Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Ecosistemele regionale puternice și centrele de inovare sunt esențiale pentru o Europă mai inovatoare  
Proiectul pilot „Știința întâlnește regiunile” va include, în 2019, evenimente locale care se vor desfășura în întreaga Europă

Comitetul European al Regiunilor (CoR) consideră că recunoașterea rolului ecosistemelor regionale și al centrelor de inovare este esențială pentru stimularea cercetării și inovării în Europa. Într-un aviz prezentat de Birgitta Sacrédeus (SE-PPE), membră a Consiliului comitatului Dalarna, CoR subliniază necesitatea unei mai bune coordonări a politicii de coeziune a UE cu politica de cercetare și inovare și avertizează cu privire la inegalitățile tot mai mari dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

Avizul , care a fost adoptat în sesiunea plenară a CoR din 6 februarie, solicită ca textele legislative pentru Orizont Europa – viitorul program-cadru al UE pentru cercetare și inovare – să includă o definiție precisă a ecosistemelor regionale și a centrelor de inovare și să consolideze în continuare legăturile cu strategiile regionale de specializare inteligentă.

„Utilizarea într-un mod mai strategic a ecosistemelor de inovare locale și regionale, precum și valorificarea în mai mare măsură a proceselor colaborative complexe de cercetare și inovare, desfășurate în comun de universități, industrie, factorii de decizie politică și societatea civilă, reprezintă cheia succesului în ceea ce privește atât dezvoltarea cunoștințelor în general, cât și transferul de cunoștințe și punerea în aplicare a rezultatelor cercetării și inovării”, a declarat raportorul Birgitta Sacrédeus .

Potrivit raportorului, este esențial să se abordeze disparitățile regionale, care riscă să crească ca urmare a reducerii probabile a finanțării politicii de coeziune. Prin urmare, normele privind ajutoarele de stat trebuie simplificate și mai mult, pentru a se ajunge la reglementări favorabile inovării, care să permită combinarea diferitelor instrumente de finanțare ale UE, cum ar fi Fondul InvestEU , Fondul social european , programul Erasmus și programul Europa digitală .

„Există un raport direct proporțional între nivelul de dezvoltare economică și cota de investiții în inovare și cercetare. Întrucât rezultatele cercetării și inovării sunt legate în mod indisolubil de infrastructura de cercetare, aceasta trebuie consolidată, alocând o parte a fondurilor UE, cum ar fi fondurile structurale sau programul Orizont Europa, regiunilor Uniunii Europene care au dificultăți mai mari de dezvoltare, a afirmat dna Sacrédeus.

Autoritățile locale și regionale insistă să fie pe deplin implicate în planificarea și punerea în aplicare a programului Orizont Europa, precum și în Consiliul European pentru Inovare , alături de reprezentanți ai mediului academic și de afaceri. Consiliul ar trebui să acopere și domenii precum inovațiile sociale și societale, inclusiv inovațiile în materie de servicii, care au loc în mare măsură în orașe și regiuni.

Știința întâlnește regiunile 2019

Comitetul European al Regiunilor a salutat, de asemenea, alocarea de fonduri proiectului-pilot „ Știința întâlnește regiunile ”, lansat oficial la Parlamentul European, la 6 februarie. Obiectivul celor 23 de evenimente locale care se vor desfășura în 2019 în întreaga UE (multe dintre acestea implicând membri ai CoR) este de a stabili legături mai strânse între oamenii de știință și factorii de decizie din UE prin intermediul unui dialog periodic, dar și de a crea și îmbunătăți o cultură a elaborării de politici bazate pe date concrete, în strânsă legătură cu strategiile regionale de specializare inteligentă.

„Aceasta este dovada unor progrese semnificative. Atât aspectele care privesc mai multe niveluri, cât și cele teritoriale ale politicii în materie de cercetare-inovare și ale ecosistemelor locale au fost recunoscute în mod explicit de Comisia Europeană, dar și de Parlamentul European. Noi, membrii CoR, ne dorim o evoluție și mai rapidă. Cunoștințele și parteneriatele europene sunt esențiale pentru abordarea provocărilor societale stringente”, a declarat dl  Markku Markkula , prim-vicepreședintele Comitetului European al Regiunilor, care a participat la evenimentul de lansare, alături de dl Christophe Clergeau (FR-PSE), raportorul CoR pentru programul Orizont Europa.

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor

Următoarea generație de programe ale UE (în contextul bugetului pe termen lung al Uniunii pentru perioada 2021˗2027) va fi una dintre principalele teme puse în discuție cu ocazia celui de- al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor , care va avea loc la București, România, la 14 și 15 martie, cu doar două săptămâni înainte de data ieșirii Regatului Unit din UE, planificată pentru 29 martie, și cu două luni înainte de alegerile europene.

Peste 500 de lideri europeni, naționali, regionali și locali din toate statele membre ale UE se vor întâlni în capitala României pentru a aborda chestiunea contribuției autorităților locale și regionale la „Viitorul Europei”. Organizat sub titlul „(Re)Construirea EUropei”, summitul va reprezenta cea mai amplă întrunire politică din acest an a primarilor, a președinților de consilii regionale și a altor reprezentanți aleși la nivel local și regional, din toată Uniunea Europeană.

De asemenea, evenimentul va reuni 100 de tineri politicieni de la nivel local și regional, care vor participa activ la dezbaterea privind viitorul Europei. El va constitui și ocazia de a lansa oficial inițiativa Comitetului privind o nouă rețea de centre regionale (#RegHub ), în prezența a 20 de regiuni participante.

În cazul în care doriți să participați la acest eveniment, vă rugăm să vă înscrieți prin intermediul paginii de acreditare a presei a Președinției române a UE (termen: 1 martie). Vă atragem atenția asupra faptului că doar jurnaliștii înregistrați vor putea să beneficieze de o acreditare de presă la summit.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu