Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
„Criza provocată de COVID-19 a scos în evidență inegalitățile dintre femei și bărbați”  

Interviu cu dna Concha Andreu (ES-PSE), raportoare a CoR pe tema egalității de gen

În acest interviu, dna Concha Andreu Rodríguez (ES-PSE), președinta Guvernului Comunității autonome La Rioja, vorbește despre strategia UE privind egalitatea de gen și despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra femeilor. Dna Concha Andreu este raportoarea avizului care a fost adoptat săptămâna aceasta de Comisia pentru politică socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) a Comitetului European al Regiunilor (CoR). Adoptarea în sesiunea plenară este prevăzută pentru luna octombrie.

Sunteți raportoarea avizului CoR privind Strategia UE privind egalitatea de gen. Care este opinia dumneavoastră cu privire la propunerile Comisiei și care sunt principalele recomandări ale avizului dumneavoastră?

Comunicarea „ O Uniune a egalității: Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 ” reprezintă un instrument extrem de valoros pentru înregistrarea de progrese concrete în materie de egalitate de gen în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană a prezentat această comunicare odată cu cea de-a 25-a aniversare a adoptării Declarației și a Platformei de acțiune de la Beijing, primul plan de acțiune universal pentru promovarea egalității între femei și bărbați. În pofida timpului scurs, acestea rămân de actualitate, deoarece mai sunt încă multe de făcut în domeniul egalității de gen. Comunicarea Comisiei Europene ne va ajuta, de asemenea, să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, în cadrul cărora egalitatea de gen este un element esențial pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii.

Cu toate acestea, se mai pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește guvernanța strategiei. Noi, autoritățile locale și regionale, suntem în mare măsură uitate. În calitate de actori de prim-plan în gestionarea politicilor care îi afectează direct pe cetățeni, trebuie să jucăm un rol în acest sens, motiv pentru care solicităm Comisiei Europene să ne considere parteneri strategici în elaborarea, punerea în aplicare și monitorizarea strategiei.

Cum ați descrie impactul pandemiei de COVID-19 asupra femeilor?

După aceste luni în care m-am aflat la conducerea echipei de răspuns la COVID-19 în regiunea mea, una dintre primele și cele mai grav afectate de pandemie din Spania, pot spune că această criză a avut multe fațete. Nu a fost vorba doar despre o criză în domeniul sănătății sau al economiei, a trebuit să soluționăm și probleme sociale generate de inegalitate.

COVID-19 nu a generat mai multă inegalitate, ci a scos la lumină, într-o formă mai acută, inegalitățile existente, iar cea de gen a fost una dintre cele mai grave. În toate capitolele avizului am inclus paragrafe referitoare la COVID, în care am abordat problema violenței de gen, agravată de situațiile legate de izolare, dificultățile întâmpinate de multe femei din întreaga UE în concilierea muncii la distanță cu sarcina îngrijirilor, faptul că femeile au lucrat în linia întâi pe perioada pandemiei (ca lucrătoare în domeniul sănătății, al asistenței și al îngrijirii copiilor și a persoanelor în vârstă, realizând activități casnice și în domeniul comerțului etc.), situația de vulnerabilitate care s-a exacerbat pentru femeile din țările în curs de dezvoltare etc.

Strategia a fost elaborată și publicată înainte de izbucnirea crizei în domeniul sănătății publice provocate de COVID - 19, drept care, putem afirma că, în prezent, ea este incompletă și că ar trebui să evalueze modul în care criza nu a făcut decât să scoată la lumină, și mai mult, inegalitățile deja existente între femei și bărbați. Această situație ar trebui să ne învețe să avem în vedere instrumente de reziliență pentru egalitatea de gen în fața unor crize viitoare.

Sunteți prima femeie președintă a Guvernului regiunii La Rioja. Cum promovează guvernul regional egalitatea de gen?

Am creat prima structură de egalitate în cadrul guvernului regional, Direcția Generală pentru Egalitate, care coordonează acțiunile de promovare a egalității prin intermediul Comisiei Interdepartamentale pentru Egalitate, un organism în care sunt reprezentate toate ministerele pentru a promova acțiunile în favoarea egalității în diferitele sectoare. Acest lucru ne permite să abordăm inegalitățile specifice, de exemplu în zonele rurale sau în domenii ca ocuparea forței de muncă și concilierea dintre viața profesională și cea privată sau cultura.

Pe lângă activitatea de integrare a abordării bazate pe gen în acțiunea de zi cu zi a administrației, care este esențială, promovăm elaborarea de reglementări care să permanentizeze această structură a integrării dimensiunii de gen în administrație și să promoveze egalitatea în rândul celorlalți agenți sociali. În plus, considerăm esențiale, pentru promovarea egalității regionale, sensibilizarea și informarea în materie de egalitate; aspectul coercitiv legal este important și necesar, dar cred că ceea ce este cu adevărat transformator este ca societatea să își asume ca fiind proprii idealurile și principiile egalității și diversității.

Pentru a îndeplini aceste obiective, pregătim acum Legea privind egalitatea și participăm la inițiative care apără acest principiu, cum ar fi manifestul „Unde sunt ele?” , o inițiativă lansată de Biroul Parlamentului European în Spania, care constă într-un raport în care se analizează anual numărul de femei ce participă la evenimente publice, pentru care există mai mulți raportori, cu scopul de a îmbunătăți cifrele an de an, și la care participă peste 150 de instituții, mijloace mass-media, întreprinderi, entități etc.

Ce pot face la nivel european Comitetul European al Regiunilor și alte instituții ale UE ?

În momentul actual este în curs dezbaterea strategiei, care va trebui aprobată de Consiliu și de Parlamentul European. Comitetul Regiunilor contribuie la acest proces prin acest aviz , dar dincolo de procedura de adoptare a strategiei, la care participăm, noi, autoritățile locale și regionale, ne reclamăm rolul de parteneri principali în punerea în aplicare a strategiei.

În virtutea competențelor de care dispunem în calitate de responsabili de politici publice, luăm în considerare dimensiunea de gen în dezvoltarea tuturor acestora. În aviz, adresăm o serie de cereri instituțiilor europene în care solicităm să fim implicați în mod structurat în rețeaua Uniunii Europene pentru prevenirea violenței de gen și în desfășurarea campaniei de sensibilizare și comunicare care va fi lansată la nivel european, necesară pentru combaterea stereotipurilor de gen. Solicităm, de asemenea, să se aloce fonduri adecvate politicilor de gen, prin intermediul programelor prevăzute în cadrul financiar multianual.

Comitetul are un procent foarte scăzut de femei în rândul membrilor săi, ceea ce reflectă într-o oarecare măsură prezența scăzută a femeilor în pozițiile de reprezentare la nivel local și regional. Deși această situație este în schimbare, există încă foarte puține femei cu responsabilități politice în întreaga Europă. Comitetul Regiunilor ar trebui să adopte o strategie de egalitate de gen, așa cum au făcut deja unele dintre partidele sale politice, oferind astfel un semnal clar că lucrurile trebuie să se schimbe.

Comitetul este, de asemenea, tribuna ideală de la care autoritățile locale și regionale europene putem să ne prezentăm și să facem schimb de bune practici în materie de egalitate de gen, și trebuie depuse eforturi pentru ca el să continue să fie un spațiu de discuție și de punere în comun a experiențelor, astfel încât toate regiunile și toți cetățenii să putem aplica lecțiile desprinse și să cunoaștem acțiunile aplicabile teritoriilor noastre.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :