Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consolidarea dimensiunii regionale a Spațiului european al educației  

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a subliniat importanța unor sisteme de educație reziliente, care să deschidă calea către o economie verde, bazată pe cunoaștere și pe transformarea digitală. Comitetul European al Regiunilor (CoR) sprijină eforturile Comisiei Europene de a realiza Spațiul european al educației până în 2025 , dar solicită să se ia mai bine în considerare nevoile regionale și să se abordeze disparitățile regionale din domeniul educației. Avizul CoR a fost prezentat miercuri, în sesiunea plenară, de raportorul Emil Boc (RO-PPE), primarul orașului Cluj-Napoca.

CoR consideră că atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și asigurarea durabilității mediului ar trebui să fie obiective-cheie ale Spațiului european al educației. Dubla tranziție ecologică și digitală ar trebui să fie integrată în toate procesele educaționale și în obiectivele transversale din domeniul educației și formării. Progresele înregistrate de statele membre ar trebui evaluate prin intermediul unei foi de parcurs, al unor indicatori anuali și al unor indici de referință.

„Deși competențele autorităților locale și regionale în domeniul educației variază foarte mult de la un stat membru la altul, ele sunt direct și în mod cuprinzător legate de comunitățile în cadrul cărora sunt puse în aplicare politicile educaționale elaborate la nivel european și asupra cărora politicile respective au un impact direct. Prin urmare, obiectivele strategice ale Spațiului european al educației trebuie să fie corelate cu resurse financiare clare și ușor de identificat, aflate la dispoziția autorităților locale și regionale”, a afirmat raportorul Emil Boc , care a ocupat funcția de prim-ministru al României în perioada 2008-2012.

Michaela Šojdrová (CZ-PPE), deputată în Parlamentul European, raportoare pentru Spațiul european al educației, a declarat: „Cred că suntem cu toții de acord cu ideea că o educație de înaltă calitate reprezintă un răspuns la provocările actuale și viitoare, inclusiv la tranziția digitală și la cea ecologică. Acest sector a fost însă printre cele mai grav afectate de pandemia de COVID-19. Intenționez să prezint un raport al Parlamentului European care va fi realist și va viza o strategie comună privind Spațiul european al educației, împărtășită și pusă în aplicare de toate instituțiile și de toți actorii de la nivel european, național și local”.

Avizul dlui Boc subliniază că regiunile și orașele pot contribui la identificarea nevoilor regionale în materie de educație și la promovarea unor politici specifice, care să țină seama de contextul local. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită reducerii disparităților educaționale existente între mediul rural și cel urban, între diferitele niveluri de educație și între diferitele instituții de învățământ. Educația de slabă calitate este deseori corelată cu sărăcia și lipsa de resurse individuale și reprezintă un factor-cheie al exodului creierelor.

Avizul subliniază, de asemenea, importanța creării de parteneriate strategice între autoritățile locale și regionale și universități, precum și alte instituții de învățământ și formare formale și nonformale. Acest lucru ar contribui la furnizarea programelor de formare pe tot parcursul vieții, atât de necesare în materie de perfecționare și recalificare, pentru a permite oamenilor să rămână sau să intre pe o piață a forței de muncă aflată în evoluție rapidă, în cursul dublei tranziții verzi și digitale.

Informații suplimentare

Planul de acțiune comun , semnat în noiembrie 2020 între Comisia SEDEC a CoR și serviciile coordonate de comisara Mariya Gabriel (Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură, Direcția Generală Cercetare și Inovare și Centrul Comun de Cercetare), prevede implicarea CoR în consultările legate de realizarea Spațiului european al educației și de coaliția „Educație pentru climă” .

În această săptămână, CoR a publicat un nou studiu privind contribuția activă a nivelului subnațional la realizarea unui Spațiu european al educației. Prin identificarea și analizarea inițiativelor educaționale și de formare lansate de autoritățile locale și regionale din întreaga UE, raportul ajunge la concluzia că progresele înregistrate în întreaga UE au fost inegale și că, uneori, există disparități importante chiar și între regiuni din aceeași țară. De asemenea, raportul oferă exemple de tipuri de acțiuni de răspuns și de măsuri de sprijin puse în aplicare la începutul anului 2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Persoană de contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRONGER-REGIONAL-DIMENSION-FOR-THE-EUROPEAN-EDUCATION-AREA.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022