Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consolidarea cooperării teritoriale în Europa: cea mai bună variantă pentru viitorul nostru comun  

Editorial de Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), și Francina Armengol, președinta Consiliului Insulelor Baleare, membră a CoR și președinta euroregiunii Pirinei-Mediterana, în perspectiva celei de-a 9-a reuniuni anuale a Platformei grupărilor europene de cooperare teritorială la Palma de Mallorca, 27 septembrie 2019.

Eliminarea barierelor și promovarea cooperării teritoriale între statele membre au fost și rămân sinonime cu integrarea și solidaritatea europeană. De la crearea sa în urmă cu peste 60 de ani, UE a sprijinit aceste eforturi mobilizate de țeluri precum aprofundarea coeziunii teritoriale, gestionarea inegalităților regionale și deschiderea pieței unice. Cu toate acestea, sarcina administrativă, lipsa investițiilor și evenimentele politice recente, cum ar fi criza migrației, au făcut ca oportunitățile oferite de cooperarea teritorială să nu fie încă realizate pe deplin.

Având în vedere că 150 de milioane de persoane (30 % din întreaga populație a UE) trăiesc în regiuni de frontieră internă, cooperarea în domenii precum dezvoltarea durabilă, transportul, asistența medicală și cultura este vitală pentru integritatea pieței unice și pentru integrarea europeană. Protejarea, sprijinirea și investițiile în cooperarea transfrontalieră nu numai că aduc beneficii comunităților de frontieră, ci și Uniunii Europene în ansamblul său. Prin introducerea de politici și programe, cum ar fi cooperarea teritorială europeană și fondurile regionale (politica de coeziune), UE sprijină cooperarea transfrontalieră de peste 30 de ani.

Euroregiunile și grupările europene de cooperare teritorială (GECT) , în cadrul cărora două sau mai multe regiuni din diferite state membre ale UE lucrează împreună în domenii de interes economic, social, cultural și politic comun, au jucat un rol deosebit de important în aprofundarea integrării în Europa.

Lansată în octombrie 2004, euroregiunea Pirinei-Mediterana sprijină cooperarea teritorială dintre Catalonia, Insulele Baleare și Occitania, aspirând să devină o euroregiune inovatoare și durabilă și revigorând o identitate politică și culturală comună. În plus, acesta a contribuit la lansarea unor proiecte precum spitalul premiat Cerdanya, situat la granița franco-catalană în Pirinei, primul spital transfrontalier din Europa.

Cetățenii din regiunile transfrontaliere pot fi diferiți din perspectiva limbii și a culturii, dar, de cele mai multe ori, în ceea ce privește dezvoltarea economică și socială se confruntă cu obstacole similare. Diferențele în materie de competențe, structuri și legislație între regiunile de frontieră au frânat multe oportunități de cooperare. Comisia Europeană a arătat că eliminarea completă a sarcinilor transfrontaliere ar conduce la o creștere a PIB-ului cu 8 % și a făcut progrese în ceea ce privește reducerea birocrației. Cu toate acestea, cooperarea teritorială riscă să fie îngreunată de propunerile ca printre criteriile de accesare a fondurilor să se numere cele legate de densitatea populației în teritoriile de frontieră.

UE elaborează în prezent un nou mecanism juridic transfrontalier european care permite ca două sau mai multe autorități locale sau regionale să semneze un acord și să lanseze cooperarea transfrontalieră. Acest mecanism poate stimula proiectele comune ale teritoriilor frontaliere, creând posibilitatea aplicării, pentru o regiune transfrontalieră comună, într-un anumit stat membru, a dispozițiilor juridice din statele membre învecinate în cazul în care aplicarea propriilor legi ar crea un obstacol juridic în calea implementării unui proiect comun. Cert este că aceste măsuri și alte măsuri de sprijinire a cooperării regionale, teritoriale, transnaționale și transfrontaliere ar trebui tratate cu prioritate de noul Parlament European și de noua Comisie Europeană. De asemenea, este evident că succesul cooperării transfrontaliere trebuie să ofere regiunilor capacitatea de a planifica programe și de a decide pentru sine.

Chiar și cu un nivel adecvat de voință politică și o sarcină administrativă redusă, cooperarea teritorială de succes necesită investiții. În cadrul bugetului actual al UE (2014-2020), aproape 10 miliarde EUR din fondurile politicii de coeziune vor fi fost investite în cooperarea dintre regiuni, din care 6,8 miliarde EUR au fost alocate regiunilor transfrontaliere. Reducerea propusă de la 2,75 % la 2,5 % a fondurilor de coeziune destinate cooperării teritoriale ar submina eforturile de a stabili strategii de dezvoltare economică și de a promova solidaritatea europeană.

La preluarea mandatului de către noul Parlament European și noua Comisie, Uniunea Europeană trebuie să își concentreze toate eforturile pe demonstrarea solidarității europene și pe consolidarea integrării. Dacă se dorește ca UE să stăvilească populismul și să răspundă noilor provocări, cum ar fi globalizarea, inegalitățile, migrația și schimbările climatice, trebuie să continuăm să colaborăm pentru a consolida cooperarea teritorială și pentru a transforma regiunile noastre în motoare ale creșterii durabile, aducând beneficii fiecărui cetățean în fiecare colț al Europei.

Notă de informare

Reuniunea anuală a Platformei grupărilor de cooperare teritorială europeană va avea loc în acest an la Palma de Mallorca, la 27 septembrie 2019, și este organizată de Comitetul European al Regiunilor în parteneriat cu euroregiunea GECT Pirinei- Mediterana și Guvernul local al Insulelor Baleare.