Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Consolidarea serviciilor publice transfrontaliere este esențială pentru îmbunătățirea vieții de zi cu zi în regiunile europene de frontieră  

Îmbunătățirea accesului la servicii publice pentru cetățenii care locuiesc în regiunile frontaliere ale UE este principalul obiectiv al avizului pregătit de dl Pavel Branda (CZ-CRE), viceprimar al orașului Radlo, aviz care a fost discutat de membrii Comitetului European al Regiunilor în cadrul sesiunii plenare din februarie. În aviz, el subliniază avantajele furnizării de servicii publice transfrontaliere și solicită un cadru juridic mai solid, structuri permanente, cum ar fi puncte de contact transfrontaliere, precum și sprijin financiar prin intermediul inițiativei REACT-EU.

Aproape o treime din cetățenii UE locuiesc sau lucrează în regiuni de frontieră în care accesul la servicii publice, cum ar fi transportul, educația sau asistența medicală, este adesea limitat în comparație cu regiunile centrale sau apropiate de capitală. Acest lucru este valabil în special pentru zonele slab populate, cu locuitori mai în vârstă. Furnizarea de servicii publice la nivel transfrontalier nu numai că ar spori calitatea vieții cetățenilor aflați de o parte și de alta a graniței, ci ar și face serviciile publice mai eficiente din punctul de vedere al costurilor. Avizul subliniază că este necesar un cadru juridic mai solid la nivelul UE pentru a permite instituirea și gestionarea eficientă de servicii publice transfrontaliere. Avizul invită, de asemenea, statele membre să își reevalueze propriile cadre juridice în ceea ce privește impactul lor asupra regiunilor de frontieră, deoarece cadrele actuale impun adesea o sarcină administrativă și costuri copleșitoare, ceea ce determină multe autorități locale și regionale să renunțe la planurile lor.

„Accesul la servicii publice transfrontaliere contribuie la reducerea efectelor negative induse de apropierea de frontieră și la creșterea calității vieții cetățenilor care trăiesc în aceste regiuni. Am dori să vedem mai multe măsuri concrete care ar îmbunătăți condițiile pentru furnizarea eficientă de servicii publice transfrontaliere în Europa, cum ar fi un cadru juridic, structuri și finanțare” , a declarat Pavel Branda (CZ-CRE), viceprimar al orașului Radlo și raportor pentru avizul pe tema „Serviciile publice transfrontaliere în Europa”.

Anne Sander (FR-PPE), deputată în Parlamentul European, a afirmat: „Susțin cu fermitate serviciile publice transfrontaliere din Europa. Criza COVID - 19 a demonstrat necesitatea de a consolida serviciile publice transfrontaliere existente și de a crea unele noi în regiunile transfrontaliere care au cea mai mare nevoie de ele. Ele sunt piloni reali ai cooperării între statele membre și îmbunătățesc considerabil viața cetățenilor europeni. Aproape o treime din ei trăiesc și lucrează în regiuni transfrontaliere și se confruntă zilnic cu provocări în ceea ce privește accesul la asistență medicală, trecerea frontierelor, utilizarea transportului, formarea, munca și chiar călătoriile. Vorbim despre o provocare economică, socială, politică și umană”.

Raportorul recomandă statelor membre să aloce programelor de cooperare transfrontalieră o parte din resursele lor din cadrul inițiativei REACT-EU, permițând astfel relansarea și consolidarea eficace a cooperării transfrontaliere după criza COVID - 19. El sugerează, de asemenea, crearea unor puncte de contact transfrontaliere naționale care să fie stabile, permanente și interadministrative, acolo unde este necesar, care ar putea contribui la eliminarea sistematică a obstacolelor frontaliere, și remarcă că trebuie menținut un nivel minim de cooperare transfrontalieră indiferent de circumstanțe, chiar și în perioade de criză.

Pentru a spori accesul la serviciile publice în regiunile de frontieră, Comitetul European al Regiunilor își reafirmă sprijinul ferm pentru propuneri legislative precum mecanismul transfrontalier european (MTFE), blocat în prezent la Consiliul Uniunii Europene. Raportorul subliniază, de asemenea, beneficiile și potențialul grupării europene de cooperare teritorială (GECT), care s-ar putea dovedi deosebit de utilă atunci când autoritățile publice sunt principalii furnizori și când este nevoie ca bugetul și personalul să fie puse în comun.

Comitetul European al Regiunilor a aderat, de asemenea, la Alianța europeană a cetățenilor din regiunile transfrontaliere, lansată în iunie 2020 de Asociația regiunilor europene de graniță (AEBR), de Mission Operationnelle Transfrontalière (MOT) și de Serviciul central european pentru inițiative transfrontaliere (CESCI), în urma experiențelor înregistrate în criza COVID - 19. Alianța îi invită pe toți cetățenii interesați care locuiesc în regiunile de frontieră, precum și pe orice cetățean interesat de acest subiect, să se alăture Alianței și să o semneze pe site-ul internet al Comitetului European al Regiunilor.

Context:

  • Mecanismul transfrontalier european (MTFE) a fost propus de Comisia Europeană în 2018, ca soluție pentru depășirea obstacolelor juridice și administrative care stau în calea cooperării transfrontaliere. În anumite situații, mecanismul ar permite aplicarea legislației unui stat vecin în regiunile transfrontaliere. În prezent, propunerea este blocată la Consiliul Uniunii Europene.

  • Inițiativa REACT-EU face parte din planul de redresare al UE și abordează impactul economic al pandemiei de COVID - 19. Inițiativa, care a intrat în vigoare la 1 ianuari 2021, este unul dintre cele mai mari programe din cadrul noului instrument Next Generation EU, în valoare de 47,5 miliarde EUR.

  • Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT) este un instrument juridic menit să faciliteze și să promoveze cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională. Comitetul European al Regiunilor gestionează platforma GECT , care reunește reprezentanți politici și tehnici ai tuturor GECT existente, GECT în curs de constituire și membri ai grupului de experți, precum și asociații și alți experți și alte părți interesate.

Persoane de contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023