Faceți clic aici pentru a obține traducerea automată a textului de mai jos.
Orașele și regiunile au nevoie de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are nevoie de orașe și regiuni.  
Discursul președintelui CoR, dl Lambertz „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și orașelor” #SOTREG

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Karl-Heinz Lambertz, a rostit azi la Bruxelles al doilea discurs cu tema „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și orașelor” în cadrul unei dezbateri cu președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani. Adresându-se astăzi adunării plenare a CoR în cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, el a susținut că „mai mult decât de o schimbare a orei, Europa are nevoie de o schimbare a direcției și a metodei", prin care regiunile și orașele să aibă un cuvânt mai greu de spus în modelarea viitorului.

În discursul său, președintele Lambertz a solicitat UE să acorde regiunilor și orașelor o finanțare mai consistentă și un rol mai important în procesul de luare a deciziilor în cadrul UE, subliniind că „slăbirea orașelor și a regiunilor noastre va slăbi Uniunea. Acest lucru nu trebuie să facă parte din planul nostru pentru viitor. Dimpotrivă: întărirea teritoriilor noastre înseamnă întărirea Uniunii noastre”.

Luând cuvântul în cadrul dezbaterii, președintele Parlamentului European, dl Antonio Tajani , a subliniat că „deși în moduri diferite, Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor reunesc aleșii cetățenilor de la nivel european, local și regional. Fiind investiți cu această prerogativă, trebuie să colaborăm pentru a oferi răspunsuri concrete cetățenilor noștri și pentru a crea împreună cu ei o Europă mai eficientă, mai echitabilă și mai capabilă să-i reprezinte.”

Punctele esențiale ale discursului „Starea Uniunii Europene 2018: perspectiva regiunilor și orașelor” :

Cu privire la buget: „O logică elementară ne spune că, fie că e vorba politica de coeziune, de politica agricolă comună sau de orice altă politică, mai ales în condițiile unui buget european deja inadecvat, nu putem face mai mult cu mai puțin”.

Cu privire la politica de coeziune: „Coeziunea este de interes pentru toată lumea. Cei 8 000 de semnatari care au răspuns la apelul Alianței pentru coeziune, care acum acoperă aproape întreaga Uniune, dovedesc acest lucru. Coeziunea este o politică care contribuie la dezvoltarea teritoriilor noastre. Coeziunea este o politică pentru viitor, concepută pentru a face față marilor provocări ale timpului nostru, răspunzând, de asemenea, nevoilor vieții de zi cu zi. Lupta reprezentanților aleși la nivel local și regional pentru menținerea coeziunii Uniunii continuă ”.

Cu privire la migrație: „Zi de zi, orașele noastre se luptă pentru a susține coexistența în Europa. În timp ce Consiliul vorbește încontinuu despre „migrație”, la nivel local aud mult mai des cuvântul „integrare”. În cooperare cu Comisia Europeană, vom lansa o campanie de promovare a proiectelor de integrare lansate în orașele și regiunile noastre”.

Cu privire la dialogurile cetățenești: „Trebuie să primim un feedback real cu privire la politicile UE”. Nu este destul să ascultăm. Dialogurile cetățenești trebuie organizate și este nevoie de monitorizare pentru îmbunătățirea acțiunii Uniunii în anumite domenii. De aceea am propus președintelui Comitetului Economic și Social European să colaborăm pentru a concepe un mecanism european permanent pentru dialogurile cetățenești ”.

Cu privire la drepturile sociale: „E foarte posibil ca Europa să aibă nevoie de o schimbare a orei; mai presus de toate, însă, ea trebuie să-și schimbe cursul. Drepturile sociale trebuie recunoscute la fel ca și drepturile economice. Europa va fi mai puternică doar dacă îi ajutăm pe cei care au cea mai mare nevoie”.

Cu privire la subsidiaritate : „Principiul călăuzitor ar trebui să fie «mai multă Europă acolo unde este nevoie» și «mai puțină Europă acolo unde este nevoie mai puțin». Subsidiaritatea înseamnă, de asemenea, o Uniune puternică care folosește autoritățile locale și regionale pentru a se apropia de cetățenii săi. Și vom pune ideile noastre în practică prin crearea unei noi rețele pilot de centre regionale pentru a sprijini revizuirea punerii în aplicare a politicilor.”

Recomandările CoR privind căile de restabilire a încrederii în UE

Dezbaterea va fi urmată de adoptarea avizului CoR pe tema „Reflecții asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale în serviciul restabilirii încrederii în Uniunea Europeană” , la solicitarea președintelui Consiliului European, dl Donald Tusk. Raportul reprezintă punctul culminant al unui angajament extins pe doi ani, lansat în martie 2016 - campania „ Reflectând asupra Europei ” - care vizează peste 40 000 de cetățeni și 266 autorități locale și regionale. Campania a constat în principal în dialoguri cetățenești și în dezbateri organizate în cadrul primăriilor, deci la nivel local, la inițiativa membrilor CoR. În completarea acestui demers, au avut loc un sondaj online la nivel european și o consultare a orașelor și regiunilor, iar răspunsurile primite formează baza avizului elaborat de președintele Lambertz și prim-vicepreședintele Markku Markkula.

Avizul subliniază principalele concluzii ale campaniei:

Ce ne-au spus cetățenii: își doresc un proiect UE întemeiat pe solidaritate, coeziune și proximitate

80% dintre cetățeni și-au exprimat dorința pentru o mai mare solidaritate a UE;

Oamenii au mai multă încredere în reprezentanții lor locali și regionali decât în UE sau în politicienii naționali;

Multe persoane au subliniat că se simt departe de politica și instituțiile UE și sunt nemulțumiți de UE, deoarece Uniunea este adesea percepută ca fiind prea îndepărtată și nedemnă de încredere.

Ce ne-au spus regiunile și orașele: ele au nevoie să fie pe deplin implicate în elaborarea politicilor UE

Rolul autorităților locale și regionale trebuie mai bine recunoscut, atât în desfășurarea zilnică a activităților UE, cât și în viitoarele adaptări ale tratatelor UE-CoR trebuind să fie reprezentat cu drepturi depline în orice viitoare convenție;

Facilitarea participării cetățenilor la politicile UE și asigurarea unui dialog permanent cu cetățenii după 2019

UE va câștiga încredere și credibilitate numai dacă valoarea adăugată a acțiunilor sale este demonstrată în mod clar.

Angajarea cetățenilor nu trebuie să se limiteze la perioadele premergătoare alegerilor europene;

Înainte de alegerile europene, CoR va propune instituirea unui sistem permanent și structurat de dialog între cetățeni, politicieni și instituții ale UE, cu implicarea autorităților locale și regionale prin intermediul CoR.

Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor

Pentru a contribui mai mult la dezbaterea politică în curs privind viitorul Uniunii Europene după Brexit, președintele a anunțat, de asemenea, că cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor va avea loc la 14-15 martie 2019. Summitul va fi cea mai amplă întrunire a primarilor, președinților de regiuni și liderilor locali din întreaga Europă care va avea loc în cursul anului viitor, fiind așteptați peste 800 de participanți, printre care și lideri ai instituțiilor UE.

Notă în atenția editorilor

În fiecare an, în octombrie, președintele CoR își prezintă în fața plenului CoR comunicarea pe tema „Starea regiunilor UE”. Obiectivul este de a face un bilanț al situației actuale din orașele și regiunile UE și de a aborda principalele provocări pentru anii următori. Această comunicare trebuie, de asemenea, să fie privită ca o primă reacție a CoR la propunerile programului de lucru al Comisiei Europene, prezentate prin intermediul discursului președintelui acesteia pe tema „Starea Uniunii”. Ea este urmată de o dezbatere în plen cu membrii CoR și cu reprezentanți ai UE de la nivel înalt.

Informații suplimentare:

Site-un internet al CoR „Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a orașelor "

Urmăriți-ne pe Twitter utilizând #SOTREG și #EULocal

Pagina CoR dedicată campaniei privind viitorul Europei

Broșura „ Campania «Viitorul Europei» în câteva cuvinte

Galerie foto Flickr

Contact:
Nathalie Vandelle │ nathalie.vandelle@cor.europa.eu │ Tel. +32 (0)2 282 24 99

Partajează :
 
Știri conexe

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/RO/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023