 2020, Comisia a adoptat o comunicare având ca obiectiv revitalizarea Spațiului european de cercetare (SEC) , prin definirea unei noi viziuni, a unor obiective clare și a unor acțiuni specifice. În ciuda elementelor care acordă o mai bună recunoaștere ecosistemelor regionale de inovare, Comitetul European al Regiunilor regretă că guvernanța SEC este în continuare centrată în jurul Comisiei și al statelor membre și că rămâne prea mult în siajul programului Orizont Europa , în loc să evolueze către un „Spațiu european al educației și cercetării”.

Prin urmare, Comitetul solicită o abordare transversală strâns legată de politicile regionale, care să implice o gamă largă de părți interesate – mediul universitar, întreprinderile, diferitele niveluri ale sectorului public, cetățenii și societatea civilă –, și subliniază necesitatea de a recunoaște pe deplin rolul specializărilor inteligente și al procesului lor colectiv și antreprenorial ca una dintre pietrele de temelie ale performanței europene în materie de cercetare și inovare.

În opinia raportorului Christophe Clergeau , „Spațiul European de Cercetare ar trebui să își fixeze ca obiectiv , alături de excelență , existența, în toate orașele și regiunile Uniunii, a unei vieți științifice de înaltă calitate, care să poată fi mobilizată pentru a stimula inovarea și a ajuta societatea și întreprinderile să facă față provocărilor legate de obiectivele de dezvoltare durabilă și crizelor actuale. Centrele SEC reprezintă un instrument optim pentru recunoașterea deplină a meritelor unei abordări locale a științei și inovării. Această abordare este cu atât mai necesară în contextul crizelor actuale, al impactului acestora asupra celor mai fragile și mai afectate teritorii, precum și al fragmentării SEC” .

În discursul său din sesiunea plenară a CoR de astăzi, Mariya Gabriel , comisara europeană pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a subliniat că „regiunile și orașele vor juca un rol esențial în consolidarea Spațiului european de cercetare, contribuind la redresare și sporind reziliența Europei. Prin intermediul planului comun de acțiune cu Comitetul European al Regiunilor, vom permite cercetătorilor, antreprenorilor și societății civile să își consolideze ecosistemele regionale de cercetare și inovare și să facă parte dintr-o rețea paneuropeană de excelență”.

Dan Nica (RO-S&D), deputat în Parlamentul European, a declarat: „Deși este lider în domeniul cercetării și inovării și al colaborării științifice internaționale, UE rămâne în urmă în ceea ce privește transformarea rezultatelor cercetării în inovații revoluționare și mobilizarea capacităților de cercetare și tehnologice în regiunile mai puțin dezvoltate. Ar trebui să se pună un accent mai puternic pe relația dintre cercetare și întreprinderi, pe disponibilitatea unor cunoștințe științifice de înaltă calitate în toate orașele și regiunile UE și pe rolul acestora în procesul de creare în comun. Sper că centrele SEC vor acorda o mai mare recunoaștere ecosistemelor și centrelor de inovare regionale și, de asemenea, că vor stimula regiunile mai puțin dezvoltate”.

Comitetul European al Regiunilor ar dori ca, în Europa, cel puțin 50-100 de situri să fie recunoscute drept centre SEC, printre care ecosistemele emergente din regiunile mai defavorizate. Acestea ar trebui să fie recunoscute ca puncte importante de sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene și să fie sprijinite direct de UE, inclusiv din punct de vedere financiar.

Raportorul Clergeau subliniază că rețeaua de centre SEC ar putea deveni un cadru excelent pentru apariția unor proiecte de cercetare și inovare colective, combinând mai multe ecosisteme regionale și centre de inovare într-o abordare ascendentă. De asemenea, el regretă fragmentarea SEC, cu mari disparități între țări și regiuni, evidențiată în ultimul raport intermediar privind SEC și în tabloul de bord regional privind inovarea .

Temându-se că criza provocată de pandemia de COVID-19 va duce la prăbușirea investițiilor în cercetare și inovare în regiunile cele mai fragile și mai afectate, Comitetul solicită un sprijin mai puternic pentru planul de redresare „Next Generation EU” și pentru noul cadru financiar pentru învățământul superior, cercetare și inovare în slujba obiectivelor SEC. Programul „React-EU” și Fondul pentru o tranziție justă ar trebui, de asemenea, să fie mobilizate în concordanță cu programele operaționale adoptate de regiuni și cu strategiile lor de specializare inteligentă.

Informații suplimentare

Politicile de cercetare și inovare ocupă un loc specific în planul comun de acțiune adoptat în noiembrie 2020 împreună cu serviciile comisarei Mariya Gabriel (DG RTD, DG EAC și JRC), care prevede o cooperare consolidată și schimburi politice între Comisia Europeană și Comitetul European al Regiunilor. În special, cooperarea strategică a Platformei de schimb de cunoștințe (PSC) se va axa pe noul SEC. Acțiunile cuprinse în PSC 2.0 vor aduce conceptele SEC mai aproape de publicul larg și vor oferi actorilor regionali/locali oportunitatea de a-și promova activitățile relevante în materie de cercetare și inovare.

Persoană de contact

Lauri Ouvinen

Tel. + 32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Informații pe această temă
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TOWARDS-FULL-RECOGNITION-REGIONAL-INNOVATION-HUBS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023