Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Regiunile solicită un rol important în guvernanța UE a agriculturii carbonului pentru a evita orice risc pentru securitatea alimentară  

Sechestrarea carbonului în sol și în materialul vegetal poate fi un instrument esențial pentru reducerea emisiilor, însă raportorul CoR, dl Loïg Chesnais-Girard, avertizează că regiunile trebuie să fie implicate în guvernanța UE în materie de certificare pentru a se asigura că proiectele sunt adaptate la nevoile locale și nu pun în pericol securitatea alimentară în Europa.

Autoritățile locale și regionale ar trebui să se afle în centrul guvernanței certificării în domeniul agriculturii carbonului, pentru a sprijini dezvoltarea de proiecte adaptate nevoilor locale și în conformitate cu strategiile agricole și rurale regionale. Acesta este mesajul-cheie al avizului pe tema „Strategii regionale de adaptare pentru o agricultură cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, elaborat de Loïg Chesnais-Girard, președintele Consiliului regional Bretania, care a fost adoptat în cadrul celei de-a 153-a sesiuni plenare a CoR ca răspuns la proiectul de regulament al CE privind certificarea UE pentru eliminarea dioxidului de carbon. Noul sistem de certificare al UE pentru eliminarea dioxidului de carbon ar trebui să ia în considerare exploatația agricolă sub toate aspectele, toate emisiile de gaze cu efect de seră, nu doar CO2, și să integreze o puternică dimensiune socială, de mediu și economică, în caz contrar existând riscul de a împiedica securitatea alimentară în UE.

Regiunile sunt direct implicate în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor strategice ale PAC în multe state membre ale UE și contribuie la încurajarea practicilor agricole durabile care reduc emisiile de gaze cu efect de seră. În plus, autoritățile locale și regionale sunt responsabile cu punerea în aplicare a 70 % dintre măsurile de atenuare a schimbărilor climatice și 90 % dintre măsurile privind adaptarea la schimbările climatice. Având în vedere angajamentul lor pe teren, raportorul CoR, președintele Consiliului regional Bretania, Loïg Chesnais-Girard (PSE-Franța) solicită, în avizul său pe tema „Strategii regionale de adaptare pentru o agricultură cu emisii scăzute de dioxid de carbon”, implicarea deplină a autorităților locale și regionale în dezbaterea privind introducerea unei certificări UE pentru agricultura carbonului.

Loïg Chesnais-Girardafirmă că: „Hrana europenilor ar trebui să fie prioritatea agriculturii. Prin urmare, propunerea Comisiei Europene privind certificarea emisiilor de dioxid de carbon, în special pentru sectorul agricol, ar trebui să fie reglementată și coerentă cu politica agricolă comună. Din acest motiv, regiunile dispun de cea mai bună poziție pentru a agrega proiecte și a garanta că agricultura carbonului aduce beneficii în primul rând sectorului agroalimentar, și nu servește, pentru dezinformare ecologică, altor sectoare care nu depun suficiente eforturi pentru a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră.”

Raportorul sugerează adoptarea unei abordări bazate pe practici recunoscute, pentru a crește și menține conținutul de carbon din sol, contribuind în același timp la protejarea biodiversității, mai degrabă decât o abordare bazată doar pe rezultate. În plus, fermierii trebuie să fie sprijiniți în reducerea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră, fără a se concentra exclusiv pe dioxidul de carbon.

În ceea ce privește sistemul UE de certificare a emisiilor de dioxid de carbon, avizul subliniază că acesta ar trebui să fie reglementat încă de la început; în caz contrar, acest lucru ar putea duce la financiarizarea agriculturii și la acapararea terenurilor. Schimbarea destinației terenurilor riscă, de asemenea, să afecteze producția globală de alimente din UE. Noul sistem nu ar trebui să-i penalizeze pe cei mai mici fermieri, precum și pe cei care au integrat deja în activitatea lor practici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stocare a carbonului. Ar trebui să se asigure coerența, transparența și securitatea sistemului, astfel încât creditele acordate în acest sector să fie fiabile. Cadrul de monitorizare și evaluare pentru certificare trebuie să fie fiabil și accesibil, fără a genera costuri administrative și de control disproporționate.

Informații suplimentare:

În decembrie 2021, Comisia Europeană a publicat o comunicare privind ciclurile carbonului, urmată, la 30 noiembrie 2022, de o propunere de regulament privind certificarea UE pentru eliminarea dioxidului de carbon.CoR a elaborat avizul din proprie inițiativă pe tema „Strategii regionale de adaptare pentru o agricultură cu emisii scăzute de dioxid de carbon” împreună cu raportorul Loïg Chesnais-Girard. Parlamentul European va modifica propunerea Comisiei Europene și își va vota raportul în cadrul sesiunii plenare a PE din septembrie. Raportoarea Parlamentului European este Lidia Pereira (PPE-Portugalia).

Persoană de contact:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel: +32 473 52 41 15

Partajează :