Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Liderii locali solicită sprijinirea mai fermă a transportului durabil și accesibil pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor și mediul înconjurător  

Decarbonizarea transporturilor este esențială pentru abordarea crizei climatice și pentru îmbunătățirea sănătății și a condițiilor de trai ale cetățenilor. În avizele privind rețeaua transeuropeană de transport și noul cadru pentru mobilitatea urbană, adoptate în sesiunea plenară din 11 octombrie, Comitetul European al Regiunilor (CoR) solicită norme mai bune și mijloace financiare adecvate pentru conectarea teritoriilor UE prin rețele de transport accesibil și durabil și pentru dezvoltarea de sisteme de transport urban fără emisii și la prețuri accesibile.

Orașele și regiunile europene joacă un rol major în promovarea și dezvoltarea unui transport accesibil și durabil în UE. Ele se află în prima linie în ceea ce privește realizarea obiectivelor de decarbonizare convenite la nivelul UE și dezvoltarea de rețele de transport pentru toate teritoriile UE care consolidează coeziunea socială, economică și teritorială și inversează riscul tot mai mare de sărăcie în materie de mobilitate în zonele rurale.

În cadrul sesiunii plenare din 11 octombrie, membrii Comitetului European al Regiunilor au adoptat avize privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și noul cadru pentru mobilitatea urbană, solicitând o implicare mai mare a autorităților locale și regionale în elaborarea politicilor și a orientărilor privind implementarea unor sisteme de transport durabile și accesibile în regiunile și orașele UE.

Autoritățile locale și regionale contribuie în mod activ la planificarea și finanțarea infrastructurii de transport de pe teritoriile lor. Din acest motiv, ele au solicitat o implicare sporită a regiunilor în structura de guvernanță a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) în avizul pe tema „Orientări pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T)”, adoptat de membrii CoR în sesiunea plenară din 11 octombrie.Aceștia au subliniat că eliminarea lacunelor și înlăturarea blocajelor și a barierelor tehnice din sectorul transporturilor este cea mai bună modalitate de a aduce o valoare adăugată europeană concretă cetățenilor europeni. Avizul susține că TEN-T, care abordează punerea în aplicare și dezvoltarea unei rețele europene multimodale de transport care să favorizeze modurile de transport cele mai ecologice, oferă o netă valoare adăugată europeană și reprezintă coloana vertebrală a coeziunii și conectivității tuturor regiunilor.

Emisiile de CO2 generate de sectorul transporturilor, în special de autoturisme și camionete, reprezintă o treime din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE. Prin asigurarea infrastructurilor pentru mobilitatea cu emisii scăzute și cu emisii zero, TEN-T va juca un rol major în realizarea obiectivelor climatice ale Pactului verde european și ale Acordului de la Paris. Autoritățile locale și regionale au subliniat beneficiile socioeconomice ale proiectelor transfrontaliere de pe teritoriile lor, dar au subliniat că TEN-T trebuie să țină seama de diversitatea provocărilor cu care se confruntă regiunile UE.

Membrii CoR au subliniat, de asemenea, importanța unor norme clare privind promovarea modurilor de transport ecologice și asigurarea faptului că infrastructura de transport este adaptată pentru a face față efectelor schimbărilor climatice și noilor riscuri conexe.

Isabelle Boudineau (FR-PSE), membră a Consiliului Regional Noua Aquitanie și raportoare a acestui aviz, a declarat: „Dificultățile legate de importul de grâu și de materii prime, blocate în prezent în Ucraina, demonstrează că instituirea unui sistem european de transport eficient este mai mult decât o necesitate economică, este o necesitate din punctul de vedere al suveranității europene. Acesta este motivul pentru care este imperativ să se finalizeze TEN-T prin dezvoltarea de proiecte transfrontaliere în materie de transport. Trebuie să îmbunătățim și să integrăm mai bine nodurile urbane în sistemul de transport, pentru a face din libera circulație a persoanelor și a mărfurilor o realitate pentru toți.”

În ceea ce privește „Noul cadru privind mobilitatea urbană” propus de Comisia Europeană, membrii CoR au subliniat că, după decenii de investiții insuficiente în transportul public, pandemia de COVID-19 și consecințele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei exacerbează deficitul de finanțare cu care se confruntă autoritățile locale și regionale. Această situație riscă să submineze angajamentul acestora de a furniza servicii de transport mai bune și mai curate pentru cetățenii din zonele urbane și rurale.

Având în vedere că, în prezent, zonele urbane sunt responsabile pentru aproximativ 23 % din totalul emisiilor generate de transporturi în UE, membrii au subliniat în avizul pe tema „Noul cadru privind mobilitatea urbană” că transportul public trebuie să fie coloana vertebrală a mobilității urbane în UE și să fie completat de condiții îmbunătățite pentru o mobilitate activă sporită, precum și pentru micromobilitate și alte soluții inovatoare.

Raportoarea Linda Gaasch (LU – Verzi), membră a Consiliului municipal Luxemburg, a spus: „Încurajarea mersului pe jos și cu bicicleta, dezvoltarea în continuare a unor sisteme de transport public robuste și a unor soluții de logistică fără emisii de dioxid de carbon reprezintă viitorul mobilității urbane. Prin avizul referitor la cadrul privind mobilitatea urbană, Comitetul Regiunilor transmite un semnal ferm celorlalte instituții europene: orașele și regiunile sunt pregătite pentru tranziția în materie de mobilitate!

În plus, avizul afirmă că pentru a asigura conectivitatea zonelor periurbane și rurale și pentru a atenua sărăcia în materie de mobilitate, este necesară o creștere generală a capacității de transport public și o abordare mai strategică a inovării (de exemplu, transportul public la cerere). Prosperitatea economică a centrelor urbane și a împrejurimilor acestora este direct legată de fluiditatea mobilității; pentru asigurarea fluidității și pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de dezvoltare durabilă, este esențial să se asigure un acces îmbunătățit al autorităților locale și regionale (ALR) la fondurile UE. Avizul solicită, de asemenea, ca autoritățile locale și regionale să fie incluse în mod mai activ în elaborarea politicilor europene și naționale, subliniind totodată potențialul neexploatat, semnificativ, al mobilității active (mersul pe jos și cu bicicleta), care oferă beneficii conexe importante pentru sănătate și societate și necesită foarte puține investiții.

Context:

Revizuirea politicii privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T), propusă de Comisia Europeană în decembrie 2021, dezvoltă o rețea europeană de transport multimodal, cu scopul de a elimina lacunele, de a înlătura blocajele și barierele tehnice și de a consolida coeziunea socială, economică și teritorială în UE. Politica sprijină aplicarea inovării, a noilor tehnologii și a soluțiilor digitale în toate modurile de transport pentru a atinge obiectivele Pactului verde european. Obiectivul este îmbunătățirea utilizării infrastructurii, reducerea impactului transporturilor asupra mediului, creșterea eficienței energetice și sporirea siguranței. Pentru a aborda impactul invaziei Rusiei în Ucraina asupra transporturilor și a infrastructurii, Comisia a modificat politica privind TEN-T în iulie 2022, consolidând legăturile de transport cu Ucraina.

Pentru a sprijini tranziția către o mobilitate mai curată, mai ecologică și mai inteligentă, Comisia Europeană a introdus noul cadru privind mobilitatea urbană în decembrie 2021. Cadrul solicită o rețea de transport public mai robustă, o logistică urbană eficientă cu emisii zero și o mai bună gestionare a fluxurilor de mobilitate, cu ajutorul nodurilor multimodale și al soluțiilor digitale. Cadrul oferă orientări pentru acțiunile locale și urmărește să sprijine orașele și regiunile în rolul lor de noduri de transport esențiale în interiorul pieței unice.

Pentru a sprijini obiectivele în materie de transport durabil și accesibil ca preț pentru toate orașele și regiunile europene, Comitetul European al Regiunilor a lansatcampania „Pactul verde la nivel local”. Această inițiativă urmărește să plaseze regiunile și orașele în centrul Pactului verde european, pentru a le oferi liderilor locali și regionali mijloacele necesare de a lua măsuri în domeniul schimbărilor climatice și pentru a spori realizarea de proiecte durabile finanțate de UE în comunitățile locale din întreaga Uniune Europeană.

Date de contact:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
Regiunile și orașele încep la Sibiu modelarea viitorului politicii de coeziune
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023