Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Președintele Lambertz prezintă prima comunicare anuală pe tema „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor”  

Președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, a rostit astăzi, la Bruxelles, prima comunicare pe tema „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor”. A urmat o dezbatere, la care a participat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest nou exercițiu trebuie privită în contextul actualei dezbateri politice privind viitorul Europei.

Comunicarea președintelui Lambertz (FR), rostită astăzi în fața Adunării Plenare a CoR – alcătuită din reprezentanți aleși la nivel local și regional din toate statele membre ale UE – își propune să facă un bilanț al situației actuale din regiunile și orașele UE și să abordeze principalele provocări pentru anii următori.

„Abordarea Comitetului European al Regiunilor este ascendentă, pornind de la punctul de vedere al cetățeanului de rând, reflectat de cei 350 de aleși locali și regionali. Aceasta este perspectiva pe care dorim să o comunicăm” , a afirmat președintele Lambertz.

„Europa are un loc din ce în ce mai important în activitățile liderilor locali și regionali. Aceștia pun în aplicare cea mai mare parte a legislației UE. Ei elaborează, cofinanțează și gestionează proiecte europene. De asemenea, poartă dezbateri cu privire la Europa în întrunirile cu concetățenii. Așa cum nivelul european influențează nivelul local și regional, nivelul local și regional ar trebui să fie în măsură să își exercite pe deplin influența la nivel european” , a insistat el.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a susținut această opinie, subliniind că „încrederea în sine și bunăstarea Europei depind de vitalitatea orașelor, regiunilor și localităților noastre" .

Principalele mesaje din comunicarea privind starea regiunilor din 2017:

Reapropierea de cetățeni. „Angajamentul reprezentanților locali și regionali aleși este recompensat prin încrederea publică în autoritățile locale și regionale, care este mai substanțială decât cea acordată Uniunii Europene și statelor sale membre în general. Aceasta este o sursă de mândrie, însemnând că orașele și regiunile noastre constituie un element de încredere, într-o Uniune măcinată uneori de îndoieli.”

„Eforturile noastre trebuie orientate de două principii: acțiune la nivelul adecvat și dialog cu cetățenii europeni (...). Începând din martie 2016, am organizat peste 140 de dezbateri publice în 95 de regiuni.”

„Sunt convins că numai prin luarea în considerare a așteptărilor cetățenilor, suspiciunii față de Europa îi va lua locul interesul față de Europa.”

Viitorul politicii de coeziune. „Politica de coeziune aduce o contribuție esențială, bazată pe solidaritate, la consolidarea UE și reprezintă contrapartida necesară a normelor pieței interne. Viitorul ei și al Europei sunt interdependente.”

„Cel puțin trei din patru europeni consideră că investițiile regionale ale UE au efecte pozitive asupra localității și regiunii lor.”

„Solicităm Consiliului două lucruri: asigurarea unei politici de coeziune puternice, care să implice toate regiunile, și garanția că finanțarea acestei politici va reprezenta cel puțin o treime din bugetul UE, așa cum este cazul în prezent.”

Bugetul UE și investițiile publice. „Aspirațiile ambițioase pe care le nutrim pentru Europa trebuie susținute prin resurse semnificative pentru a fi credibile, în special prin deblocarea de noi resurse proprii.”

Migrația. „Identitățile noastre trebuie să interacționeze în mod pașnic și trebuie mai curând să se deschidă spre exterior, decât să se închidă în sine”.

„În Catania, în Atena, în insulele grecești și în multe alte locuri și țări, funcționarii locali și regionali au organizat primirea a mii de migranți în condiții deosebit de dificile. [...] Curajul și solidaritatea de care dau dovadă constituie un motiv de mândrie pentru identitatea europeană.”

Brexit. „Brexitul reprezintă eșecul unei Uniuni bazate pe sisteme de derogări [...]. Deciziile referitoare la Brexit vor avea consecințe grave asupra comunităților locale britanice și europene.”

Europa socială. „Securitatea trebuie să însemne și securitate socială. Există încă mari disparități de natură economică și socială între europeni. Unul din cinci europeni trăiește sub nivelul de sărăcie sau în situație de excluziune socială. [...] Europenii au nevoie de un model social solid, care să îi protejeze pe toți”.

„Europenii au nevoie de un model social solid, care să îi protejeze pe toți. Să nu uităm niciodată că Europa este ancorată în perspectiva unei mai bune protecții sociale. Acesta este tocmai punctul de plecare al summitului social care se va desfășura la Gothenburg, Suedia, pe 17 noiembrie, la care va participa și Comitetul nostru".

Mediul. „Securitatea cetățenilor europeni depinde, de asemenea, de protecția mediului și a biodiversității. Și aici regiunile și orașele sunt jucători de primă linie, la fel ca și statele și orașele americane, care au hotărât cu curaj să pună în aplicare obiectivele Acordului de la Paris, în pofida poziției iresponsabile a lui Donald Trump.”

Combaterea schimbărilor climatice este, de asemenea, o prioritate pentru noi. Tocmai am intrat în parteneriat cu rețeaua Alianței europene pentru combaterea schimbărilor climatice și cu rețeaua internațională ICLEI.”

Foaie de parcurs

Ca parte a contribuției sale la dezbaterea privind viitorul Europei, CoR a lansat o inițiativă ascendentă numită „Reflectând asupra Europei”, care constă în dialoguri cu cetățenii și dezbateri organizate de primării, în care s-au implicat cei 350 de membri și membri supleanți. Această consultare este completată de un sondaj online paneuropean, constând într-un set de întrebări privind viitorul Europei și menit să adune răspunsuri ale cetățenilor. Ca urmare, CoR își va adopta viziunea privind viitorul Europei dintr-o perspectivă locală și regională, în primul semestru al anului 2018. În primul trimestru al anului 2019, el va organiza „Summitul liderilor de la nivel local și regional din Europa”.

La 9 octombrie, Comitetul European al Regiunilor împreună cu asociațiile autorităților locale și regionale din UE au lansat o coaliție la nivel european - Alianța pentru coeziune (#Cohesion Alliance) - solicitând ca bugetul UE după 2020 să asigure o politică de coeziune mai puternică, mai eficientă, vizibilă și disponibilă pentru fiecare regiune din Uniune. Liderii de la nivel local și regional din întreaga Europă, precum și membrii Parlamentului European și reprezentanții asociațiilor societății civile și ale întreprinderilor sunt invitați să subscrie la declarația Alianței.

Notă în atenţia editorilor

Începând de acum, în fiecare an, în luna octombrie, președintele CoR va prezenta o comunicare pe tema „Starea regiunilor din UE”, înainte de sesiunea plenară a CoR. Obiectivul este de a face un bilanț al situației actuale din orașele și regiunile UE și de a aborda principalele provocări pentru anii următori. Comunicarea trebuie, de asemenea, privită ca o primă reacție a CoR la principalele propuneri prezentate în programul de lucru al Comisiei Europene. Ea este urmată de o dezbatere în plen cu membrii CoR și cu reprezentanți ai UE de la nivel înalt.

Reacțiile grupurilor politice ale CoR sunt disponibile pe paginile de internet ale acestora.

• Site-un internet al CoR „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor"

Comunicarea președintelui Donald Tusk la Comitetul European al Regiunilor

Urmăriți-ne pe: #SOTREG #EULocal

Galerie foto Flick

Persoana de contact:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu