Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Combaterea exodului de creiere necesită eforturi comune pentru îmbunătățirea calității vieții în toate regiunile UE  

Pierderea forței de muncă tinere și educate reprezintă o provocare uriașă pentru comunitățile locale din întreaga Uniune Europeană. Comitetul European al Regiunilor (CoR) avertizează că fenomenul exodului de creiere va reprezenta un risc pentru sustenabilitatea pe termen lung a proiectului european, dacă dezechilibrele sociale și economice dintre regiunile „exportatoare” și cele „receptoare” vor rămâne nesoluționate. Avizul , elaborat și prezentat de dl Emil Boc (RO-PPE), primarul orașului Cluj - Napoca și fost prim-ministru al României, a fost adoptat în sesiunea plenară a CoR din 12 februarie.

Potrivit indicelui competitivității globale , statele membre din Europa de Est și de Sud se numără în prezent printre țările lumii cel mai puțin capabile să își păstreze talentele. De exemplu, aproape 3 milioane de români locuiesc în prezent într - un alt stat membru, iar fenomenul privește în special lucrătorii înalt calificați. Se creează astfel un cerc vicios, ce îngreunează tranziția către un model economic durabil și competitiv, întemeiat pe economia bazată pe cunoaștere și pe produse cu o valoare adăugată ridicată.

„Este crucial să se asigure un echilibru între două principii esențiale ale Uniunii Europene: libera circulație a forței de muncă și convergența economică și socială dintre regiuni. Cetățenii și lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea de a circula liber în UE, dar numai din proprie dorință și nu pentru că sunt împinși să-și părăsească regiunile din cauza sărăciei și a oportunităților economice reduse”, a afirmat raportorul Emil Boc.

Prin urmare, Comitetul solicită noii Comisii Europene să își intensifice eforturile de reducere a disparităților regionale, prin politici și instrumente adaptate, care combină politica de coeziune și alte surse de finanțare. El salută angajamentul politic al Comisiei în favoarea unui salariu minim echitabil în Europa, deoarece astfel s-ar oferi un răspuns la problema standardelor de viață și a condițiilor de muncă și s - ar exercita o influență directă asupra calității vieții în regiunile exportatoare.

Avizul CoR sugerează inițierea, la nivelul UE, a unui mecanism de integrare și de coordonare a măsurilor politice privind exodul creierelor, întrucât toate aspectele legate de acest fenomen (atragerea creierelor, irosirea inteligenței, circulația creierelor, remigrația) trebuie abordate împreună cu nivelurile local, regional și național. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită eliminării factorilor structurali care agravează exodul creierelor, cum ar fi lipsa educației, a mijloacelor de transport sau a infrastructurii digitale. Autoritățile locale și regionale pot să-și identifice cel mai bine atuurile, precum și talentele și politicile de care este nevoie.

„Misiunea orașelor și regiunilor este de a dezvolta politici inovatoare pentru a-și păstra și reatrage talentele. Îmbunătățirea calității vieții este un instrument foarte puternic pentru atragerea și păstrarea unei forțe de muncă educate”, subliniază raportorul Emil Boc, atrăgând atenția asupra faptului că zona metropolitană Cluj - Napoca a reușit să își mărească în mod semnificativ populația în ultimii 20 de ani. În ultimul deceniu, orașul a înregistrat cea mai mare rată de creștere din țară și se numără printre orașele românești care ocupă primele locuri în clasamentul mondial al calității vieții . Primarul explică că acest lucru a fost realizat printr-un model de guvernanță participativă, care implică universități, sectorul privat, ONG-uri, cetățeni și administrația publică, punându-se accentul pe dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere și a ecosistemelor de inovare, precum și pe crearea de locuri de muncă de calitate, pe educație și pe servicii, cum ar fi activitățile culturale.

„Orașele și regiunile își pot spori atractivitatea prin promovarea politicilor și a instrumentelor de dezvoltare a antreprenoriatului local, a activităților independente și a modelelor alternative de dezvoltare a întreprinderilor. Parteneriatele dintre autoritățile locale, întreprinderi și universități sunt motoare importante ale creșterii și dezvoltării locale. Este esențial să se recunoască rolul universităților și al furnizorilor de educație și de formare profesională pentru dezvoltarea locală în cadrul economiei bazate pe cunoaștere”, afirmă în concluzie dl Boc.

Informații suplimentare:

Consiliul Educație, Tineret, Cultură și Sport (EYCS) va desfășura o dezbatere de orientare , la 20 februarie 2020, pe tema „Circulația creierelor – un motor pentru spațiul european al educației”. Raportorul Emil Boc a prezentat proiectul de aviz al CoR în cadrul Comitetului pentru educație al Consiliului la 23 ianuarie, la invitația Președinției croate a Consiliului UE. Președinția croată a inclus printre prioritățile sale mobilitatea echilibrată a oamenilor de știință și a cercetătorilor, promovarea calității ridicate și a învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltarea competențelor necesare pe piața forței de muncă în viitor.

În noiembrie 2018, CoR a publicat un studiu intitulat „Abordarea exodului creierelor: dimensiunea locală și regională” , care propune modalități prin care regiunile și-ar putea stimula atractivitatea pentru a-i păstra sau a-i face să revină pe tinerii calificați, prezentând 30 de inițiative de succes implementate de autoritățile locale și regionale din 22 de state membre.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu