Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Pentru a combate defrișările, autoritățile locale cer o strategie mai ambițioasă și o silvicultură mai durabilă  

În sesiunea sa plenară din iulie , Comitetul European al Regiunilor a adoptat, aproape în unanimitate, un aviz elaborat de Roby Biwer și intitulat „Intensificarea acțiunii UE pentru protejarea și refacerea pădurilor la nivel mondial” . Raportorul avizului CoR cere un mecanism solid de certificare la nivelul UE și un sistem de informare care să garanteze produse forestiere durabile și lanțuri de aprovizionare transparente din țări din afara UE.

„Pădurile sunt plămânii verzi ai planetei noastre și trebuie să le îngrijim ca pe proprii noștri plămâni. Nu vom reuși să atingem obiectivele privind clima și biodiversitatea fără a intensifica eforturile de protejare și refacere a pădurilor lumii. Solicităm Comisiei să dea dovadă de mai multă ambiție. Încurajarea nu este suficientă. Trebuie să garantăm consumul de produse provenite din lanțuri de aprovizionare durabile din silvicultura țărilor terțe, deoarece cele mai multe păduri virgine se află în afara UE. Prevenirea reducerii suprafețelor împădurite poate avea beneficii multiple asupra oamenilor și a ecosistemelor, inclusiv conservarea biodiversității, reducerea emisiilor prin absorbția carbonului și furnizarea unor servicii ecosistemice în măsură să stimuleze creșterea durabilă. Orașele și regiunile vor juca un rol esențial în intensificarea acestor eforturi”, a declarat Roby Biwer (LU-PSE) , membru al Consiliului Local Bettembourg, Luxemburg.

Raportorul insistă asupra impactului major asupra pădurilor al importurilor întreprinderilor noastre, al acțiunilor noastre individuale și al opțiunilor noastre politice. Achizițiile publice pot reprezenta o cale importantă de stimulare a sectorului privat pentru a asigura contracte de aprovizionare cu produse mai durabile. Introducerea în cadrul Directivei 2014/24/UE privind achizițiile publice a unei interdicții a achizițiilor publice de produse rezultate în urma defrișărilor poate avea un impact pozitiv relevant asupra promovării produselor care nu implică defrișări.

Avizul cere coerența politicilor, pentru a corela eforturile, obiectivele și rezultatele diverselor politici ale UE în cadrul unei strategii globale de dezvoltare durabilă. Este vorba de Pactul verde european, cu cele două noi strategii ale sale, cea privind biodiversitatea și strategia „De la fermă la consumator”, noua politică agricolă comună și toate angajamentele internaționale ale UE, inclusiv Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (ODD), Acordul de la Paris privind schimbările climatice și politica comercială a UE.

„Atunci când UE negociază acorduri comerciale, trebuie consolidate capitolele privind gestionarea durabilă a pădurilor și combaterea defrișărilor. Dacă partenerii noștri nu-și îndeplinesc angajamentele în materie de mediu și climă, trebuie să fim pregătiți să reacționăm! Defrișările dramatice din pădurea amazoniană a Braziliei arată că, în acest sens, acordul comercial UE-Mercosur reprezintă un eșec până acum”, a afirmat Roby Biwer.

Creșterea populației și a cererii de alimente duc la transformarea pădurilor în terenuri agricole și la un accent sporit pe productivitatea agriculturii. Pădurile lumii sunt amenințate: între 1990 și 2016 s-a pierdut o suprafață împădurită de 1,3 milioane de kilometri pătrați. Aceasta înseamnă că, în fiecare oră, se pierd suprafețe cu pădure echivalente cu aproximativ 800 de terenuri de fotbal.

Avizul reiterează importanța intensificării măsurilor educative și de informare pentru a garanta că consumatorii sunt conștienți de impactul economic, social și de mediu al obiceiurilor lor de consum alimentar. În același scop, autoritățile locale trebuie să promoveze și o alimentație mai sănătoasă și corectă din punct de vedere etic, subliniind atât beneficiile nutritive, cât și pe cele socioeconomice ale unei diete bazate pe produse vegetale, bogată în fructe și legume certificate ca provenind din lanțuri de aprovizionare care nu implică defrișări.

De asemenea, avizul solicită Comisiei Europene să ia în considerare înființarea unei agenții silvice europene, având în vedere importanța protejării și refacerii pădurilor la nivel mondial.

Odată cu adoptarea avizului, a avut loc o dezbatere la nivel înalt privind Pactul verde european, strategia de creștere a UE pentru a atinge neutralitatea climatică până în 2050. La 15 iunie, CoR a lansat grupul de lucru „Pactul verde la nivel local” . Alcătuit din 13 reprezentanți aleși la nivel local și regional , grupul are ca obiectiv transformarea Pactului verde în proiecte concrete și finanțări directe pentru orașe și regiuni, astfel încât tranziția durabilă să fie realizată pe teren.  

Note:

Uniunea Europeană dispune de aproximativ 182 milioane de hectare de păduri care acoperă 43 % din suprafața sa, fiind, astfel, una dintre regiunile cele mai împădurite din lume. Expansiunea agricolă continuă să fie principala forță motrice a defrișărilor, a degradării pădurilor și a pierderii de biodiversitate forestieră. Aceste date și alte informații pot fi găsite în raport.

„Situația pădurilor lumii în 2020”.


Din 1990, se estimează că 420 milioane de hectare de pădure au fost pierdute la nivel mondial prin conversia la alte utilizări ale terenurilor, deși rata defrișărilor a scăzut pe parcursul ultimelor trei decenii. Între 2015 și 2020, rata defrișărilor a fost estimată la 10 milioane de hectare pe an, în scădere de la 16 milioane de hectare pe an în anii 1990.

Faceți clic aici pentru a citi un interviu recent cu Roby Biwer.

Date de contact:

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

GSM: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023