Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Succesul transformării digitale este esențial pentru coeziunea teritorială  

În această săptămână, la Palermo, liderii locali și regionali au subliniat că provocarea pe care o reprezintă coeziunea teritorială poate fi abordată numai dacă următorul buget pe termen lung al UE va ajuta orașele și regiunile să îmbunătățească conectivitatea digitală, serviciile publice digitale și accesibilitatea lor pentru public, și va oferi asigurări că nicio regiune nu este lăsată în urmă în ceea ce privește transformarea digitală. Reducerea decalajului digital și accelerarea dezvoltării pieței unice digitale prin implicarea orașelor și regiunilor au fost componente esențiale ale activității din cadrul actualului mandat al Comisiei SEDEC a Comitetului European al Regiunilor.

Evenimentul, care a durat două zile și a fost organizat la Palermo, a fost găzduit de dl Gaetano Armao (IT-PPE), vicepreședintele și ministrul regional al economiei al regiunii Sicilia, membru al Comitetului European al Regiunilor din februarie 2018. Dl Armao a reamintit că, de-a lungul istoriei, Sicilia a fost un punct comercial central în zona mediteraneeană, iar astăzi dorește să se poziționeze în centrul autostrăzilor informaționale. „Dorim să stabilim o perspectivă nouă în ceea ce privește dezvoltarea regiunii noastre: viitorul digital”, a menționat el.

Dl José Ignacio Ceniceros (ES-PPE), președintele Comisiei pentru politica socială, educație, ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură (SEDEC) a CoR și președintele regiunii La Rioja, a spus: „Digitalizarea și conectivitatea sunt factori esențiali pentru atractivitatea unui teritoriu și combaterea exodului creierelor. Noile tehnologii permit, de asemenea, furnizarea de servicii publice pentru comunitățile mici într-un mod durabil din punct de vedere economic. De aceea, regiunea noastră, La Rioja, încearcă să fie prima regiune din Spania care să ofere acces la serviciile în bandă largă de mare viteză pentru peste 90% din cetățenii săi și 75% din teritoriu.”

Dl Markku Markkula (FI-PPE), prim-vicepreședinte al CoR, a reamintit că orașele și regiunile se mobilizează, în contextul actualelor negocieri privind bugetul UE pentru perioada de după 2020, în vederea unui buget ambițios al UE dedicat digitalizării, inovării și educației. În calitatea sa de raportor pentru programul Europa digitală , el a subliniat că „orașele și regiunile – împreună cu industriile, întreprinderile nou-înființate, universitățile și cetățenii lor – pot accelera transformarea paneuropeană în domeniul digital și economic, sporind în mod substanțial investițiile publice și private în capitalul uman și fizic. Este necesar ca procesul de digitalizare să fie accelerat prin dezvoltarea cooperării și a parteneriatelor locale și europene. Trebuie, prin urmare, să consolidăm sinergiile dintre diferitele programe ale UE, instrumentele de finanțare și strategiile de specializare inteligentă.”

Strategiile teritoriale prezentate în cadrul reuniunii au arătat eforturile dedicate ale autorităților locale și regionale de a adapta furnizarea de servicii publice la provocarea fără precedent a transformării tehnologice a societății și a economiei și de a accelera punerea în aplicare a pieței unice digitale la toate nivelurile de guvernanță. Cu toate acestea, conectivitatea în bandă largă de mare viteză este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea unor servicii digitale inovatoare și competitive. Pentru a reduce decalajul digital și pentru a găsi soluții pentru îmbunătățirea conectivității, în special în zonele rurale și slab populate, CoR a colaborat cu Comisia Europeană pe o platformă comună pentru comunicații în bandă largă, al cărei mandat urmează să fie reînnoit.

Informații suplimentare

Prin intermediul programului Europa digitală , Comisia Europeană propune să se investească 9,2 miliarde euro, în perioada de programare 2021-2027, în măsuri de îmbunătățire a competitivității europene pe plan internațional și în dezvoltarea și consolidarea capacităților digitale strategice ale UE în domeniul inteligenței artificiale, securității cibernetice, în calculul de înaltă performanță și în excelența în domeniul digital.

În discursul său de deschidere, dl Leoluca Orlando , primarul orașului Palermo, a anunțat că orașul Palermo va numi o piață după Pawel Adamowicz , în memoria acestuia. Pawel Adamowicz , fost membru al CoR și primar al orașului Gdansk, a fost victima unui asasinat în luna ianuarie.

În prima zi a ședinței Comisiei SEDEC (luni), membrii au elaborat propuneri de dezvoltare a unei bioeconomii durabile în Europa (raportor: Jácint Horváth , HU-PSE) și de consolidare a sistemului de învățământ în domeniile STI(A)M în UE (raportor: Csaba Borboly , RO-PPE). Ambele proiecte de aviz vor fi adoptate în cadrul următoarei ședințe a Comisiei SEDEC, la 2 aprilie. Programul a inclus prezentări privind inițiativa WiFi4EU și premiul „Capitala europeană a inovării” , câștigat anul trecut de Atena.

Al 8-lea summit european al regiunilor și orașelor se va desfășura la 14 și 15 martie la București, România. Summitul va purta titlul „(Re)Construirea EUropei” și se va concentra asupra contribuției autorităților locale și regionale la viitorul Europei, inclusiv asupra impactul Brexitului asupra regiunilor în contextul negocierilor privind bugetul UE pe termen lung, aferent perioadei 2021-2027, și asupra modului în care poate el afecta autoritățile locale și regionale, precum și alegerile europene, precum și asupra restabilirii încrederii cetățenilor în UE.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

UE și statele membre trebuie să elimine disparitatea de gen și să stimuleze investițiile în educația în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)
UE și statele membre trebuie să elimine disparitatea de gen și să stimuleze investițiile în educația în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-DIGITAL-TRANSFORMATION-IS-KEY-FOR-TERRITORIAL-COHESION.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019