Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consolidarea aprovizionării europene cu materii prime critice este vitală din perspectiva Pactului verde și a rezilienței industriilor-cheie  

Planul de acțiune privind materiile prime critice , prezentat de Comisia Europeană în septembrie 2020, face obiectul unui aviz care va fi discutat de liderii locali și regionali în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor (CoR) din 18 martie. Multe industrii-cheie europene, în special cele care utilizează tehnologii orientate spre viitor, depind în mare măsură de materiile prime critice, în cea mai mare parte importate din țări din afara UE. Avizul, elaborat de Isolde Ries (DE-PSE), prim-vicepreședintă a Parlamentului landului Saarland, subliniază necesitatea de a aborda dependența excesivă a UE de țările din afara Europei prin promovarea unei utilizări circulare a resurselor, îmbunătățirea reciclării și a lanțurilor de aprovizionare și extinderea extracției de materii prime critice pe teritoriul Uniunii Europene. Avizul subliniază, de asemenea, că autoritățile locale și regionale trebuie să joace un rol fundamental în garantarea aprovizionării cu materii prime critice în viitor.

În concepția Comisiei Europene, materiile prime sunt critice dacă au o importanță economică crucială și nu pot fi obținute în mod sigur și durabil în cadrul Uniunii Europene (UE). La nivel global, mai puțin de 5 % din materiile prime critice sunt extrase, respectiv, produse în UE, în timp ce industria UE reprezintă aproximativ 20 % din consumul mondial de materii prime critice. O aprovizionare sigură și fiabilă cu materii prime critice este vitală pentru industriile-cheie europene, cum ar fi sectorul automobilelor, cel al oțelului și cel al sănătății, care angajează milioane de cetățeni europeni. UE depinde în mare măsură de importurile de materii prime critice, care sunt componente-cheie ale tehnologiilor orientate spre viitor, cum ar fi bateriile sau sursele regenerabile de energie, care contribuie la tranziția ecologică în Europa. Cererea de astfel de resurse va continua să crească semnificativ în următoarele decenii.

Raportoarea, Isolde Ries (DE-PSE), prim-vicepreședintă a Parlamentului landului Saarland, a declarat: „ Societățile și economiile moderne nu pot funcționa pe termen lung fără o aprovizionare sigură, competitivă și ecologică cu materii prime. Trebuie să protejăm accesul UE la materii prime critice printr-o utilizare eficientă a resurselor, prin folosirea produselor durabile și prin inovare. O aprovizionare sigură și fiabilă cu materii prime critice, a căror achiziționare trebuie să fie, de asemenea, mai responsabilă din punct de vedere ecologic și social, este vitală nu numai pentru industriile europene și milioanele de locuri de muncă care depind de ele, ci și pentru punerea în aplicare cu succes a Pactului verde european.

Avizul subliniază că autoritățile locale și regionale trebuie să joace un rol fundamental în garantarea aprovizionării viitoare cu materii prime critice, deoarece poartă responsabilitatea directă a aprobării și supravegherii proiectelor industriale care implică utilizarea sau extracția de materii prime critice în UE. Avizul solicită, de asemenea, consolidarea substanțială a capacității de reciclare în UE. În plus, achizițiile de materii prime critice din țări terțe ar trebui diversificate, iar extracția internă de materii prime critice ar trebui sprijinită politic și financiar, pentru a reduce dependența UE de importurile din țări din afara UE. Acest punct este relevant în special pentru actualele sau fostele regiuni miniere europene, care ar trebui să analizeze dacă, pe teritoriul lor, există posibilități de extracție de materii prime.

CoR salută lansarea Alianței europene pentru materii prime , care este deschisă tuturor părților interesate relevante, inclusiv regiunilor, și a fost anunțată de Comisia Europeană, împreună cu planul său de acțiune.

Rezultatul final al votului privind avizul va fi anunțat la sfârșitul sesiunii plenare, la 19 martie.

Context:

În septembrie 2020, Comisia Europeană și-a anunțat Planul de acțiune privind materiile prime critice . O dată la trei ani, Comisia publică o listă a materiilor prime critice din UE. În 2020, 30 de materii prime au fost clasificate ca fiind critice, dintre care unele devin din ce în ce mai importante pentru sectorul energetic, cum ar fi litiul și cobaltul. În 2011, numai 14 materii au fost identificate ca fiind critice. Aici puteți găsi lista materiilor prime și informații suplimentare. Comisia Europeană a publicat, de asemenea, un studiu prospectiv privind materiile prime critice pentru tehnologiile și sectoarele strategice din UE.

Pe lângă planul de acțiune, Comisia Europeană a creat Alianța europeană pentru materii prime , menită să reunească eforturile industriei, statelor membre, regiunilor și societății civile pentru a reduce dependența Europei de achiziționarea de materii prime critice din țări terțe.

Citiți aici interviul cu raportoarea Isolde Ries.

Date de contact:

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023